Annonse
TÅKELEGGING: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke bruke begrepet hovedbase for helikopter om verken Bardufoss (bildet) eller Rygge, til tross for at hans partifelle Svein Roald Hansen fra Østfold tirsdag sa på Stortingets talestol at hovedbasen ble vedtatt flyttet fra Bardufoss til Rygge i langtidsplanen for Forsvaret. Foto: Forsvaret

Nyttig avklaring av Jonas Gahr Støre

Dette forsøket på tåkelegging tror jeg ikke overbeviser velgerne.

Torsdag, siste uke, avla Jonas Gahr Støre Bardufoss og Midt Troms et kort besøk. At besøket på Bardufoss flystasjon var både nyttig og lærerikt er det liten tvil om. Hensikten var selvfølgelig også et forsøk på å dempe kritikken og uroen fra velgerne over Ap-ledelsens handtering av Bardufoss som hovedbase for helikoptre og vedtaket om flytting av 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge, og samtidig avklare hva partiet egentlig mener om Bardufoss flystasjon sin fremtid.

At forvirringen rundt mange av Aps forskjellige utspill i denne saken er stor er det ingen tvil om. Frustrasjonen kommer til uttrykk ved krasse leserinnlegg i avisene og på Facebook. Avisa Nye Troms skriver blant annet at Ap taler med flere tunger om helikoptre, og at disse tungene dessverre ikke er så synkrone som det vi skulle ønske. Den sterkeste kritikken er faktisk fra partiets egne velgere.

Det hele toppet seg når presidentskapet, i forrige uke, der flertallet, Høyre, Frp og Arbeiderpartiet, avviste å behandle representantforslaget fra Senterpartiet, Venstre, Krf og Sv om å sikre Bardufoss som hovedbase for helikoptre og stoppe flyttingen av 339 skvadronen til Rygge. Begrunnelsen fra Aps Svein Roald Hansen, en tungvekter i arbeiderpartiet, og en av Aps 3 representanter i presidentskapet fra Østfold, var virkelig oppsiktsvekkende. Der realiteten, i følge Hansen, ville en stortingsdebatt om å beholde hovedbasen for helikopter på Bardufoss være i strid med vedtaket som ble gjort i langtidsplanen, der Arbeiderpartiet ga sin støtte til regjeringens forslag om å legge ned Andenes og flytte 339 skvadronen til Rygge. Vedtaket som ble gjort der var altså, i følge Hansen, at hovedbasen for helikopter ble flyttet til Rygge.

Det hører med til historien at Aps leder i utenriks-og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt, ikke særlig troverdig, i media dagen etter gikk ut  med nærmest et dementi av det hennes partikollega i presidentskapet, Hansen, hadde sagt.

Ved å uttale seg slik, gjenoppliver Hansen det hovedbasebegrepet som var svært fraværende i debatten om langtidsplanen. For Stortinget har aldri vedtatt å flytte hovedbasen fra Bardufoss til Rygge, og det lukter politisk spill lang vei når Ap representanten Hansen fra Østfold slår fast at det i realiteten var det man gjorde da langtidsplanen ble vedtatt i november. For dersom det virkelig var slik at Arbeiderpartiet gikk i spann med Høyre og Frp om å sikre flertall for en nedleggelse av den vedtatte hovedbasen for helikopter på Bardufoss, med den følge at vi fikk en gjenoppstandelse på Rygge, er det mange som bør føle seg ført bak lyset. Ikke minst Arbeiderpartiet i Troms, men også Ap i Nordland. Det gjelder ikke minst Ap-ordfører i Målselv, Nils Foshaug, som sist uke på Aps landsmøte slo fast at landsmøtevedtaket om helikopterstøtte for HÆREN basert på Bardufoss var en viktig seier i kampen for HELIKOPTERBASEN på Bardufoss. Det hører med til historien at Foshaug har vært sterk og klar på at representantforslaget fra Senterpartiet med flere burde få Aps støtte og avklares før valget.

La oss så se på hva Jonas Gahr Støre avklarte om Bardufoss under sitt besøk. Jo, at det sentrale helikoptermiljøet for HÆREN skal ligge på Bardufoss - og at ledelse, vedlikehold, drift av hærhelikoptrene fortsatt skal være på Bardufoss. Om tidligere vedtak om hvor hovedbasen for helikopter skal være, som Ap var med på, sier Støre at forsvaret ikke opererer med begrepet hovedbase lenger. Han vil altså ikke bruke begrepet hovedbase for helikopter om verken Bardufoss eller Rygge, til tross for at hans partifelle Svein Roald Hansen fra Østfold tirsdag sa på Stortingets talestol at hovedbasen ble vedtatt flyttet fra Bardufoss til Rygge i langtidsplanen for Forsvaret. 

Dette forsøket på tåkelegging tror jeg ikke overbeviser velgerne. Innholdet i begrepet hovedbase er, som Aps ledelse nå forsøker å tåkelegge, akkurat det samme som står i regjeringens Stoltenberg sin Prop. 73 S (2011-2012) med Innst.388 S, LTP (2012-2016). Det ble vedtatt i Stortinget at Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339 skv. Med Bell 412 taktiske helikoptre, 337 skv. Med NH90 kystvakthelikoptre og 334 skv. Med NH90 fregatthelikoptre og at også 330 skv. med redningshelikoptre.

Det er i realiteten disse funksjonene som Arbeiderpartiet nå gir sin støtte for til Høyre og Frp, det vil si regjeringen. Ledelsesansvaret flyttes fra Bardufoss til Rygge. Dette tror jeg velgerne i vår landsdel helt klart har fått med seg. De vet at dette på ingen måte er en styrking av forsvaret i Nordområdene.

Hadde Arbeiderpartiet ønsket å støtte Bardufoss som hovedbase for helikopter kunne de sagt ja til representantforslaget til Senterpartiet, V, Krf og SV. Da ville vi fått flertall for forslaget og vi ville fått en avklaring før sommerferien.

Det må sies at Arbeiderpartiet lokalt, sammen med alle politiske partier her nord har stått på for å hindre at hovedbasefunksjonene flyttes sørover til Rygge. Men hva hjelper det, ledelsen i partiene som sitter i Oslo ser ikke ut til å ta nevneverdig hensyn til det. Det så vi helt klart da Arbeidepartiet ga sin støtte til regjeringen under voteringen om langtidsmeldingen da Andenes ble nedlagt og at 339-skvadronen ble overført fra Bardufoss til Rygge. At stortingsrepresentantene fra vårt fylke stemte for forslaget, og ikke lyttet til sine velgere, er ikke glemt.

   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse