Annonse
Reidun Jordan er fotografen bak dette fantastiske bildet: "Farvel sol".

... om bompenger, hvalsafari, spionasje, kristendom og mye mer

Ang. min påståtte uansvarlighet

At FrP og Nordlys er uenige i mye er ikke noe nytt. At Nordlys også fremmer de rødgrønne i valgkamp får stå for deres regning. Men å påstå at bompenger skal redde liv, det er direkte absurd.

Byvekstavtalen har mange forslagspunkter. Men det eneste som er vedtatt, av flertallet, er antall bomstasjoner og kostnader på passeringer. Dette er altså bestemt FØR de bestemmer hvilke prosjekter som eventuelt skal finansieres av bompengene.

Som folkevalgte representanter er vår første prioritet å ivareta innbyggerne, på alle måter og så godt vi kan.
Å være bekymret for eventuelle ulykker i tunellene, og konsekvensene av dette, er altså etter Nordlys sin mening å være uansvarlig. Jeg, og vi i FrP, er på ingen måte uansvarlig. Vi er derimot ansvarlig for å tørre å prioritere det viktigste først, som f.eks veg. Men for det trenger vi ikke bompenger for å redusere bilkjøring, bygge parker og bussholdeplasser.

Det er lov å være uenig, men å påstå at jeg er uansvarlig fordi jeg er bekymret for eventuelle tap av menneskeliv, det er å ta det for langt. Bompenger redder ikke liv!

Anni Skogman, kommunestyrerepresentant Tromsø Frp

Er hvalsafari bærekraftig?

Nylig la Næringsdepartementet fram regjeringens nye grep for å sikre et solid næringsliv på Svalbard. Krav til seriøsitet og bærekraft innen reiselivsnæringen ble framhevet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Som vi vet vil aktiviteter på Svalbard etterhvert bestå av alt utenom kulldrift.  Mest på forskning-, undervisning- og reiselivssiden.

Departementet vil stille strengere krav til guidingen. Utenom Isfjorden var det for 20 år siden 50 steder, som var godkjent for ilandstigning. I år var 220 ulike steder i bruk over hele Svalbard. Uten sjans for Sysselmannen å drive kontroll.

Man ser mange useriøse aktører, som ikke er del av det organiserte arbeidslivet. De har heller ikke nødvendig lokalkunnskaper, som gjør at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vurderer endringer i regelverket opp mot turistaktørene.

På Andenes erfares at hvalsafaribåtene må stadig lenger til havs for å se den store spermasetthvalen. Har aktørene noe skyld i dette? Har båttrafikken på hvalsafari vært for «aggressiv»? Både fra Andenes, Stø, Senja og Tromsø-område?

Vil hvalsafari være bærekraftig framover som reiselivsopplevelse? Dette slo meg bare, når jeg ser det trykket turiststrømmen har mot isbjørnen på Svalbard.

Bjørnar Sellevold, Andenes

Berg og Botsjkarjov

PST og E-tjenesten har med behandling av disse to personer, avslørt stor inkompetanse. Ordfører Rune Rafaelsen mener at etterretningstjenesten bryter med norsk lov i Berg-saken. I Botsjkarjov-saken (murvarp i stortinget) har de samme enheter brutt menneskerettigheter. Meg bekjent står ingen over loven, derfor er det relevant som Rafaelsen sier, hoder må “rulle” i etteringsledelsen.
 
Samme ordfører er en stor internasjonal konfliktløser, spesielt når han symbolsk sier til Sergey Lavrov under 75-årsmarkeringen i Kirkenes - ikke “Ich bin ein Berliner”, men “Kirkenes er en russisk by i Norge”. (Bare å se på gateskiltene).
 
Takk til den modige og frittalende finnmarkingen.
Bengt Erik Paulsen
 

Farlig sjåfør

I dag, torsdag, tok jeg rute 26 fra Skoglyst kl.07.45. Sjåføren tok ikke hensyn til  møtende trafikk i den svært smale Snarveien og kjørte slik at bussen dundret inn i et tre ved veien slik at ruta på døren knuste. Han kjørte bare  videre ned mot Bispegården, tok fram telefonen og begynte å ringe, hørte bl.a. at han spurte om å få snakke med “sjefen”.

Det er glatte veier her nå, men likevel kjørte sjåføren så fort  ned bakken mot Gyllenborg at bl.a jeg måtte rope til han at han måtte bremse ned. En annen passasjer sa også fra til han. Spørsmål til Tide: Hvorfor ansetter dere en slik åpenbart  uegnet og uansvarlige person som bussjåfør? 

Hilsen redd passasjer

Frode Bergs hjemkomst

Frode Berg har voktet grensen mellom Norge og Russland og fortjener heder og ære for sin innsats gjennom mange år. I stedet blir han møtt med en nedtonet mottagelse av ordføreren som er valgt av kommunens borgere. Da er det rimelig å tenke hvem sin tjener er ordføreren i Kirkenes?

Jan Ingvald Markussen, Andøy

Olga-svindel

Denne utspekulerte telefonsvindelen, hvor eldre mennesker lures for store summer, må vel være såre enkelt for bankene å stoppe vha sine sofistikerte sikkerhetssystemer. Overføringer til utlandet over en viss sum burde naturligvis både stoppes, og dobbeltsjekkes, før de finner sted.

Det er legitimt å spørre om hvor mange privatpersoner i aldersgruppen 60+ (og alle andre) som har et umiddelbart behov for å overføre hundrevis av tusen kroner til utlandet? Antakelig et mikroskopisk fåtall på landsbasis, men mest sannsynlig ingen!

Så fremt at det ikke snart begynner å ringe noen store bjeller for bankene så burde de selv måtte stå til rette for slik svindel.

Tro meg, når et slikt lovverk er på plass så blir det også umiddelbart slutt på denne svindelen.

Gunnar Hansen

Overgrep mot kystfolket

John Gustavsen skriver i Klassekampen om alvorlige ting. Det drives et råkjør mot norske fjorder med oppdrett av laks. I snart 50 år har oppdrettsaktørene utviklet et system, som minner om et oligarki (fåmannsvelde). Milliardærene kan sende sine lobbyister til Stortinget, og ansette flere advokater for å beskytte sine interesser.

Tilbake sitter kystbefolkningen med ødelagte fjorder, og som maktesløse tilskuere. Kommende generasjoner kan ikke fiske i fjordene. Det er en kystbefolkning som tynnes ut gjennom en fiskeripolitikk, som steg for steg favoriserer lakseadelen og rederbaronene.

For noen år siden sa finansminister Siv Jensen at den som skader, må betale. Dette er noe å tenke på, samtidig som vi ser at en forsvinnende liten del av fisken som bringes i land, blir videreforedlet, som skulle gi arbeidsplasser og bosetting langs kysten.

Hvor blir det av «de naturlige fortrinn» vi har, som nabo til et fiskerikt hav?

Bjørnar Sellevold, pensjonist i et fiskevær

 

Bruk riktig betegnelse!

synes jeg vi alle bør slutte å bruke ordet “strømregning”. Det vi får på bordet, er jo i realiteten ei NETTLEIEREGNING med strømforbruk! Bruker vi riktig betegnelse, vil vi samtidig tydeliggjøre en ønsket og villet situasjon.  Mest mulig kraft skal nemlig dyttes og presses ut av landet til glede for EU-borgerne, til glede for alle spekulantene langs kablene (kjøper og selger strøm), til glede for dem som svikfullt har vært med på å selge landet vårt bit for bit til utlandet og ikke minst til glede for eierne, de utenlandske milliardærene.

Men du og jeg, som bor langt mot nord, vi skal avfinne oss med gleden av å betale stadig mer for å holde kåken noenlunde varm og varmtvannet lonka. Og for å minske det registrerte forbruket på smartmåleren, (som vi, i likhet med kablene, både er pålagt å bruke, samt betale kostnadene for), bør vi helst vaske klær om natta, bake brød og kanskje også koke middagen på forhånd. Slik er det blitt å bo i landet som egentlig flyter over av vannkraft. Det “bærekraftige” grønne skifter viser seg mer og mer å være ansvarsløs blå-blå bløff pakket inn i mye ull og tåke.

Når alt er pakket ut, vil kanskje NAV-skandalen, i sammenligning, komme til å fortone seg som ei mindre røverhistorie.

Tormod Vangberg

Norge i nord

I dag fikk vi opplyst at folketallet i de tre, nå to nordligste fylkene er redusert med 2000 i løpet av året, og uten fremmed innvandring ville bildet vært enda verre.Folkeflukten rammer også byene. Det må vel være i nasjonens interesse å hindre det. Men hva kan gjøres?

Jeg har inntrykk av at det private næringslivet bidrar i den grad det er mulig.I den viktige fiskerinæringen er det så mye restriksjoner at ressursene utnyttes maksimalt, og andre alternativer finnes knapt i nord.Ikke minst fordi petroleumsaktiviteten over tid skal opphøre.

Men hva med staten.Jeg forstår at det er fagmilitære grunner for redusert militær aktivitet, med nedlegging  av baser og anlegg. Men burde ikke staten, også forsvaret ta ansvar og engasjere seg mye mer i nord.Undertegnede tjenestegjorde i nordområdet under den kalde krigen, da var alle tre våpengrenene tungt engasjert i området, som ga tusenvis av sivile arbeidsplasser. De er nå borte.

I stedet er hovedbasen for marinen flyttet til Håkonsvern, det er betydelig militær aktivitet i Stavanger og andre plasser i Sør-Norge.Og for godt måls skyld har vi råd til å opprettholde en operetteavdeling, kalt Kongens Garde i Oslo!

Russerne har enorme styrker like ved Kirkenes, uten det engasjementet der, ville knapt en russer frivillig oppholdt seg i Murmansk, det er vesentlig triveligere Tromsø,men derfra flytter folk.

Det er nå slik at for å ha rett til et landområde må det bo folk der.I Kirkenes er det nå over 10% russere, hva med fremtiden.Bare tenk på russernes engasjement på Svalbard, og nå også kinesere. Det er ikke lønnsom næring de tenker på, men langsiktige geopolitiske mål de har for øyet.Dessverre er det mitt inntrykk av at mange av våre folkevalgte ikke tenker lengre frem i tid enn til neste valg.

Tor Mikaelsen, Trondheim

 

VROOOOM !

Motoren av merket “Kapital”
ruser avgårde på høyt turtall
den må det, bare slik kan den fungere

Skal det “Grønne skiftet” bli mulig
må motoren byttes ut, demonteres
og en ny, bærekraftig, settes inn

Legge olje- og gass-industrien død
frata Brasil råderetten over Amazonas
max ei flyreise i året, få vekk plasten

Alt det der er vel og bra, men fånyttes
så lenge vi ikke skaffer oss en miljøvennlig
økonomisk motor, som ikke går på Profitt

Lar vi “Kapital” motoren ruse videre
heiet på av fartsblinde forkjempere
drar den oss alle utfor stupet

Øystein Evenstad
 

Utdrag av mail til en venn

Takk for skjermbrevet jeg fikk fra deg i går, og der du uttrykker bekymring både på vegne av deg sjøl og dine sambygdinger. Joda, det høres besværlig ut å bli nødt til å kjøre flere mil bare en veg, for å kjøpe en pakke fyrstikker hvis nærbutikken legges ned. Jeg forstår, ut fra det du skriver at faren for det nå er til stede.

Jeg har i flere år interessert meg for det som skjer med bygder som havner i denne situasjonen. Samme jammeren og samme klagene, men sjelden en erkjennelse når det gjelder den egentlige årsaken! Derfor får du ikke et snev av medynk fra meg! Tvert imot vil jeg minne om det gamle ordtaket: “Som man reder, slik ligger man”. Eller som jeg minnes at han bestefar sa: “Det er for seint å snyte seg når nasen er borte”.

Når jeg formaner alle, også her vi bor, til å støtte, d.v.s. handle på nærbutikken, så gjør jeg det nok mye på vegne av min egen “syke mor”. Jeg vil unngå å komme i den situasjonen at jeg må kjøre til byen og fylle avgiftsfri diesel på ei kanne og så skvalpe med den heimover. Som du veit så har jeg en gammel traktor.

Mitt råd til deg og dine sambygdinger er: Gå sammen og gjør julehandelen lokalt og styrk lokalbutikken inn i 2020. Jeg skal gjerne diskutere med deg hvorfor alle vil komme til å tjene på det.

Tormod Vangberg

Kristendom og miljøkamp

Hallvard Birkeland skriver innsiktsfullt og orienterende om kristendom i sin kronikk i Nordlys av 20.11.19.  Han tar for seg både helvete, bruk av sverdet, korstogene, inkvisisjonen, hekseprosessene, avlat, blasfemi, kriger i guds navn, motstand mot kvinnelige prester, homofilt samboerskap etc.  Kan i egen regi også nevne alle de misjonærer som har fått et kall om å reise til feks Afrika for å omvende de primitive folkeslag. Alt igangsatt i kristendommens navn.

I samme avis går lederen for Krf ut og sier med en overskrift at “Skaper vi menneskeverd, redder vi miljøet”.
Det virker som om Ropstad sidestiller kristendommen med kampen for miljøet.  

Miljøkampen er ikke helt ny, men er oppstått av en klar nødvendighet, på klodens vegne.
Kristendommen har en lang og særdeles mørk historie, med et klart undertrykkende budskap til de vantroende.  Som også de rette kristne bør ta innover seg.

Har stor sympati for de såkalte gladkristne, vel og merke de som ikke fordømmer andre, de som har satt sin egen standard og moral, uavhengig av tro. 

Kjell-I. Fjellseth

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse