Annonse
OMSTRIDT: Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet fotografert på Slottplassen da han like før jul ble utnevnt til justisminister. Foto: NTB Scanpix

Om å knuse (minst) 40 000 egg for å lage omelett til ”folk flest”

Erna Solberg er avhengig av at “folk flest” stemmer på FrP dersom hun skal kunne fortsette som statsminister etter valget 2017. Dermed gjorde statsministeren sikkert også klokt i å unnlate å nevne samene i sin nyttårstale, skriver Bodil Hansen Blix.

Amundsens mange utspill om samer og samiske spørsmål er etter alt å dømme helt i tråd med grasrota i eget parti.

Buorre odda jahki. Godt nytt år. Da er 2016 tilbakelagt. Et år med store og dramatiske hendelser i verdenspolitikken. For mange var valget av Donald Trump til USAs neste president det absolutte bunnpunktet. En mann som har gjort kunnskapsløshet og fremmedfrykt til politiske dyder skal inneha en av verdens mektigste posisjoner de neste fire årene. Og personene han har håndplukket til posisjonene rundt seg har ingen beroligende effekt på oss som er urolige for hva de neste fire årene vil bibringe. 2016 var også et år for utskiftinger i vår egen regjering.

På tampen av året fikk vi en ny justisminister som har skapt seg en solid posisjon i eget parti gjennom å fornekte at klimaendringene er menneskeskapte, å heve at såkalt “etniske nordmenn” snart er en minoritet i hovedstaden, å forelså et DNA-register for innvandrere for å avdekke “søskenbarnekteskap og flerkoneri”, for å nevne noe. Blant justisministerens politiske utspill finner man også uttalelser som har fått mindre spalteplass og oppmerksomhet, men som like fullt har bidratt til hans posisjon som talsperson for grasrota i FrP. Amundsen oppfordret i 2007 landets kommuner til å ikke flagge med det samiske flagget den 6. februar, fordi “det ikke finnes en samisk stat”. I 2011 utdypet han dette standpunktet med at bruk av samiske symboler, slik som flagget, skaper et inntrykk av at “samer har planer om å bryte ut av fellesskapet”. Amundsen har ved en rekke anledninger tatt til orde for at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, avvikle det samiske språkforvaltningsområdet og legge ned Sámediggi/Sametinget. Etter at han tiltrådte som justisminister har ikke Amundsen vært villig til å kommentere sine tidligere uttalelser om samiske spørsmål, og har konsekvent henvist til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette til tross for at han nå er ansvarlig for de lover som angår samer og samiske forhold.

I en kommentar i Nordlys spør politisk redaktør Skjalg Fjellheim det retoriske og betimelige spørsmålet: “Glemte du samene, Erna?” I kommentaren påpeker redaktøren det dypt problematiske ved at statsminister Solberg har valgt en justisminister som så eksplisitt har frontet et “ekstremt syn på det samiske samfunnet i Norge”. Mitt svar til Fjellheim er at Solberg neppe glemte samene, men at hun åpenbart er villig til å knuse (minst) 40 000 egg for å lage omelett til “folk flest”. Amundsens mange utspill om samer og samiske spørsmål er etter alt å dømme helt i tråd med grasrota i eget parti. I 2010 støttet daværende gruppeleder for FrP på Sámediggi/Sametinget Aud Helene Marthinsen, Amundsens fornekting av at samer er et urfolk på følgende måte: “Jeg synes ikke samene er noe urfolk. Urfolk - da snakker vi om indianere”. Marthinsens og Amundsens forståelse av urfolk er trolig representativ for den delen av de stemmeberettigete som er er tilbøyelige til å stemme på FrP ved neste Stortingsvalg. FrP i regjering har ikke maktet å kaste ut Krekar, fjerne bompenger, tette grensene for innvandrere og gjøre minstepensjonister rikere.

Derfor er det særdeles viktig for FrP å sette personer som Amundsen i sentrale posisjoner. Dette skaper et inntrykk av at de fortsatt er partiet for “folk flest”. Og Solberg er, tross alt, avhengig av at “folk flest” stemmer på FrP dersom hun skal kunne fortsette som statsminister etter valget 2017. Dermed gjorde hun sikkert også klokt i å unnlate å nevne samene, og det faktum at 2017 er jubileumsåret for samenes første landsmøte i Trondheim den 6. februar 1917, i årets nyttårstale. Godt valgår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse