Annonse
Et fellestrekk ved apper, internett, angst og legevakt er at de opererer hele døgnet, og aktiviteten er ofte størst mens fastlegen og helsemyndighetene sover og det meste er stengt, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er om natta man går konkurs

Det er om natta man går konkurs, sa en gammel klok mann. I «ulvetimen», når alt kjennes vanskelig og man ikke får sove. Da rir angsten som verst, og det vanskelige blir enda vanskeligere.

Angst og depresjon og bruk av helseapper sender folk til legevakten

I en ny undersøkelse fant vi at de med angst eller depresjon oppsøkte legevakt 4-5 ganger oftere enn andre, og de som brukte helseapper oppsøkte legevakten nesten dobbelt så ofte som andre. Undersøkelsen ble gjort blant personer med type 1 diabetes. Helseapper i denne sammenheng er hele bredden av apper som tilbys for helseformål, ikke bare applikasjoner for diabetes.

Et fellestrekk ved apper, internett, angst og legevakt er at de opererer hele døgnet, og aktiviteten er ofte størst mens fastlegen og helsemyndighetene sover og det meste er stengt. Dette kan være en mulig forklaring på våre funn. Dårlig tilgjengelighet hos fastlegen kan også delvis forklare at legevakten blir det foretrukne alternativet. I tillegg kan det være sånn at dagens apper simpelthen mangler funksjonalitet, slik at brukerne føler behov for ytterligere avklaring og oppfølging.

Angst forsterkes av helsesøk på nettet

Andre har vist at om man har helseangst eller annen angst og søker informasjon på nettet, så er sjansen stor for at angsten forsterkes. Motsatt er sjansen stor for at nettinformasjon gir trygghet for de som ikke har angst fra før. Ofte trenger man veiledning for å kunne bruke informasjonen i den rette sammenhengen og relatere den til egen helse og kropp. Da er legevakten der. Den kan gi ro og en god natts søvn, noe som i seg selv er godt for helsa.

Pasientenes helsetjeneste

Kun 25 prosent av legevaktkontaktene i Norge er klassifisert som akutte. Resten kunne ventet til senere. I Norge og i mange andre land har helsetjenesten og myndighetene ønsket å redusere antall legevaktbesøk. Men dette er ikke nødvendigvis pasientenes ønske – de søker praktiske løsninger for seg og sin familie. De tar valget ut fra det som er tilgjengelig og som etter deres suverene vurdering passer for dem akkurat da. Dersom legevakten er åpen og innen rekkevidde, og pasienten har tro på at der er hjelp og lindring å få, ja så hvorfor ikke? Alternativet er å vente og tåle - tåle å ha det smertefullt, tåle å ikke sove, tåle å ikke strekke til dagen etterpå. Det er en utbredt holdning at psykiske smerter, for eksempel på grunn av angst og depresjon, må tåles, mer enn fysiske smerter. Men hvem kan sette seg til dommer over pasientenes egne valg? Det er mye visdom i det velbrukte ordtaket «Den vet best hvor skoen trykker som har den på».

Døgnåpne helsetjenester blir viktigere

Det er hevet over enhver tvil at informasjonssamfunnet – med åpningstid 24/7 – er kommet for å bli. Ingen kan velge det bort. En stor og økende andel av befolkningen bruker internett for å finne ut av helsespørsmål. Vår forskning tyder på at bruk av internett og apper for helseformål vil bidra til at døgnåpne helsetjenester blir enda viktigere og mer etterspurt enn de har vært til nå. Også derfor bør døgnåpne helsetjenester, eller fastleger med utvidet åpningstid, tilby telefon- og videokonsultasjoner. Myndighetene har mulighet til å prioritere slike løsninger – slik private helseaktører har gjort lenge. Mens vi venter på at digitale helseløsninger blir gode og allment tilgjengelige kommer pasientene til å bruke legevakt og andre døgnåpne akuttløsninger på «gamlemåten» - dersom de vurderer det som best. Selvsagt.

Myndighetenes og helsetjenestens perspektiv er altså ennå langt unna pasientenes perspektiv. Det er nemlig om natta man går konkurs. Mens myndighetene sover.

Referanse: https://www.jmir.org/2019/3/e13465/pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse