Annonse
OLJE-MOTSTANDER: Marta Hofsøy fra Tromsø er delegat på landsmøtet, og blant de som ønsker at Arbeiderpartiet skal si nei til konsekvensutrede oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Arbeiderpartiet.

Siste akt for Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeiderpartiet kan komme til å trosse partilederen, og sette et endelig punktum for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Mey tyder på at flertallet på landsmøtet denne helgen vil skrote kompromisset Jonas Gahr Støre sikret på Ap-landsmøtet i 2017. Det gikk ut på at enkelte havområder skulle åpnes, og andre deler stenges for konsekvensutredning.

Arbeiderpartiet kan nå komme til å si nei til å åpne alle disse områdene for en slik konsekvensutredning.

I såfall vil det bli satt sluttstrek for en sak som har dominert norsk politikk i 20 år. Støre kaller det et “fantom” i samfunnsdebatten. Fra nå av kan det kanskje ikke lengre brukes som et forhandlingskort i ulike regjeringsforhandlinger.  I praksis kan Ap lørdag gjøre et vedtak som fører til at det aldri blir åpnet for oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Lørdag kan dette utfallet bli feiret på en folkefest på Youngstorget, der også mange av Arbeiderpartiets egne landsmøtedelegater kommer til å delta sammen med miljøbevegelsen.

Dersom det blir utfallet på landsmøtet, kan det ved første øyekast se ut som en tapsfortelling for  Støre, men jeg tviler på om dette er et nederlag Ap-lederen tar særlig tungt, til tross for at han har vært under press fra store LO-forbund.

Fredag ettermiddag oppfordret han riktignok landsmøtet til å være historisk bevisst de lange linjene for Norge som energinasjon. Men det virket ikke som han la store anstrengelser inn for å forhindre en justering av 2017-kompromisset.

Mange i Ap ønsker å få satt punktum for en sak som har plaget partiet siden år 2000, og med økende styrke de siste åra. Få i Ap ønsker å gå inn i enda et stortingsvalg i 2021, med ny helgardering i  holdningen til LoVeSe. Det er en politisk tippekupong som ikke vil friste velgerne.

Dersom det blir et nei til konsekvensutredning, vet Støre godt at det ikke strider mot folkeviljen. Verken i Norge, i Nord-Norge eller i de berørte områdene. Det har aldri vært noe nordnorsk folkekrav å slippe oljenæringen til i torskens fødestue. Tvert imot rører saken ved dype følelser i en del av landet der fiskeriene både har reell betydning og sterk symbolkraft.

Marta Hofsøy i Tromsø Arbeiderparti oppsummerer presist: Det er nå en langt større bredde enn tidligere, både i befolkningen og i partiet, som mener at Lofoten, Vesterålen og Senja må holdes oljefritt.

Arbeiderpartiets nei vil derimot være et sviende nederlag for oljeindustrien. Direktøren i Norsk Olje og Gass, den mangeårige Ap-toppen Karl Eirik Schjøtt Pedersen, er blant de som har lagt ned store ressurser i å overbevise Ap om at det er uansvarlig å stenge døra for konsekvensutredning.

Og deler av fagbevegelsen raser nå mot det som oppleves som et svik.

Men LoVeSe er en symbolsak som ofte har blitt blåst ut av proporsjoner, fra begge sider. Det er ikke være eller ikke være for norsk oljeindustri, på den annen side gir det liten mening å stenge havområdene og begrunne det som klimatiltak.

Det som eventuelt finnes under havbunnen i disse områdene, utgjør uansett  en forsvinnende liten del av petroleumsressursene på den norske sokkelen, og vil være marginalt når det gjelder verdens forbruk av fossilt brennstoff.

På landsmøtet er det derfor få som har gjort saken til en del av klimakampen. Argumentasjonen har handlet om at risikoen er for stor i noen av de mest unike naturområdene Norge har.  Og at de andre næringsinteressene i området, som fiskeri og reiseliv, må beskyttes og videreutvikles.

Spørsmålet er om Aps kursendring i en enkelt sak, vil representere et skifte i partiets overordnede oljepolitikk. Det gjelder blant annet tilgangen til nye leteområder. Da blir kutt i klimagasser og Paris-målene raskt et tungt argument.

I industrien og fagbevegelsen er dette en reell frykt, selv om Støre forsikret det motsatte i sin landsmøtetale. Han garanterte at Ap ikke setter en sluttdato for utnyttelse av en naturressurs som sikrer den norske velferden.

I Norge har det nærmest gått inflasjon i begrepet «den nye oljen». Men noe slikt finnes ikke, verken når det gjelder produksjon av arbeidsplasser eller velferdstjenester. Dersom omstillingen gjøres for raskt, selv om etterspørselen etter olje går ned, blir det ingen milliarder å fordele til formålene oljemotstanderne ønsker å bruke penger på.

Det er i praksis en nedbygging av den norske velferdsstaten. Det ville være oppsiktsvekkende om Ap stilte seg i spissen for det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse