Annonse
Vidar Torheim, driftsdirektør i Hero Norge sier at Hero ikke har til hensikt å legge ned sitt asylmottak i Tromsø.

Om offentlig asylmottak i Tromsø

Et kommunalt asylmottak i Tromsø vil komme i tillegg til det private mottaket, ikke istedet for.

Dersom kommunen ønsker drift av asylmottak før den tid må kommunen være innstilt på at det eventuelt kommer i tillegg til vår drift

Hero Norge AS som er driftsoperatør for dagens Tromsø statlige mottakssenter og avdeling for enslige mindreårige registrerer i Nordlys 29. April at Tromsø kommune ønsker og tenker at de vil “overta” driften av asylmottak i kommunen. Dette forstås slik da byrådet har understreket at et kommunalt mottak ikke skal komme i tillegg til det eksisterende mottaket som vi driver.

Hero føler behov for å komme med faktaopplysninger rundt dette. Vi vil orientere om at vår kontrakt i Tromsø ikke er ute i konkurranse før september 2020. Det er riktig at første del av kontrakten går fram til september 2017, men dersom det på den tiden er behov for asylmottak i Tromsø vil UDI tiltre en opsjon i kontrakten på ytterligere tre år og vår avtale går dermed ikke ut i en ny konkurranse, som kommunen kan vinne. Konkurransen om ny kontrakt vil altså være i 2020.

Dersom kommunen ønsker drift av mottak før den tid må kommunen være innstilt på at det eventuelt kommer i tillegg til vår drift, som altså i dag er på totalt 260 plasser.

Vår avtale kan sies opp av UDI innen 2020 og da med en sakelig begrunnelse. Når det skjer inne i en driftsperiode er det som regel fordi behovet for asylplasser går ned over hele landet. Og da ville jo også behovet for et kommunalt mottak bli unødvendig.

Det er spennende og bra med flere kommunale driftsoperatører for drift av asylmottak, så det hilses velkommen. Men dersom kommunen skal planlegge konkret og uten at Hero også driver mottak i byen er det viktig at en vet hvilke kontraktsforhold som gjelder for Hero, som er dagens operatør. Det håper vi nå er avklart for beslutningstakerne i byen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse