Annonse
Forhandlingene om arbeidstid har de siste gangene ikke gitt lærerne nevneverdig bedre muligheter for å gjennomføre det komplekse samfunnsoppdraget vi har. Kanskje tiden er inne for å komme lærerne i møte? skriver lederen i Utdanningsforbundet i Troms. Illustrasjonsfoto: Nordlys arkiv

Om å kjenne på ansvaret

Er det en beskjed om at vi lærere må være så snille å være stille? Jeg synes det er litt oppsiktsvekkende at KS ber sine direktører om å produsere leserinnlegg om dette på nåværende tidspunkt.

Direktørene Tor Arne Gangsø og Erling Lien Barlindhaug i Kommunesektorens interesseorganissjon(KS) har i mandagens Nordlys et lengre innlegg. Under overskriften «Elevene først» beskrives mangt og meget i, og omkring, skolen. Det innledes imidlertid av det jeg antar er en form for hovedbudskap - en forventning om at alle parter må kjenne på et ansvar for at det ikke skal gå galt i arbeidstidsavtaleforhandlingene.  

Hva er det som uttrykkes i resten av teksten? Prøver direktørene fra KS å fortelle oss lærere og resten av nasjonen at det bare er de som setter eleven først? I motsetning til lærerne? Eller er dette rett og slett bare et forsøk på å være i forkant, og ta eierskap til et begrep eller uttrykk som senere kan vise seg nyttig i en eventuell konflikt? Er det en beskjed om at vi lærere må være så snille å være stille? Jeg synes det er litt oppsiktsvekkende at KS ber sine direktører om å produsere leserinnlegg om dette på nåværende tidspunkt. 

Det henvises i innlegget til det gode, tillitsskapende arbeidet som har pågått siden 2014. Det har nok foregått mye i hovedstaden siden 2014, men jeg kan ikke si at KS har bidratt nevneverdig til økt tillit mellom partene her omkring. Tillit gjør man seg fortjent til, og jeg er usikker på om KS har opparbeidet seg den grad av tillit de trenger i dette oppgjøret. Forhandlingene om arbeidstid har de siste gangene ikke gitt lærerne nevneverdig bedre muligheter for å gjennomføre det komplekse samfunnsoppdraget vi har. Kanskje tiden er inne for å komme lærerne i møte? Intet ville glede meg mer.   

KS-direktørene skriver videre at KS` skolepolitiske plattform anerkjenner den avgjørende betydningen kompetente og dyktige lærere har for en god skole. Det er fint, men på den annen side hadde det vært direkte oppsiktsvekkende om det motsatte var tilfelle. 

Det er mye som kan kommenteres i teksten, men jeg er mer interessert i det som er behendig utelatt. 

Fra vår side er kravene i årets forhandlinger produkter av en omfattende prosess hvor medlemmer og tillitsvalgte har deltatt aktivt. De fremlagte kravene sentralt stemmer godt overens med de innspillene fylkeslaget i Troms har fått fra klubber og lokallag i hele fylket. Det er bra, men også helt naturlig.  

I 2014 ble vi svært klare over at KS-styret ikke hadde dekning for sin steile holdning hos sine egne medlemmer. Det lå ikke en god prosess bak de beslutninger som ble fattet. Her må direktørene gjerne være lojale mot sin arbeidsgiver, og erklære seg uenige med meg. Det endrer ikke mitt standpunkt. Jeg kan derfor ikke fri meg fra å undres over hvilken forankring de har denne gangen.  

Hvis KS har tenkt å oppføre seg på samme måte som sist, er det meningsløst å peke på lærerne og be oss om å kjenne på ansvaret. Den nedsnakkingen av yrket og lærerne som ble bedrevet at kommunenes organisasjon i 2014 er ikke glemt. Jeg håper virkelig at KS, med Gangsø og Barlindhaug, kjenner på ansvaret for at dette skal gå bra.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse