Annonse
For at Norge skal komme på beina igjen etter krisen, og inkludere flere, så må vi skape verdier før vi kan dele dem. Slik bidrar vi til bedre velferd for oss alle, skriver Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.

Offentlig velferd bygger på de private

I Nordlys 22. juni forsøker Oddvar Nygård seg på et angrep av høyresidens syn på verdiskaping, men ender med å slå inn åpne dører, eller bomme totalt. Gjennom Norges vei ut av krisen vil det bli enda tydeligere hvor viktig det er med privat verdiskapning, slik at vi sikrer vår offentlig velferd.

Selvsagt skjer det verdiskapning også i offentlig sektor, gjennom tjenestene som produseres. Dette er det ingen uenighet om, selv om Nygård forsøker å framstiller det slik. Offentlige tjenester har stor verdi for oss som innbyggere, noe blant annet helsevesenet har illustrert godt under koronakrisen, og vi har en bred enighet i Norge om at det sosiale sikknettet er en grunnmur i velferdsstaten. Offentlige arbeidsplasser skaper stor verdi for oss som innbyggere, og er i all hovedsak betalt av oss i fellesskap over statsbudsjettet.

Derfor er det viktig at vi erkjenner at alle disse velferdstjenestene ikke kunne eksistert hadde det ikke vært for inntektene fra privat sektor. Det beste eksemplet på dette er oljefondet, en pengebinge bygget utelukkende på skatt og utbytte fra privat næringsliv. I Høyre må vi derfor stadig minne Nygård og venstresiden på at verdiene faktisk må skapes før de kan deles. Som fundament i velferdsstaten trenger vi et privat næringsliv som sikrer at vi kan betale for de tjenestene vi i felleskap ønsker skal være tilgjengelig for alle.

Offentlige utgifter har økt dramatisk under koronakrisen. Det har vært nødvendig. På Stortinget har vi hatt felles enighet om at arbeidsplasser skal reddes og bedrifter skal hjelpes på beina igjen. Men en voksende pengebruk i offentlig sektor kan også fortrenge privat sektor, noe sentralbanksjefen har advart om. Nettopp derfor er Høyre opptatt av å sikre gode vilkår for de mange private arbeidsplassene vi har i landet.

Incentivene til effektivisering og innovasjon er betydelig større i privat sektor enn i offentlig sektor. Private står i en konkurranse og kan velges bort, mot offentlige tjenester som har monopol og tryggere inntekter. De som driver egen bedrifter har et sterkt ønske om å lykkes og tjene penger, noe som også bidrar til skatt til felleskapet. Ønsket om profitt for private gjør dermed også samfunnet bedre. Og behovet for at privat næringsliv lykkes og betaler skatt er helt fundamentalt, om alle offentlige tjenester skal finansieres.

Ingen er tjent med at Nygård forsøker skape splid mellom det offentlige og private. Begge sektorer er sentrale for vår velferd. Men for at Norge skal komme på beina igjen etter krisen, og inkludere flere, så må vi skape verdier før vi kan dele dem. Slik bidrar vi til bedre velferd for oss alle.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse