Annonse
Talentprogrammet Riddu Sessions hører inn under Riddu Riđđu-festivalen. Her vil unge talenter få jobbe med etablerte mentorer på tvers av sjangre. Foto: Riddu Riđđu

Offentlig og privat samarbeid om talentsatsing i Nord

Sammen gjør Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge og Talent Norge en felles innsats for å løfte frem unge kunsttalenter i Nord-Norge. Til nå har samarbeidet ført til fire nye talentprogrammer og utløst mer enn ni millioner kroner.

Lykkes vi med dette felles løftet kan vi stå overfor den største systematiske og helhetlige satsingen på talentutvikling, på tvers av sjanger, i kulturlivet noensinne.

- Vi må bli like flinke til å få frem talentene på kulturfeltet som i idretten. Det er en viktig utfordring for politikerne og for kulturlivet, skrev kulturminister Linda Hofstad Helleland i en kronikk tidligere i høst.

Vi kunne ikke vært mer enige, og sammen er Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge og Talent Norge i gang med et felles løft! Så langt har vi gitt støtte til fire prosjekter, og flere er på vei. Med oss har vi også de private bidragsyterne Nordisk filmfond, Bergesenstiftelsen og Cultiva.

De fire satsingene vi samarbeider om er:

  • FilmLab Norge, et talentutviklingsprogram for manusforfattere, regissører og produsenter i overgangen mellom utdanning og jobb. Gjennom såkalte utviklingslaboratorier får deltagerne veiledning og hjelp til å lage en selvstendig kortfilm, som skal fungere som et springbrett for karrieren videre. Laboratoriene legges til Oslo, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. 
     
  • Nordnorsk Kunstnersenter, et treårig prosjekt med mentorordning og sommerakademi. Prosjektet skal styrke og utvikle talentfulle unge billedkunstnere som har fullført sin utdannelse og som står helt i begynnelsen av sin karriere.
     
  • Talentprogrammet Riddu Sessions, som hører inn under Riddu Riđđu-festivalen. Her vil unge talenter få jobbe med etablerte mentorer på tvers av sjangre. Slik skal talentene bli stimulert til nye, spennende prosjekter og retninger. Resultatet skal presenteres under Riddu-festivalen hvert år.
     
  • Talentprosjektet Cloud Exit, som er tilknyttet Insomniafestivalen. Programmet retter seg mot nye elektronikaartister som befinner seg i brytningen mellom talent og profesjonelt virke, men som opplever manglende arenaer for videreutvikling. Gjennom programmet vil de få hjelp til å nå ut lokalt og internasjonalt.

Prosjektene vi er inne i viser en stor bredde i innhold og sjangere, og dette er viktig for oss. For Talent Norge har samarbeidet med en aktør som Kulturnæringsstiftelsen vært avgjørende for å finne frem til nettopp disse gode satsingene, og for å sikre en sterk lokal forankring. For Talent Norge er det også et krav om privat kapital for å kunne utløse de statlige midlene. Kulturnæringsstiftelsen bidrar med nettopp dette, slik som vi gjør i samarbeid med andre offentlige institusjoner, som for eksempel med Innovasjon Norge.  

Vi tror at dess flere som utvikler ferdigheter på et høyt nivå, jo bedre vil både den enkelte og samfunnet stå rustet for fremtiden.  Analyser viser at en tredjedel av dagens norske arbeidsplasser vil være erstattet av teknologi i løpet av de neste 20 åra. Disse arbeidsplassene må i stor grad erstattes av mennesker som etablerer sine egne virksomheter basert på egne ferdigheter og engasjement, ikke minst innen kulturnæring.

Deling av kunnskap er vårt gull
Det gjøres mye god talentutvikling på kulturfeltet. Det vi mener mangler, er en systematisk utvikling og deling av kunnskap. Her sitter vi på en gylden mulighet. I våre felles satsinger, så vel som i de øvrige satsingene til Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen, har vi tilgang på kunstnere, mentorer og veiledere som sitter på enormt mye kompetanse. Disse har gode verktøy for å kunne se potensialet i morgendagens kunstnere og bidra til å utvikle disse.

Ved å danne gode systemer for å dele ideer, kunnskap og gjennom å skape møteplasser på tvers av sjangere, kan vi bidra til å få frem flere talenter og løfte neste generasjons kunstnere. Det å ha mulighet til å tenke langsiktig på å bygge talenter i gode stabile former, på tvers av genre, kan også sikre rekruttering fra et bredt lag av folket. Talentutvikling skal ikke skje i små grupper for noen privilegerte, det skal inkludere alle, uansett bakgrunn.

I tillegg kan kunnskapen om talentutvikling, kompetanse, topprestasjon og ikke minst tilgangen til morgendagens kreative tenkere, være avgjørende for næringslivet, politikerne og samfunnet for øvrig. Kompetanse om talentutvikling på toppnivå sier mye om hvordan den enkelte kan utvikle sine unike ferdigheter til fulle, og det gir dyrebar kunnskap om fremtidens muligheter og ideer.

Alt dette trenger både Nord-Norge og resten av Norge!

Derfor er det spesielt gledelig at en sterk regional aktør som SpareBank 1 Nord-Norge ser verdien i dette, og med sine bidrag sikrer at en stor del av denne utviklingen skjer i Nord-Norge. I en tid med økende fokus på naturressurser og klima i Arktis er det viktig med et balansert perspektiv som inkluderer menneskets kreative mulighetsrom.

Vi er allerede i gang med å utvikle systemer for å kunne dele kunnskap og bygge strukturer, i samarbeid med eksisterende kunnskapsmiljøer. Lykkes vi med dette felles løftet kan vi stå overfor den største systematiske og helhetlige satsingen på talentutvikling, på tvers av sjanger, i kulturlivet noensinne.

Derfor er det viktig at vi fortsetter å styrke og utvikle kompetansen på talentutvikling på høyt nivå. Det er av både regional og nasjonal betydning. Vi inviterer flere nordnorske aktører til å delta i dette arbeidet i årene fremover.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse