Annonse
Reiselivsnæringen i Hammerfest har økt omsetningen med 130 millioner kroner på to år, som en konsekvens av Goliat-utbyggingen, og stikk i strid med påstander om at olje og gass går på bekostning av denne næringen. Bildet viser utsikten fra Enis kontorbygg i byen. Foto: Eni Norge

Olje og gass gir ringvirkninger i nord

Det meste av utviklingen ligger foran oss, og ikke alle har sett noe til utviklingen enda. Det betyr ikke at det ikke vil skje.

I debatten om ringvirkninger fra olje- og gassaktiviteten i nord, ser det ut som om enkelte perspektiver mistes av syne.

Gjennom 50 års aktivitet er det bygget ut ca 100 olje- og gassfelt på norsk sokkel. I dag er over 80 av disse i drift, men kun to befinner seg foreløpig i Barentshavet. Goliat ble satt i drift for bare tre-kvart år siden og er det første oljefeltet, mens gassfeltet Snøhvit har vært i drift i ni år.

I hele den nordlige landsdelen er til sammen fire felt bygget ut, med Norne og Skarv i Norskehavet, i tillegg til Snøhvit og Goliat. Ringvirkninger på land kommer som en konsekvens av aktivitet på havet. Det sier seg selv at fire utbygginger ikke kan gi de samme ringvirkningene som de totalt 100 som er bygget ut i den sørlige delen av sokkelen i løpet av 50 år. Likevel er det lagt ned en stor innsats fra oljeselskaper og leverandører for å skape ringvirkninger i nord knyttet til disse utbyggingene. Tusenvis av arbeidsplasser er skapt i nord. Flere kompetanse- og teknologimiljøer er bygget opp langs kysten og nordnorske leverandører leverer for milliarder hvert år.

Det er når et offshore-felt nærmer seg drift, etter en lang lete- og utbyggingsfase, at de største ringvirkningene blir synlige på land, selv om letefasen også bidrar. Dette kommer i form av vedlikeholds- og driftsarbeid som utføres av ulike leverandører. Til gjengjeld vil behovet for denne typen tjenester vare i flere tiår.

I Finnmark er en petroleumsklynge i ferd med å utvikle seg med base i Hammerfest og danner et tydelig tyngdepunkt for den industrielle utviklingen. Likevel ser vi forgreninger til andre deler av fylket, for eksempel Honningsvåg. Der, ved Nordkapp Maritime Fagskole er et av verdens mest moderne kompetansesenter innen oljevern blitt bygget opp, neste uten oppmerksomhet, selv i hjemfylket.

I Vest-Finnmark er kystfiskeflåten, med et hundretalls fiskere, innlemmet i en helt ny form for beredskap for bekjempelse av et potensielt oljesøl. Det har skapt internasjonal oppmerksomhet og delegasjoner fra andre verdensdeler besøker Finnmark for å lære om dette. Samarbeidet mellom de to næringene bidrar både til modernisering av fiskeflåten og til styrking av beredskapen gjennom et felles samspill.

I Alta har et stort entreprenørmiljø hatt i oppdrag å bygge kontorbygg, boliger, verksteder, depoter og annen infrastruktur på land, knyttet til Goliat. Investeringene beløper seg til mange hundre millioner kroner.

Reiselivsnæringen i Hammerfest har økt omsetningen med 130 millioner kroner på to år, som en konsekvens av Goliat-utbyggingen, og stikk i strid med påstander om at olje og gass går på bekostning av denne næringen.

På Goliat-plattformen jobber det folk fra hele landsdelen og ved Eni’s kontor i Hammerfest har over 90 prosent av de ansatte bostedsadresse i Nord-Norge. 

Næringens etablering i nord har bidratt til at unge med høy utdanning flytter tilbake til hjemstedet. De tar ofte med seg partnere og barn, som igjen bidrar til påfyll av arbeidskraft i et lokalt arbeidsmarked. Sterkest er denne effekten i og nær de industrielle tyngdepunktene.

Oljenæringen er inne i en internasjonal lavkonjunktur, slik den har vært før. Aktiviteten har avtatt noe, med konsekvenser også for aktører i Nord-Norge. Det er likevel en fundamental feilslutning at det ikke blir synlige ringvirkninger fra petroleumsnæringen. Dokumentasjonen om ringvirkningene som er skapt er omfattende.

Samtidig er Nord-Norge fremdeles ung som petroleumsprovins. Det meste av utviklingen ligger foran oss, og ikke alle har sett noe til utviklingen enda. Det betyr ikke at det ikke vil skje, for eksempel i Øst-Finnmark. Nye arealer i Barentshavet Sør- Øst skal utforskes til neste år. Det gir aktivitet og ringvirkninger i letefasen, og har potensialer for mer dersom det gjøres funn som bygges ut. I tillegg forventes det utbygginger av flere felt i den vestlige delen av Barentshavet.

Norsk velferd er i betydelig grad basert på inntektene fra petroleumsnæringen. Mens man leter etter den nye oljen er det viktig å huske hvorfor det er slik. En viktig årsak er den store verdiskapingen i denne industrien.

I følge tall fra SSB gir hver ansatt som jobber med oljeutvinning, en verdiskapingen på 8,5 millioner kroner (2015-tall). Dette er langt høyere enn alle andre næringer. Høy verdiskaping bidrar til høye skatteinntekter og høyt velferdsnivå, i tillegg til å opprettholde arbeidsplasser i mange andre næringer. Petroleumsnæringens bidrag til offentlig sektor er også sentral og spesielt viktig i distriktsområder hvor offentlige arbeidsplasser har stor betydning for den totale sysselsettingen. 

Det er avgjørende at disse perspektivene ikke glemmes i debatten om hvordan vi som nasjon skal utvikle denne næringen i framtiden, også i nord. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse