Foto: Pasientreiser ANS

Om pasientreiser og rettigheter

Hovedregel i dagens regelverk er at pasienten får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste offentlige godkjente behandlingssted.

Viser til flere medieoppslag de siste månedene om Pasientreiser, samt debattinnlegg i Nordlys fra fylkeslaget av Norsk revmatikerforbund torsdag 4. august.

Ansvaret for reiseplanlegging, gjennomføring av reiser med rekvisisjon, samt saksbehandling av reiseregninger, ligger hos 18 lokale pasientreisekontor i landet. Pasientreisekontorene er lokalisert til sine respektive helseforetak. Helse Nord har fire lokale pasientreisekontor lokalisert ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Disse kontorene behandler i dag søknader om dekning av reiser fra pasienter, og planlegger gjennomføring av tilrettelagte rekvisisjonsreiser innen sine respektive områder.

Hovedregel i dagens regelverk er at pasienten får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste offentlige godkjente behandlingssted. For å få dekket reiseutgifter med rutegående transport forutsettes det at avstanden til behandlingsstedet er mer enn tre kilometer, og at reisen koster mer enn lokal minstetakst med offentlig transport.

Regelverket for pasientreiseområdet er vedtatt endret, men endringene er ennå ikke trådt i kraft.

Hvis pasienten ikke kan benytte rutegående transport av helsemessige årsaker kan pasienten ha rett på å få rekvisisjon til reisen fra behandleren sin. Hvis det mangler rutegående transport på strekningen, kan lokalt pasientreisekontor gi rekvisisjon til annen type transport. For eksempel drosje/turvogn, helseekspress eller helsebuss. Reiser med fly bestilles også av det lokale pasientreisekontoret.

Per i dag er det bare mulig å sende søknad om å få dekket utgifter til pasientreiser per post og papirskjema. I løpet av 2016 vil det bli lagt til rette for å sende inn elektronisk søknad via Min Helse på helsenorge.no. Da blir det også Helgelandssykehuset som behandler alle krav i Helse Nord. Nærmere informasjon om ordningen vil foreligge i løpet av høsten.

Dersom du som pasient eller pårørende har tilbakemeldinger eller spørsmål er du velkommen til å kontakte Pasientreiser på telefon 05515. Du kan også lese og finne mer informasjon om rettigheter på pasientreiser.no

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse