Annonse
Det planlagte bygget i Vestregata 20-22, sett fra Haakon den gamles gate. Illustrasjon: AT Plan og arkitektur

Økes sentrums attraktivitet med å ødelegge historiske siktlinjer og skyggelegge parkene?

Disse grønne områdene skal jo nettopp være grunnlaget for at vi skal kunne huse mange flere innbyggere i sentrum og da må vi ta vare på de grønne lungene i sentrum.

Jeg og mange andre har lenge arbeidet for å få opp boligproduksjonen i Tromsø og vært positiv til de aller fleste boligprosjekter som har vært fremmet i kommunen. Dette har nyttet og boligproduksjonene er nå rekordhøy til glede for byens innbyggere, også de i Tromsø sentrum. 

Direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Nils Kristian Sørheim Nilsen er ute i Bladet Nordlys og snakker om smaken, baken, synsing, takk-for sister og andre irrasjonaliteter i reguleringssaken om Vestregata 20-22. Jeg skjønner behovet for å kjempe for reguleringssaken i håp om å snu avstemningen i kommunstyret. Men jeg tror ikke Sørheim Nilsen lykkes, når strategien er å å fremstille det brede flertallet i Byutvikling- transport og miljøkomiteen i et negativt lys med tvilsomme motiver. Jeg registrerer at det overhode ikke argumenteres med fakta på noen punkt hvorfor reguleringsplanen bør vedtas, unntatt behovet for flere boliger i sentrum. 

Det må være lov å tenke seg godt om i slike kontroversielle reguleringssaker. For meg handler denne saken om de store negative konsekvensene som i sum gjør at jeg ikke kan støtte denne reguleringsplanen. Dersom det skal bo 3000 flere innbyggere i sentrum er vi nødt til å ta vare på de kvaliteter vi har her.

I reguleringssaken for Vestregata 20-22 kunne jeg ikke være positiv av flere grunner. De grønne lungene vi har i sentrum må bevares i forhold til sol og skygge. Den nye blokka vil utvilsomt skyggelegge deler av Kongsparken. Disse grønne områdene skal jo nettopp være grunnlaget for at vi skal kunne huse mange flere innbyggere i sentrum og da må vi ta vare på de grønne lungene i sentrum.  Bygget vil bli svært dominerende og er ikke tilpasset de andre vernede bygningene i kvartalet. Historiske siktlinjer vil også bli sterkt redusert i byen.

Jeg vil i denne anledning minne om endel grelle eksempler på godkjente byggeprosjekter, for eksempel økningen på to etasjer sør for Stortorget. Dette førte til sol og økt skygge på Stortorget og dermed redusert attraktivitet for sentrale byrom. Det må vi unngå i fremtiden. Jeg kom til den konklusjon at jeg ikke kunne støtte dette reguleringsplanforslaget med de negative konsekvensene for sentrum.

Et bredt flertall i Byutviklings- transport og miljøkomiteen vedtok derfor følgende: «Byutviklingskomiteen mener bygget vil dominere omgivelsene i sentrum for mye, sperre viktige historiske siktlinjer og er ikke tilpasset omkringliggende verneverdig bebyggelse. Bygget bør reduseres i høyde og reguleringsplanen godkjennes ikke.»

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse