Annonse
Foto: Luftambulansetjenesten / Fremover

Er offentlig bussdrift viktigere enn drift av flyambulanse?

Spørsmålet er berettiget når vi vet at det offentlige ved fylkeskommunene legger til grunn virksomhetsoverdragelse i sine bussanbud, mens Luftambulansetjenesten, eid av våre 4 helseforetak, ikke gjør det samme.

Det er derfor uforståelig at regjeringen via sine helseforetak og Luftambulansetjenesten ikke legger til grunn virksomhetsoverdragelse og dermed i større grad sannsynliggjør en sømløs overgang når man konkurransesetter en så livsviktige tjeneste som flyambulansedrift.

I utgangspunktet ønsker både arbeidsgivere og ansatte å vinne anbud. Ansatte vil helst beholde sin arbeidsgiver. Derfor bidrar ansatte og tillitsvalgte i anbudsprosesser med all sin kompetanse for å sikre at arbeidsgiver er i stand til å gi et så konkurransedyktig tilbud som mulig. Arbeidsplaner og andre forhold gjennomgås med lupe for å legge opp til en mest mulig effektiv men forsvarlig drift.

Når virksomhetsoverdragelse er lagt til grunn, vet de ansatte at deres jobb, lønn, pensjon og øvrige arbeidsbetingelser blir ivaretatt om deres nåværende arbeidsgiver skulle tape anbudet. Anbudsvinner forplikter seg til å akseptere overgang for alle ansatte som helt eller delvis har vært involvert i den konkurranseutsatte aktiviteten. I ettertid kan imidlertid anbudsvinner kjøre ordinære nedbemanningsprosesser etter gjeldende regelverk hvis bedriften får flere arbeidstakere enn det som trengs for å drive aktiviteten.

Fordelen for kundene ved virksomhetsoverdragelse er at man normalt får en sømløs overdragelse av drift mellom to selskap. Dette er selvsagt også en fordel for oppdragsgiver. Kundene vil i liten grad merke overgangen i og med at man stort sett møter de samme personene i den ytre drift som man gjorde tidligere. Det betyr at kvaliteten i driften opprettholdes og som oftest også forbedres ettersom gjerne nytt materiell introduseres.

Som tidligere adm.dir. i et stort busselskap er jeg godt kjent med anbud i denne sektoren. Jeg har erfaring med både å vinne og tape anbud og kan underskrive på at anbudsprosesser er svært krevende for alle involverte parter; det være seg anbudsgiver, tilbydere og ikke minst de ansatte, som omfattes av de ruter og aktiviteter som konkurranseutsettes. Det er derfor uforståelig at regjeringen via sine helseforetak og Luftambulansetjenesten ikke legger til grunn virksomhetsoverdragelse og dermed i større grad sannsynliggjør en sømløs overgang når man konkurransesetter en så livsviktige tjeneste som flyambulansedrift.

Når det offentlige velger anbud uten virksomhetsoverdragelse, kan man i utgangspunktet forvente større interesse og flere tilbud. Det er også svært sannsynlig at man kan forvente lavere pris fra tilbydere som ikke er bundet av en virksomhetsoverdragelse. På denne måten unngår tilbyderne å måtte regne inn eventuelle høyere lønns- og pensjonskostnader hos den anbudsutsatte bedriften. 

Lønn, pensjon og andre arbeidsbetingelser utgjør i mange sektorer de største variable kostnadene. Lufttransport hadde helt klart en stor konkurransemessig ulempe ved å være et veletablert selskap med fastlåste lønns- og pensjonskostnader. Dette dokumenteres godt ved at anbudsvinneren Babcock Scandinavian Air Ambulanse AB (BSAA) etter sigende hadde et tilbud 300 mill.kr. lavere enn Lufttransport for en periode på 6 år, eller 50 mill.kr. lavere pr. år. Det er mye penger.

Ved å søke jobb hos BSAA de ansatte i Lufttransport akseptere en langt lavere lønn enn det de har i dag. I pressen er det nevnt ca. 20 %. En så kraftig nedgang i lønn vil for de fleste av oss være krevende. Derfor er det naturlig at flyvere og andre ansatte sonderer arbeidsmarkedet og forlater Lufttransport til fordel for selskaper, som kan tilby dem akseptable betingelser.

Det er likeledes forståelig at en fremtidig usikker arbeidssituasjon skaper frustrasjoner, som gjør at flyvere føler seg «unfit for flight» og sykemelder seg. Dermed settes mange fly ut av drift. At ansatte forlater selskapet og mange ikke ser seg i stand til å fly, skaper en umulig driftssituasjon for Lufttransport, som har meldt fra til sin oppdragsgiver at man ikke er i stand til å opprettholde normal drift fremover.

At en slik situasjon kunne oppstå, burde myndighetene og Luftambulansetjenesten ha forutsett. Derfor har man nå en livsviktig tjeneste, som ikke fungerer slik den skal. Det påhviler Luftambulansetjenesten et stort ansvar å sikre befolkningen en forsvarlig flyambulansetjeneste fremover. Ved bruk av virksomhetsovedragelse ville mye av problemene vært unngått, men til en høyere pris.

www.eliassenconsulting.no

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse