Foto: NTB Scanpix

Nyttig og lærerik sjekk av legemidler

Det vanligste legemiddelrelaterte problemet vi har avdekket på LMG er at pasienter bruker legemidler som er unødvendige for dem.

Det siste året har 250 pasienter/brukere på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø fått en legemiddelgjennomgang. Det er vi i Tromsø kommune stolte av, og vi har skaffet oss mange erfaringer og mye læring gjennom dette.

Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk vurdering av pasientens legemiddelbruk for å sikre god behandling og forebygge pasientskader. Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler LMG som et av sine viktigste tiltak for riktig legemiddelbruk.

Som farmasøyt i Tromsø kommune, har jeg i samarbeid med ansatte i tjenesten jobbet mye med legemiddelgjennomganger det siste året. Både med å lage rutiner for LMG, lære opp ansatte i kommunen, og kvalitetssikre metoden.

Tromsø kommune har i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms (USHT) arrangert et læringsnettverk “Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang”, fra oktober 2015 til mars 2016. Her deltok ansatte fra alle sykehjemmene og alle hjemmetjenestene i Tromsø, Seminaret rehabiliterings og korttidsavdeling, Selnes barnebolig i Tromsø og Malangstun sykehjem i Balsfjord kommune.

Tverrfaglig samarbeid

Legemiddelgjennomganger gjennomføres i samarbeid med pasienten, og utføres av tverrfaglige team som består av lege, sykepleier og farmasøyt. Disse tre yrkesgruppene kompletterer hverandre i legemiddelgjennomgangen, og man får en grundig evaluering av legemiddellisten til den enkelte pasient.

Ikke alt bør behandles med legemidler

Andelen eldre er høy i sykehjem og hjemmetjeneste. Legemidler blir i liten grad utprøvd på pasienter i studier. Flere legemidler bør ikke brukes til eldre, og noen må ikke kombineres med andre legemidler. Spesielt oppmerksom må en også være når pasientene har flere diagnoser. Det er ikke alt som hverken kan eller bør behandles med legemidler. Hos eldre pasienter må en generelt være kritisk til bruk av legemidler, og revurdere behovet for disse jevnlig.

Unødvendige legemidler i bruk

Det vanligste legemiddelrelaterte problemet vi har avdekket på LMG er at pasienter bruker legemidler som er unødvendige for dem. Det skjer ingen endring i pasienten sin helsetilstand når disse legemidlene fjernes. Noen ganger har de også blitt kvitt bivirkninger. Dette kan være legemidler pasientene har fått på grunn av et behandlingsbehov de hadde tidligere, men som har endret seg uten at behandlingen er revurdert.

Som eksempel kan nevne en pasient med kvalmeproblemer som hadde brukt kvalmestillende 3 ganger daglig i over et halvt år. Ettersom legemidlet kan gi en del uønskede bivirkninger, ble det besluttet å prøve uten, og legemidlet ble endret fra å gis fast, til at pasienten kunne få ved behov. Det var ingen endringer å observere i kvalmen etter at legemidlet ble tatt bort.

Legemiddelendringer gir bedre livskvalitet

Vi har flere erfaringer hvor pasientene er blitt bedre etter LMG. En pasient fikk fjernet et beroligende legemiddel. Pasienten ble mer bevegelig i kroppen, fikk bedre språk og kunne formidle smerter som pleierne tidligere ikke visste om, og dermed heller ikke behandlet.

Et annet eksempel er en sengeliggende pasient som kun ved en liten doseendring av sin nevrologiske medisin kom seg opp av sengen og i gang med å bake brød!

Styrking av fagmiljøene

LMG har vært et positivt tiltak i styrking av fagmiljøene. Sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenesten forteller at de gjennom LMG har fått et mer helhetlig bilde av pasientens helse, og mer kompetanse om legemidler og bruken av disse.

Gjennom LMG har man blitt mer bevisst på risiko ved feilbruk, observasjon av effekt/bivirkning og vurdering av legemiddelbruk. I en hektisk hverdag er det lett at systematisk, klinisk tenkning drukner i alle travle gjøremål. Derfor er det viktig at vi setter fokus på kvalitet av legemiddelbehandlingen.

Innfrir Bent Høies utfordring

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang er nå et fast tiltak til pasienter i helse- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune der helsepersonell bistår og/eller administrerer brukers/pasients legemidler. Dermed er vi godt i gang med å innfri helse- og omsorgsminister Bent Høies utfordring om å sikre bedre eldreomsorg.

Vi skal fortsette med LMG, kanskje en annen gang er det du som får dette tilbudet. Da håper jeg du synes det er nyttig!

30 september skal u.t. og fagsykepleier på Nordøya hjemmetjeneste, Eirin Pedersen, presentere prosjektet i Oslo på en nasjonal konferanse om helsetjenester for eldre, arrangert av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Prosjektet ble anbefalt til konferansen av Etatsleder for sykehjem i Tromsø kommune, Margrethe Kristiansen. Hun betegner prosjektet som et suksessprosjekt som er med å styrke kvaliteten i tjenesten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse