Annonse
Isbjørn i Liefderfjoden på Svalbard. (Foto: Ragnhild Gustad)

Om isbjørn, isforhold og temperaturer i Arktis

Kan det være at folk er litt lei av den stadige indoktrineringen fra klimaaktivister der det ikke gis rom for motforestillinger?

I en reportasje i en lokalavis her på stedet ser jeg at en reiselivsbedrift lærer turistene at isbjørnen er en truet art.  Reportasjen er fra i januar.

Dette har vært et glansnummer for klimaaktivistene, men har ikke vært nevnt de siste par årene.  Kan det være at isbjørnbestanden er rimelig god?  Iflg www.barentswatch.no er det pr. nå 20.000 -25.000 isbjørn i arktis.  Andre kilder opererer med 25.000 - 30.000 dyr.  Isbjørnen ble fredet i 1973 i norsk-  og russisk arktis, i russisk helt fra 1953.  I vest; Canada, Alaska og Grønland ble det tillatt for lokalbefolkningen, inuittene, å felle 600 dyr.  Iflg nhm.www.uio.no anslår man at det felles 800 - 1000 dyr årlig.  Da isbjørnen ble fredet, var anslaget 5.000 - 8.000 dyr totalt i arktisk.  Dette er tall som jeg har sett på nettet, men kan ikke peke på kilden.  

Isbjørnbestanden har, for å ta forsiktig i, økt fire ganger selv med en ikke ubetydelig jakt.  Kan man da skylde på klimaet og isforholdene i arktis når det heller ser ut som at hard jakting var årsak til den lave bestanden i 1973?  Man ser jo og at det spekuleres i om det varmere vannet i arktis medfører større matproduksjon, mer sel - isbjørnens hovedføde. 

For klimaaktivistene er dette selvsagt negative gladnyheter som ikke må nevnes.  

Om vi ser på isforholdene i arktis slik som NASA viser i sin animasjon, så ser det dramatisk ut.  Man sammenligner isen i september 2019 med tilsvarende i september 1987 - et år med mye is i arktis.  Dette er tydelig rigget for at man skal få inntrykk av at 1987 er det normale.  Det hadde vært mer redelig om man også hadde lagt inn tilsvarende for et år på 1930-tallet.  I 2019 var isarealet på det minste like under 5 millioner kvadratkilometer, på 1930-tallet var isarealet ca 5 millioner kvadratkilometer på det minste.  Dette kan man finne flere steder på nettet.  Skulle ikke dette tyde på at ismengden varierer syklisk?

Til det kjedsommelige det blir fortalt at temperaturen på Svalbard har ligget over normalen i 109 måneder, og ganske snart blir det nok utbasunert 110 måneder og etter hvert 111 måneder.  Det er sånn at fra oktober 2019 ser man en nedadgående tendens.  Da var avviket + 0,9 grader C.  I desember var avviket +2,6 grader C.  Til sammenligning var avviket i desember 2018 +5 grader C.  For januar 2020 er avviket + 1,9 grader C.  I 2019 var avviket + 5 grader C.  Disse data har jeg hentet fra Yr.no, Svalbard lufthavn, Longyearbyen.  Blir temperaturen i februar som prognosen for resten av måneden tilsier, havner den like over normalen.  I februar 2019 var avviket +5,1 grader C.

Andre steder ved polhavet - Point Barrow i Alaska, tvers overfor Svalbard, har jeg og fulgt med på.  En liten statistikk basert på daglige værvarsler f.o.m 9. januar viser en gjennomsnittstemperatur på -25,5  grader C.  Iflg. Yr.no er gjennomsnittstemperaturen for januar for Point Barrow   -25,2  grader C.  Den Russiske Lyakhovsky-øya, midt bort på Sibirkysten, hadde en middeltemperatur basert på værmeldingen på  -28 grader C.  Middeltemperatur for januar herfra kjenner jeg ikke. Jeg er selvsagt klar over at slik statistikk ikke holder mål og kan avvike noe fra observert temperatur, men den gir en god pekepinn.

Disse data har jeg hentet herfra.  Her kan man enkelt hent værdata for mange stedet rundt polhavet, Russiske som Canadiske, Amerikanske som Grønlandske og Norske. Man finner mange kalde steder der, det kan jeg love, særlig øyene i Nordvestpassasjen og Nordøstgrønland har hatt lave temperaturer i det siste, mellom -35 og -40 grader C.  

Værdata fra dette nettstedet (se over) avviker noe fra Yr sine data, men det er vel som mellom NRK- og TV2 sine værvarsel. Poenget mitt er at her er det en ensidig kampanje i massemedia som framhever noe uten å balansere. Det kunne for eksempel opplyses om trender.

Det siste er at værvarslet på NRK1 skal ha med noe om klimaet, de og.  Jeg har likevel såpass tiltro til værvarslerne der at de ikke vil falle for fristelsen til å politisere, selv om enkelte kan virke noe overstrømmende når nye temperaturrekorder presenteres.  Så skulle jeg ønske at spesielt NRK1 kom med en advarsel nede på linja når ordet klima og klimakrise brukes.  Det er sånn at man kan ikke ha på der uten at klimakrise nevnes støtt og stadig.  Det begynner å minne om Visjon Norge og en viss programleder der som bruker ordet halleluja i hver setning - halleluja.  Ja, skal en gammel hverdagshedning hør på preika en søndag, så kan man like gjerne høre på Greta Thunberg, men dette er vel DNK sitt bord. 

Havforskningsinstituttet offentliggjorde nylig en rapport om at temperaturen i Barentshavet hadde gått ned de siste fem årene.  Opplysningen kom på lokalt TV, ikke NRK sentralt, så vidt jeg så, og ikke har jeg sett det andre plasser heller.   Man kan spørre hvorfor nå?  Trenden har vært der de fire foregående årene.  Så de seg nødsagt til å slippe denne hemmeligheten i anledning iskantdiskusjonen?  Vil ei opplysning tidligere om nedadgående temperatur være en negativ gladnyhet for klimaaktivistene og som derfor ikke skulle nevnes?

I avisene kan det nok være et og annet innlegg om klimaet fra mer- eller mindre lærde som stiller kritiske spørsmål, men disse blir fort skutt ned av de profesjonelle som ifølge dem selv, sitter på all kunnskap det er verdt å ha på feltet. Alt annet er kjetteri.

Hvordan er det så med kritisk, eller undersøkende journalistikk på dette området?  Jeg kan ikke huske å ha sett noe. Kunne ikke de redaktørstyrte media selv undersøke litt om temperatur, isforhold, isbjørn osv, og trender - slik at man får et mer nyansert bilde av hva som egentlig foregå og der forskere og andre ble stilt kritiske spørsmål, og at det der kanskje finnes forskere som er uenige seg imellom?  Kan det være at folk er litt lei av den stadige indoktrineringen fra klimaaktivister der det ikke gis rom for motforestillinger?  Det er mange der ute som er i stand til å tenke sjæl.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse