Annonse
Flytende vindmøller kan bli det nye industrieventyret på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen, Equinor

Olje, gass og vindkraft

Norsk olje, og i særlig grad gass, vil være en realistisk overgangsløsning til det grønne skiftet, for alternativet er dessverre i mange tilfeller mye mer klimafiendtlig kull.

Den norske kontinentalsokkelen er i realiteten et kinderegg med tre effekter. Den gir sårt tiltrengt energi, bidrar til å redde klimaet og gir grunnlag for verdiskapende arbeidsplasser. Her gjelder det altså å ha flere tanker i hodet samtidig for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Verden vil trenge energi fra olje og gass i flere tiår framover. I så måte er det positivt at produksjonen ved det gigantiske Johan Sverdrup-feltet vest for Stavanger starter opp i neste måned. Vi kan like det eller ikke, men dette feltet vil forsyne verden med energi de neste 50 årene. Norsk olje, og i særlig grad gass, vil være en realistisk overgangsløsning til det grønne skiftet, for alternativet er dessverre i mange tilfeller mye mer klimafiendtlig kull.

Havbunnen under norsk sokkel egner seg også veldig godt for fangst og lagring av CO2. Det jobbes med å kunne lage hydrogen direkte fra naturgass og samtidig lagre utskilt CO2 dypt nede under havbunnen. Når hydrogen brennes, kommer det bare rent vann ut av eksosrøret. Her er det altså ikke noe klimaskadelig CO2-utslipp. Produksjon av stål, sement og kjemikalier kan vanskelig skje med fornybar energi. For denne industrien vil derfor fangst og lagring av CO2 være løsningen på klimautfordringen.

Flytende vindmøller synes å ha et enda større potensial. Dette kan bli det nye industrieventyret på norsk sokkel. Det fordrer imidlertid at staten bidrar økonomisk til å løfte fram prosjektene i en startfase. Hvis norske myndigheter venter for lenge, vil andre land få et forsprang som det blir vanskelig å ta igjen. Kompetansen som norsk industri har på olje og gass offshore kan enkelt utvikles til teknologi for havvind.

Regjeringen og bransjen må gripe muligheten nå. Både Rederiforbundet og foreningen Norsk Industri forteller om medlemsbedrifter som er i startgropen. Her har vi ingen tid å miste. Nå er det opp til regjeringen å gripe sjansen. Fine ord må følges opp med konkret handling, i form av mye penger og gode rammevilkår. Problemet er at per i dag er verken CO2-fangst og lagring eller havvind bedriftsøkonomisk lønnsomt. Men slike prosjekter er kloke samfunnsinvesteringer, og om noen år vil de også bli lønnsomme på alle måter.

Samtidig må oljeindustrien fortsatt gis gode rammebetingelser i mange tiår framover. Foreløpig er det ingen andre industriområder som gir i nærheten så god avkastning for det norske samfunnet. Det grønne skiftet må bygges på de sterke skuldrene til olje- og gassindustrien. I mange år vil det være snakk om et både og, ikke et enten eller. Nå har Norge muligheten til å satse offensivt. Det beste må ikke bli det godes verste fiende.

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse