Annonse
Er det så vanskelig å skjønne at en terminal vil skape ny optimisme i Finnmark, bidra til framtidstro og mindre fraflytting gjennom attraktive arbeidsplasser for ungdommen? skriver oljearbeider Øystein Eriksen. (Illustrasjon: Statoil/Equinor)

Oljepakke for de priviligerte - Veidnes i Finnmark sviktes igjen

Er det noen som er i tvil om at Equinor sitt mislykkede USA eventyr har gått på bekostning av investeringer i Norge?

Det brede forliket om oljepakken er ikke noe bredt forlik. Frp og regjeringa har allerede signalisert at de kommer til å stemme ned oljeterminal på Veidnes. Det virker rett og slett ikke som regjeringa og i hvert fall ikke Frp gidder å ta seg bryet med å se på hva man fra myndighetenes side kan gjøre for å få dette til.  Hva slags troverdighet har Siv Jensen når hun i fullt alvor og med «ovanifra og ned holdning» på Stortingets talerstol antyder at en oljeterminal til 3,5 milliarder vil skape 30 arbeidsplasser?

Det er det samme som å si at å bygge ubemannede brønnhodeplattformer ikke skaper arbeidsplasser.

Hvis man ser på hva man ellers bruker penger på i dette landet så kan man jo benytte Frp metoden og trekke fram Stortingsgarasjen som kostet 2,3 milliarder, hvor mange arbeidsplasser skapte den?

De ringvirkningene som normalt inkluderes i ett stort industriprosjekt som oljeterminal på Veidnes gjelder iflg Siv Jensen ikke i Finnmark, kanskje ikke så rart, med regjeringa og Frp sin politikk så er det snart ingen i Finnmark  å skape ringvirkninger for.

Det er udiskutabelt at direkte utskiping av oljen er mer kostnadseffektivt enn å frakte oljen til land først. Likevel gikk Equinor ut og proklamerte at oljen skulle til land på Veidnes i 2013. Det er ikke slik enkelte nå prøver å gi inntrykk av at ilandføringen er noe Finnmarkspolitikere har initiert. Det er også slik at det i Norge har vært unison politisk enighet om at oljeindustrien måtte skape lokale arbeidsplasser på land, av den grunn var det bare rimelig at man fra Finnmark sin side ønsket at utvinningstillatelsen på Johan Castberg måtte inneholde krav om ilandføring.

I 2014 kom oljekrisen og Statoil, nå Equinor, som fram til da hadde benyttet amerikanske kalkulatorer, måtte da løpe fra sine egne lovnader om ilandføring med å skylde på lav oljepris. Her klarte de å overbevise politikerne om at terminalløsningen måtte løsrives fra Johan Castberg fordi man nå måtte få ned kostnadene med en trussel om at prosjektet ikke sto seg økonomisk og kunne bli skrinlagt. Det er bare å gratulere den mildt sagt naive politiske gjengen på Stortinget som innfridde det løftet som var både unødvendig og ikke minst urimelig ut fra kalkylene:

Samlet inntekt av produksjonen på Johan Castberg med en oljepris på 70USD og dollarkurs på 7,5 er beregnet til 291 millarder kr. Samlede kostnader til investering og drift er beregnet til 103 milliarder.

Netto kontantstrøm fra produksjonen 188 milliarder. Dette fordeles med 139 milliarder på skatter og avgifter til staten og 49 milliarder på oljeselskapene som deltar i prosjektet.

Prosjektet står seg veldig godt med de 3 milliardene terminalen er beregnet å koste. Staten burde ha litt å gå på, 3 av 139 milliarder. Selv med dagens lavere oljepris, som motvirkes av langt høyere dollarkurs, så er dette marginer normale bedrifter bare kan drømme om, og man skjønner hvordan og hvorfor oljefondet nå er på 10.000 milliarder. Siv Jensen skaper en illusjon om at penger er ett problem i Norge. 3 milliarder er ikke ett problem i Norge, det er mer snakk om politisk vilje, i denne sammenhengen er det snakk om politisk uvilje, og det er grunn til å spørre om prosjektet har feil adresse?

I Finnmark og Nordkapp kommune i særdeleshet så har en terminal minst like stor betydning som oljepakken nå viser seg å bety for Verdal, Egersund, Stord, Haugesund og Rosenberg i Stavanger, som alle har fått besøk av partiledere på jakt etter politiske seiere. Hos Rosenberg lever de fortsatt godt av merarbeidet på Equinor sitt Martin Linge prosjekt. Overskridelsene nærmer seg 30 milliarder, omtrent det 10 Veidnes-terminaler ville kostet. Her snakker vi om ringvirkninger i ordets rette forstand, staten tar største delen av kostnadene og vil mest sannsynligvis aldri tjene penger på Martin Linge-prosjektet.

Hva skyldes det at Frp ikke fokuserer litt mer på de milliardene som skusles bort på elendig prosjektstyring? Hva har Deres egne olje-og energiministre gjort av grep etter hvert som Equinor sine tap i USA bare har økt til svimlende 200 milliarder. Det norske folk eier 70% av Equinor og Frp sine statsråder som skulle ivaretatt våre interesser har vært nikkedukker hele veien.

Eierskapsstyringen i Equinor blir ikke ivaretatt, og resultatene i USA kan sees i sammenheng med den arrogansen styret og ledelsen i Equinor har vist gjennom bevisst tåkelegging av de elendige resultatene de har på sine investeringer i USA. Ingen tar ansvar og tapene i USA får ingen konsekvenser for ledelsen. Når våre folkevalgte ikke evner å ta det ansvaret som forventes med å ivareta det norske folks interesser, så er det tegn på feighet, og det bidrar til politikerforakt ingen er tjent med i ett ellers velfungerende demokrati. Hvor er Erna Solberg?

Er det noen som er i tvil om at Equinor sitt mislykkede USA eventyr har gått på bekostning av investeringer i Norge?

Oljepakken er nødvendige subsidier av arbeidsplasser i en fantastisk næring som i mange år vil ha stor betydning for Norge, det er derfor grunn til å stille spørsmål hvorfor regjeringa utelukkende vil subsidiere arbeidsplasser på Vestlandet kontra Finnmark?

Er det så vanskelig å skjønne at en terminal vil skape ny optimisme i Finnmark, bidra til framtidstro og mindre fraflytting gjennom attraktive arbeidsplasser for ungdommen?

Hvorfor motarbeider regjeringa et slikt prosjekt?

Det er drøyt å beskylde norske politikere for diskriminering, men den utøvende politikken fra regjeringa og Frp sin side i denne saken er diskriminering i praksis, og saken føyer seg pent inn i rekken av politiske beslutninger som aktivt avfolker vårt nordligste fylke.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse