Annonse
Ole Henrik Magga: Norske Kveners Forbund er svært skuffet over ditt utspill der det virker som du helt har glemt kvenene i din argumentasdjon, skriver Trygg Jakola. Bildet viser det kvenske og det samiske flagget. Foto: iFinnmark / Nordnorsk debatt

Ole Henrik Magga, har du glemt at sannhetskommisjon også skal handle om kvener?

Kvenene har ikke et vern i grunnloven, kvenene har ikke fått beklagelse fra Kongen og kirka har heller ikke beklaget fornorskinga av kvener.

Tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, sier til Nordlys at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskingen. Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven. Videre sier han at både Kongen og kirka overfor samene har beklaget fornorskingen.

Ole Henrik Magga mener videre at ressursene som vil bli brukt til en granskningskommisjon, heller bør brukes for å styrke samisk språk og kultur.

Ole Henrik Magga: Forslaget om sannhetskommisjon skal gjelde fornorsking av samer og KVENER. Kvenene har ikke et vern i grunnloven, kvenene har ikke fått beklagelse fra Kongen og kirka har heller ikke beklaget fornorskinga av kvener. Hvordan kan du da inkludere kvenene i din konklusjon om at det ikke er behov for en kommisjon som skal granske fornorskinga? Og hvorfor inkluderer du ikke kvenene i ditt alternativ til en kommisjon?

Ole Henrik Magga: Norske Kveners Forbund (NKF - RK) er svært skuffet over ditt utspill der det virker som du helt har glemt kvenene i din argumentasdjon. NKF - RK vil fortsatt arbeide sammen med Sametinget for at Stortinget skal si ja til en sannhetskommisjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse