Annonse
Eierne av dyreste el-bilene kan ikke være gratispassasjerer på norske veier, mener Nordlys. Foto. Ole Åsheim

De norske veiene må være et spleiselag

Eierne av de dyreste el- og hybridbilene kan ikke være privilegerte gratispassasjerer på norske veier, skriver Nordlys på lederplass.

Regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i bilavgiftene i Statsbudsjettet som ble presentert sist torsdag. Endringene vil blant annet gi tunge elbiler, hybridene fra Lexus og Toyota og en rekke ladehybrider en avgiftsøkning, basert på bilens vekt.

Nivået på avgiftsøkningene kan selvsagt diskuteres, spesielt når det gjelder de helelektriske bilene.  Men det kan umulig være noen rasjonell grunn til at de store hybridbilene som nesten ikke har rullet ut av garasjen før de er tomme for strøm, skal slippe å være med på det helt nødvendige spleiselaget de norske veiavgiftene faktisk er.

Salget av elektriske biler og hybrider har skutt i været den siste tiden. Forklaringen er naturligvis at det gir lavere bompengeavgift og årsavgift, pluss at staten subsidierer bilkjøperne i form av ingen eller vesentlig lavere engangsavgift når bilen registreres første gang.

Hittil i år er det for eksempel registrert 20.358 ladbare hybrider, en andel av totalsalget på 17 prosent, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Men tunge hybrid og el-biler produserer svevestøv og sliter ned norsk asfalt akkurat på samme måten som andre kjøretøy. De aller fleste av de som kjøper disse kostbare bilene er velstående, med solid økonomi.

Og det er naturligvis helt urimelig at disse ikke skal bidra til å betale for bygging og vedlikehold av norske veier. At det blir stadig flere slike biler, styrker selvsagt argumentasjonen for at disse også må bidra på lik linje med alle andre.

Også miljøvennlige biler trenger asfalt å kjøre på. Og man må ta utgangspunkt i at hver enkelt bilkjøpers ønske om å bidra til bedre klima og det grønne skiftet, ikke stanser fordi man ikke vil erkjenne denne logiske sammenhengen.

I et Norge der statens inntekter kommer til å gå ned, mens utgiftene øker, må alle bidra til fellesskapet. Det gjelder også de som kjøper elektriske biler og hybridbiler. Her skjer det nå ting i flere land. I Danmark er man allerede i ferd med å innføre full registreringsavgift for elbiler, og det er fornuftig at Norge følger etter, når salget har tatt helt av.

Vi synes derfor regjeringen har truffet godt med innretningen på sitt forslag. Vi leser med interesse at Venstre og KrF kan komme til å motsette seg den foreslåtte endringen i avgiftene. Det vil nok en gang være en sponsing av de som har mest fra før.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse