Annonse
BRITISKE BADEVAKTER: Personell fra US Marine Corps får prøvd seg på isbadedrillen, instruert av britiske offiserer fra UK Royal Command. Nå vurderer britene ifølge artikkelforfatteren andre land enn Norge for vintertrening. Foto: Anna Elisabeth Martinsen, Forsvaret

Økende NATO-tvil om forsvaret i Nord-Norge

NATO-øvelsen «Trident Juncture» i Midt-Norge  i fjor (25.oktober – 7. november) ble utropt som en suksess. Det er ikke sant. Den avslørte enorme hull – og det største er på sjøsiden.

Dessverre er det nok mer partipolitiske hensyn enn omtanke for forsvaret i Nord-Norge som får Høyres forsvarspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Hårek Elvenes, til å gå løs på Senterpartiet v/Tor Nymo i en total avvisning av at det er noen krise i nord.

Det er sterkt beklagelig. Faktisk er situasjonen i Nord- Norge i økende grad er en sak som også bekymrer Norges NATO-allierte, i særlig grad Storbritannia.

Det britiske parlamentets forsvarskommisjon la i august i fjor frem en egen analyse om utfordringene i Nord-områdene. En viktig konklusjon i denne er at britene ikke kan oppfylle sine forpliktelser om forsvar i nord. Da må NATO melde pass fordi britisk deltagelse er avgjørende. Nord-områdene – det er bl.a. Nord-Norge det!

Den britiske regjering vil tidlig i 2019 vil legge frem en prinsipp-utredning om forsvar og sikkerhet i nord. Dette er et svar til forsvarskommisjonens alarm om utviklingen i Nord-Atlanteren, Norskehavet og Barentshavet Vest med tilstøtende landområder.

Det er den russiske våpenteknologiske satsning i Arktis som tvinger Storbritannia til å rette fokus nordover. Russerne har tatt i bruk avanserte konvensjonelle våpen, som de nye russiske rakettsystemer (rekkevidde opp mot 2000 – 4000 km ) av typen Kalibr, Kh-101 og Navator, som kan  skytes ut fra skip og fly mot mål i hele Vest-Europa, Storbritannia ikke minst. De dekker også Ørlandet og Evenes. I en konflikt må utskytningsplattformene øst i Barentshavet ødelegges så tidlig som mulig.

Dette er forklaringen på hvorfor de amerikanske hangarskips-gruppene seiler kloss opp mot russisk farvann i Barentshavet.  Hovedformål er å få operativ erfaring øst for linjen Svalbard – Nordkapp. Slike operasjoner forutsetter også norske F-35 fly. Derfor må Norge kjøpe tankfly fordi F-35 (hovedbase på Ørlandet) ikke har rekkevidde nok til slike oppdrag. Med Bodø som base hadde dette ikke vært et problem. 3 stk F-35-fly på Evenes er øremerket for avskjæringstokt i nært luftrom, ikke offensive oppdrag nord og øst i Barentshavet.

Den britiske regjering vurderer nå opptrappet vintertrening for sine elitesoldater (Royal Marines). Hittil har britene brukt Det allierte treningssenter Åsegarden i Harstad. Men norske myndigheter har som kjent vedtatt å legge ned denne og i stedet tilby samkjøring med norsk forsvar i Indre Troms – og i en viss grad Midt-Norge (Haltdalen treningssenter). Men britene forutsetter utstyr, infrastruktur, støtte-funksjoner og nasjonale forsvars-aktiviteter, både  luft, sjø og land.  Det er nettopp dette som er bygget ned i Nord-Norge. Ikke minst helikopter er sentralt her.

Derfor vurderer britene andre land enn Norge. De har tilbud om vintertrening fra  Canada, Island og – Finland (!). Dette får uante konsekvenser fordi samtrening er vitalt for fellesforsvaret. Hva gjør norske myndigheter for å forhindre denne alvorlige utviklingen?

Britene skal  i likhet med Norge anskaffe Boeings P-8 Poseidons overvåkningsfly – og forutsetter et samarbeid med Norge og USA om bruken av disse. De nye flyene har imidlertid begrenset rekkevidde og  flytid  til å operere i Arktis.  P-8 ( som er en militær utgave av velkjente B 737-fly) har drivstoff for ca. 2200 km strekning eller 6-8 timers tokt. Til sammenlikning har de gamle P-3 Orion-flyene rekkevidde på 8000 km eller tolv timers tokt!

Dette er også bakgrunnen for at den amerikanske marinen i fjor høst måtte bruke Andøya flystasjon som base for sine Poseidon P-8 overvåkningsfly i stedet for Keflavik på Island.  Flyet ikke kan etterfylles med drivstoff i luften fra de tankfly britene bruker, Airbus MMT 330 Voyager.  Dette er det samme tankfly som Norge har fått beskjed av NATO om straks å anskaffe.  Flyene fra de tre land er tenkt å inngå i et felles NATO-system for overvåkning og kontroll, NATO Maritime Air Patrol (MPA). Tankfly fra USA er ikke tilgjengelig.

Krever ikke utviklingen at Bodø, Andøya og Bardufoss må aktivt innordnes i forsvars-planleggingen – fordi Evenes ikke har plass eller egnethet for de oppgaver vi nå ser? I praksis må overvåkningsflyene fra NATO-allierte stasjoneres på nettopp Andøya.

NATO-øvelsen «Trident Juncture» i Midt-Norge  i fjor (25.oktober – 7. november) ble utropt som en suksess. Det er ikke sant. Den avslørte enorme hull – og det største er på sjøsiden.

Ikke for ingenting fant landgangsøvelsene i «Trident Juncture» sted i Møre, Romsdal og Trøndelag – i samme område der britene ble knust sønder og sammen av tyskerne i aprildagene i 1940 – noe som igjen førte til at Norge falt i Hitler-Tysklands hender. Hadde britene lykkes i 1940, ville Norge ha unngått fem års okkupasjon. Symbol-effekten er stor – lærdommen og ydmykelsene fra 1940 sitter tungt inne i det britiske forsvar. Sjøforsvar er helt avgjørende, og det norske sådanne ikke noe unntak.

Nå er neste store NATO-øvelse – Cold Response 2020 – under planlegging. Det har vært antatt at den må gå i Nord-Norge – men det reises nå alvorlige tvil om dette er mulig fordi spesielt den sjømilitære infrastruktur i nord er sterkt nedbygget. Det vurderes derfor om å legge øvelsen til Trøndelag som «Trident Juncture». Skjer dette, så kan dette tolkes som den endelige bekreftelse på at forsvaret av Nord-Norge kanskje er oppgitt av våre viktigste allierte.

Selvsagt kjenner regjeringen, forsvarsminister og forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget alt dette. De snakker nok sitt bak lukkede dører, men nå forstår vi bedre hvorfor landets fremste politiske ledere holder kjeft.  Det er ingen som har våget å fortelle oss om hvor ille det står til, og heller ikke hvordan de skal sørge for at Norge forvalter sitt ansvar for sikkerheten i nord.

Hvorfor har regjeringen Erna Solberg med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i spissen ikke utført tilsvarende analyser som de britiske? Det er en svikt av historiske dimensjoner at vi må til Storbritannia for å finne løsninger på hvordan Nord-Norge skal sikres i dag og i fremtiden.

Det er utilgivelig og farlig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse