Annonse
Alexander Nilsen reagerer på denne lederartikkelen 26. februar.

Om å frata mørkemenn makten

25. februar skrev Nordlys en leder hvor de uttrykte sin støtte til Julie Schjøth som har blitt tilsatt som sogneprest i Nordreisa. På Facebook promoterer de lederen med setningen: “Det er på tide at mørkemennene blir fratatt makten i menigheten”. Det er trist å se at Nordlys på lederplass bidrar til å bygge opp fiendebilder.

Medias fremstilling av kristne som tar upopulære standpunkt er sjeldent preget av velvilje, og Nordlys sin leder er ikke et unntak. På Facebook insinuerer Nordlys at de som ikke ønsker Schjøth som sogneprest er mørkemenn og i artikkelen karakteriseres bibeltolkningen til den læstadianske menigheten som ultra-konservativ.

Det virker som at Nordlys sliter med å forestille seg at de som ikke anerkjenner kvinnelige prester kan være motivert av annet enn ond vilje. Faktumet er at det både er mange kvinner og menn som ikke anerkjenner kvinnelige prester siden de, etter grundig overveielse, kommer frem til at Bibelen reserverer den tjenesten for menn. Det er helt legitimt og forståelig at Nordlys ikke deler den oppfatningen, men å karakterisere de som har den som mørkemenn er urettferdig og lite konstruktivt.

Fremstillingen av den læstadianske menigheten som ultra-konservativ, siden de ikke aksepterer kvinnelige prester, er også upresis. Det er på ingen måte ultra-konservativt å fremholde presteembetet som en tjeneste forbeholdt menn – en overveldende stor majoritet av kirker verden over har det samme synet på presteembetet. Den læstadianske menighetens syn er derfor ikke et uttrykk for deres intoleranse, men er heller et uttrykk for det som har vært en samlet kirkes lære i nesten 2000 år. Dersom det å mene at presteembetet skal være forbeholdt menn gjør deg til mørkemann rammes kristne over hele verden fra ulike bakgrunner. Mener Nordlys at disse også er mørkemenn?

Lederen fremholder også en feilslått dikotomi, som vi ofte ser i mediebildet, om at menigheten må velge mellom «svært-konservative prester» eller en folkekirke. Er det slik at konservative prester ikke ønsker å skape en folkekirke? Narrativet Nordlys fremmer bidrar til å skape et bilde av onde konservative prester og mørkemenn som ønsker en ekskluderende kirke. Det stemmer ikke med virkeligheten.

Det er synd at Nordlys i sin lederspalte spiller på de fiendebildene som vi så ofte ser i media. Jeg kjenner mange som mener at prestetjenesten burde være forbehold menn og de er verken mørkemenn eller ultra-konservative. De er helt vanlige kvinner og menn som ønsker å ta Guds ord på alvor. Jeg forstår at det standpunktet ikke er populært og det er helt legitimt å reagere på det, men det må mulig å være uenig med hverandre uten å fremstille motparten som ond. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse