Annonse
Nå er vi opptatt av hva som skjer med og mellom folk i kjølvannet av denne saken. Reaksjonene på avgjørelsen har vært mange. Ikke bare fra ekstremt hold, men også fra vanlige folk. Det blir spurt om integrering betyr at tradisjoner som oppleves som verdifulle må vike plass. Om det å sette pris på noe av det som tradisjonelt er vårt, betyr at vi ikke har respekt for andres tro og kultur, skriver Grete Glemmestad på vegne av Salangen menighetsråd.

Om påskespill og etterspill i Salangen

Vi lurer på hvorfor Salangen skole først i år valgte å avlyse påskespillet med henvisning til en nesten 11 år gammel dom i den europeiske menneskerettighetdomstolen?

Rektor Lars-Georg Nordhus ved Salangen skole har tatt en beslutning om at den 20 år gamle tradisjonen med påskespillet for elever på småtrinnet ikke skal videreføres i sin nåværende form. Bakgrunnen sies å være todelt. For det første vises det til at opplæringsloven sier at religionsundervisningen ikke skal være forkynnende og for det andre at Salangen skole har definert seg som en inkluderende skole.

Overskriften på Nordhus sitt leserinnlegg i Nordlys under Nordnorsk Debatt “Påskespill, inkludering og norske verdier”. En treffende overskrift fordi denne saken aktualiserer spørsmålet om hvilke verdier vi ønsker å manøvrere etter, og hva vi tenker integrering er.

Det har på nettet vært brukt sterke ord rettet mot rektor. Han skal vite at han har vår fulle støtte når han sier at fordomsfulle ytringer mot andres tro og livssyn, flyktninger og innvandrere ikke skal tåles og få stå uimotsagt. Dette gjelder selvsagt også ytringer rettet mot rektor.

Nordhus peker også spesielt på kirken og sier: «Vi ville være tjent med at kirka ikke tålte så inderlig vel disse ytringene». Dersom det finnes en generell oppfatning om at slike ytringer tåles av Den norske kirke, er det en svært lei misforståelse som vi vil gjøre vårt for å rette opp. Vi vil derfor være helt tydelige på følgende: Vi tar avstand fra ideologien, språkbruken og konspirasjonsteoriene som dominerer på siden « Frie nasjonalister - politisk ukorrekt info» som Nordhus refererer til.

Nå er vi opptatt av hva som skjer med og mellom folk i kjølvannet av denne saken. Reaksjonene på avgjørelsen har vært mange. Ikke bare fra ekstremt hold, men også fra vanlige folk. Det blir spurt om integrering betyr at tradisjoner som oppleves som verdifulle må vike plass. Om det å sette pris på noe av det som tradisjonelt er vårt, betyr at vi ikke har respekt for andres tro og kultur.

Og: Hva gjør det med de av våre sambygdinger som er innvandrere, når de blir omtalt på nett som en trussel mot norske verdier? Som om de er årsaken til at påskespillet ikke videreføres? For er det ikke det som står mellom linjene i noe av det som sies og skrives: At de er ansvarlige for at en tradisjon som mange setter pris på blir borte ?

Dette er viktige spørsmål – spørsmål vi vil være tjent med å snakke åpent sammen om, ikke bare på skolen – men i hele lokalsamfunnet.

Vi kan ikke kontrollere hvordan nettroll av ymse slag bruker denne saken for å spre fremmedfiendtlige holdninger, men vi mener åpenhet kan gjøre det litt vanskeligere for dem. Vi søker også større åpenhet om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vi lurer på hvorfor Salangen skole først i år valgte å avlyse påskespillet med henvisning til en nesten 11 år gammel dom i den europeiske menneskerettighetdomstolen?

Vi vet heller ikke hvem rektor har konsultert i forkant av avgjørelsen: Om foreldrene og skolens samarbeidsorganer er tatt med på råd. Om foreldrene til barn med annen religiøs/livsynsmessig orientering er godt nok informert om hva påskespillet handler om. Om de er spurt om hva de tenker om hvordan skolen kan arbeide med tema som religion og livssyn. Og, om det er gitt rom for diskusjon om ulike måter å forstå det opplæringsloven sier om religionsundervisningen. Er det eventuelt andre måter å videreføre tradisjonen på.

Salangen Menighetsråd ønsker at Påskespillet skal fortsette. Vi deltar gjerne i samtaler om hvordan dette kan gjøres.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse