Annonse
Knut Bjørklund lever trolig godt med at han ikke er innstilt som ny leder i den nye idrettskretsen dersom den ser dagens lys. Mer overraskende er det at valgkomiteen ønsker tidligere ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, som ny kretsleder. Overraskende fordi Knutsen var en sterk motstander av sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark. Nå kan han altså bli leder i tilsvarende idrettskrets, kommenterer Leif Morten Olaussen. Foto: Nordlys / iFinnmark

Om idretten og samfunnsansvar

Kanskje bør Knutsen foreslå for de øvrige idrettslederne i de to nordligste fylkene om at de tar «samfunnsansvar» og utsetter sammenslåingen av kretsene til etter stortingsvalget i 2021.

Lørdag 16. november er det ekstraordinært idrettskretsting i Troms. Den viktigste saken på agendaen er sammenslåing med Finnmark. Idretten i Troms har tre muligheter; enten si ja eller si nei. Den tredje muligheten er å utsette saken til etter stortingsvalget i 2021.

Idrettsstyret vedtok 15. mars 2017 at norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionreformen og endrede fylkesgrenser. Nord og Sør-Trøndelag er blitt til Trøndelag Idrettskrets, mens Aust og Vest-Agder er blitt Agder Idrettskrets. Nå står idrettskretsene i Buskerud, Troms og Finnmark for «fall».

Det er en vesentlig forskjell på sammenslåingen av disse idrettskretsene. I de tidligere Trøndelags- og Agder-fylkene var det politisk enighet om å slå seg sammen fylkene. Den politiske enigheten finner man ikke i Buskerud, Troms og Finnmark. Eller sagt på en annen måte; i de tre fylkene ønsker flertallet at man ikke skal slå seg sammen. De vil heller bestå som egne fylker. Og da må også idrettskretsene bestå.

Buskerud arrangerer sitt ekstraordinære ting på lørdag. Der kan det komme et forslag om at man utsetter forslaget om å slå seg sammen med Akershus og Østfold til Viken Idrettskrets til etter stortingsvalget om to år. Stemmer man ja til utsettelse i Buskerud kan det få betydning for det valget Troms skal gjøre i november.

Det er tydeligvis noen idrettsledere som har sett i glasskula og sett hva som kan skje etter stortingsvalget om to år. Det ligger i kortene at det kan bli et regjeringsskifte med Senterpartiet i en sterk posisjon. Partiet har gitt klare signaler på at de kommer til å reversere sammenslåingen av en del fylker – blant annet i nord og i det som blir Viken.

Man må også huske på at det aldri var snakk om å revansjere sammenslåingen av fylkene da idrettsstyret vedtok å gjøre de nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionreformen og endrede fylkesgrenser i 2017. Idrettsstyret gjorde den gangen et vedtak som de ikke så konsekvensene av, fordi det ikke var et politisk tema.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skal som kjent styre det nye storfylket Troms og Finnmark de fire kommende årene. Alle de tre påtroppende styringspartiene har sagt at man ønsker å reversere tvangssammenslåingen.  Noe som også står nedfelt i den politiske tiltredelseserklæringen som ble lagt fram tidligere denne måneden.  Storfylket Troms og Finnmark får en kort levetid dersom de tre partiene overtar makten om to år.

Dagens leder i Troms Idrettskrets, Knut Bjørklund, er tydelig blant dem som har sett i glasskula og sett hva som kan skje dersom vi får en ny regjering. Det er også grunnen til at Bjørklund forslår at Troms skal vente to år før man slår seg sammen med Finnmark.  Dersom Bjørklund får rett i sine antagelser får Finnmark og Troms Idrettskrets et kort ekteskap dersom man slår seg sammen. Etter stortingsvalget blir man skilt, og de gamle kretsgrensene vil bli gjeninnført.  Han spør også om hvorfor man skal opprette en idrettskrets som trolig kun kommer til å «leve» i to år. At Bjørklund stiller spørsmål om kretssammenslåingen er ikke noe nytt. Det gjorde han allerede for ett år siden uten at tilhengerne for en sammenslåing reagerte.

Bjørklund tilhører den gruppen av idrettsledere i Buskerud, Troms og Finnmark som ikke ønsker å bruke tid, energi og ressursen på en sammenslåing som i verste fall kan bli reversert om to år. Han ønsker heller å bruke tid og ressurser på å utvikle det gode samarbeidet man allerede har mellom de to nordligste idrettskretsene i dag.  Bjørklund har også signalisert at han ikke ønsker å bruke økonomiske ressurser på å bygge opp en organisasjon som kan bli nedlagt om to år.

Onsdag ble det kjent at Bjørklund ikke er innstilt som leder i den nye Troms og Finnmark Idrettskrets. Han ble også forsøkt fjernet i Troms i 2016, men ble gjenvalgt på benkeforslag. I 2018 ble Bjørklund innstilt til gjenvalg og valgt uten motforestillinger. Den frittalende idrettslederen vil ikke forskuttere hva som kan skje på konstituerende møtet til Troms og Finnmark idrettskrets dagen etter at Troms har hatt sitt ekstraordinære kretsting.

Jeg tror at Bjørklund kan leve godt med at han ikke er innstilt som ny leder i den nye idrettskretsen dersom den ser dagens lys. Mer overraskende er det at valgkomiteen ønsker tidligere ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, som ny kretsleder. Overraskende fordi Knutsen var en sterk motstander av sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark. Nå kan han altså bli leder i tilsvarende idrettskrets.

Samtidig må man huske at Knutsen har solid erfaring som idrettsleder, blant annet satt han i styret i Norges Idrettsforbund i perioden 2007 til 2011. Der var han i mindretall i et styre som hevdet at de tok «samfunnsansvar» da de stoppet Tromsøs OL-søknad.

Kanskje bør Knutsen foreslå for de øvrige idrettslederne i de to nordligste fylkene om at de tar «samfunnsansvar» og utsetter sammenslåingen av kretsene til etter stortingsvalget i 2021. En idrettskrets som ganske sikkert blir lagt ned nesten like fort som den så dagens lys.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse