Annonse
OMLASTING: Her blir tusenvis av tonn olje lastet over fra et skip til et annet, i nærheten av Kirkenes. Foto: Lena Glosemeyer Fangel

Oljegambling i Bøkfjorden

I november slet en oljetanker med 70 000 tonn råolje seg da ankerfestet sviktet. Bare ved godt sjømannskap ble situasjonen, som fort kunne fått katastrofale følger, reddet.

Bøkfjorden er nasjonal laksefjord, og har derfor krav på spesielt sterkt vern.

Både Høyre-politiker Ole Martin Rønning og SVs stortingsrepresentant, Kirsti Bergstø, begge fra Finnmark, er svært kritiske til oljeomlastingen i Bøkfjorden. Det har de all grunn til.

Det som er avdekket om sikkerheten ved disse operasjonene er svært foruroligende. I november slet en oljetanker med 70 000 tonn råolje seg da ankerfestet sviktet. Bare ved godt sjømannskap ble situasjonen, som fort kunne fått katastrofale følger, reddet.

I januar var Miljødirektoratet i Bøkfjorden for å inspisere operasjonen som selskapet Norterminal utfører. Inspeksjonen førte til en rekke kritiske anmerkninger vedrørende sikkerheten. Avvikene tyder på at Norterminal driver omlasting av råolje i Bøkfjorden i strid med vilkår i tillatelsen.

Det var høsten 2014 at oljeomlastingen ble flyttet fra Nordkapp til Bøkfjorden, mot Miljødirektoratets tilråding. En svært vektig grunn var at Bøkfjorden er nasjonal laksefjord, og derfor har krav på spesielt sterkt vern.

Da Miljødirektoratet inspiserte var det mye is og issørpe i fjorden, noe som vil kunne påvirke en forurensningsaksjon negativt. I tillegg var det uklart hvem som hadde ansvaret for om nødvendig å stoppe omlastingen ved dårlig vær eller vanskelige isforhold.

Kirsti Bergstø påpeker at Norterminal har selv fått ansvar for å vurdere når oljeomlasting bør avbrytes pga. av isforhold. En slik avbrytelse har, ifølge selskapet selv, en kostnad på 400 000 kroner dagen.

Det er vanskelig å være uenig med stortingsrepresentanten i at et slikt regime ikke akkurat gir økonomiske insentiver til å vise ansvarlighet. 

Miljøstiftelsen Bellona har anmeldt Norterminal. Oljevernekspert Sigurd Enge i Bellona sier til NRK Finnmark at dette ikke bare er brudd på en tillatelse til virksomhet, men at det også bør vurderes av påtalemakten hvorvidt det har strafferettslige sider.

Det som er helt sikkert, er at både nestenulykken i november og alle de avvikene som er påvist, klart indikerer at myndighetene må sørge for at sikkerheten forbedres betydelig.

Noe annet vil være gambling som fort kan ende med en enorm oljekatastrofe i et område som bør være underlagt strenge verneregler.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse