Annonse
Kanskje bør klubbene i Tromsø-regionen, Tromsø kommune, og NTG etablere en allianse som kan tilby alle skientusiaster gode forhold gjennom snøproduksjon, skriver Bjørnar Pettersen. Bildet viser snøkanoner ved Kroken alpinsenter. Foto: Torgrim Rath Olsen

Om kunstsnøen som uteble fra langrennsløypene i Tromsø

På Storelva Skistadion står én enslig snøkanon, sponset til skiidretten i Tromsø av KSAT, en av skiidrettens velvillige sponsorer.

Endelig har vi vinterlige forhold på Kvaløysletta, til glede for mange, særlig oss skiinteresserte!

Allerede tidlig i dag, søndag morgen, var dugnadsfolket fra Kvaløysletta Skilag ute for å preparere løyper, lysløypetraceen fra Storelva til Slettaelva er forsøkt tilrettelagt for alle skiinteresserte etter dette første snøfallet. Snøunderlaget er fortsatt noe ujevnt men pga. den flotte grunnprepareringen utført av Tromsø Kommune og entreprenøren Grav og Spreng AS, ferdigstilt forrige uke, har vi nå fått mye enklere forhold for tidlige skiforhold og gode løyper gjennom hele vinteren!

Alle skiløypene og de seks skianleggene som er mellom Åslandfeltet og Slettaelva er utført, driftet, og vedlikeholdt ved dugnadsinnsats over 40 år av idealister og skilagets mange medlemmer. 

Etter at skilaget fikk fornyet alle grunneieravtalene i fjor har Tromsø kommune overtatt avtalene, samt drift og vedlikehold av lysløypa. 

Likefullt er dugnadsgjengen i Kvaløysletta Skilag aktiv og trår til når behovet er tilstede slik som i dag. Flere i dugnadsgjengen har 20 til 35 års innsats å se tilbake på, interessen for å bidra for at skisporten skal være et breddetilbud for alle gjør at man fortsatt står på.

Som besteforeldre er det med stor glede vi stiller opp til kaffetreff under mandagstreningen. Ute på skistadion og i løypene ser vi fra skihusets kaffebord et yrende liv av barn og unge som har stor glede av dugnadsarbeidet nedlagt gjennom mange tiår, og vi registrerer med tilfredshet at tankene til de som la grunnlaget for Kvaløysletta Skilags breddetilbud har lyktes, bare så synd ikke alle som utførte dette grunnarbeidet fikk anledning til å oppleve resultatet. 

Det føles derfor noe urettferdig og unødvendig at sportsjournalist i avisa Nordlys nylig gjennom intervju med trener og med løper i Team Veidekke NordNorge, kritiserer Kvaløysletta Skilag for at man ikke produserer kunstsnø for tilrettelegging av skiløypene for landsdelens beste utøvere.

For min del anser jeg dette som et skudd laaangt over mål! 

Det koster penger å produsere kunstsnø og det kreves lave temperaturer, optimalt bør temperaturen være mellom -6 til -11 grader. 

Når Vårherre har hatt problemer med å skaffe snø over Troms Fylke forventer da journalisten at dugnadsgjengen til Kvaløysletta Skilag skal ta over den rollen? Vi takker for tilliten men ser våre begrensninger.

Som journalisten sikkert kan få dokumentert av meterologene, om det har gått han hus forbi, så har vi med untak av en kortere perioden i høst stort sett hatt temperaturer rundt 0 grader.

At Alta har produsert kunstsnø er da ingen overraskelse, klimatisk har Alta langt lavere vintertemperaturer enn Tromsø-området.

På Storelva Skistadion står en enslig snøkanon, sponset til skiidretten i Tromsø av KSAT, en av skiidrettens velvillige sponsorer. 

Alt er klargjort for dugnadsbasert snøproduksjon, men vi venter fortsatt på laverer temperaturer for å få en optimal produksjon og ha en forsvarlig driftsøkonomi! 

Men en snøkanon er uansett ikke nok for å produsere snø til løypenettet, og det finnes heller ikke infrastruktur til at snø kan produseres for vårt løypenett. 

Kvaløysletta Skilag ønsker å fortsette sitt arbeide med å utvide tilbudet til skiinteresserte i Tromsø, dette gjør man bl.a. ved å bygge asfaltert rulleskiløype på Storelva tilgjengelig for alle, kostnadberegnet til mange millioner med forutsatt byggestart våren 2017. 

Om kommunens administrasjon og politikere stiller seg velvillig til vårt forslag til reguleringsplan skal 2,8 km rulleskiløype være ferdig høsten 2017! Det er vår tanke at rulleskiløypa  skal kunne tildekkes med kunstsnø fra den ene snøkanonen vi disponerer, men det krever gunstige temperaturforhold. 

I skimiljøet i Tromsø finnes brukere av løypene som tilbyr disse som del av sitt forretningsmessige driftskonsept, disse ser man også i de hittil dugnadsdrevne løypene på Kvaløsletta men så vidt meg bekjent er det ingen interesse fra dette hold for å bidra teknisk, personellmessig, eller økonomisk til snøproduksjon på Storelva!

Foran NM 2016 ble arrangøren bevillget midler fra Troms Fylkeskommune til opplæring i kunstsnøproduksjon, vi i Kvaløyslatte Skilag har tilegnet oss kompetanse, vi har tilgang til egnet vann fra Storelva, vi har bygd opp elektriske anlegg som kan betjene flere snøkanoner, og vi har et skianlegg vel tilrettelagt for snøproduksjon, og snødistribusjon!

Kanskje bør klubbene i Tromsø-regionen, Tromsø kommune, og NTG komme sammen for å etablere en alianse som i Alta, som i en eller annen form skal ha til formål å legge tilrette for at også Tromsø, som base for NTG, for Team Veidekke, og Team Sparebanken Nord Norge, kan tilby alle skientusiaster, barn, ungdom, eliteløpere som mosjonister gode skiforhold gjennom snøproduksjon?

Tenk om Nordlys ved sine ivrige sportsjournalister vil bruke sin mediamakt som påtrykkere for at en slik alianse skal bli en realitet!

Ville det ikke være hyggelig til neste høst og kunne skrive om noe positivt, som f.eks. at kommunen og alle aktører innen skifamilien i Tromsø i fellesskap har skaffet til veie snøkanoner og er klare tll å starte snøproduksjon til rulleskiløypa og skistadion på Storelva til glede for alle skiglade mennesker i regionen, og samtidig vite at avisa Nordlys har vært med å skape dette positive tilbudet!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse