Annonse
Det nå opp til Tromsø jeger- og fiskerforening og Tromsø pistolklubb å dokumentere at leieavtalen som gjelder til 2033 gir rett til skyteaktivitet på eiendommen 16/7 i Tromsdalen før de eventuelt tenker å starte skyting der, skriver byråd Jens Ingvald Olsen. Foto: Nordlys / arkiv

Om retten til skyting i Tromsdalen

Skytevirksomheten er etablert uten godkjent søknad og uten lovhjemmel, konkluderer byråd Jens Ingvald Olsen.

Er det slik at lovbrudd når det gjelder plan- og bygningsloven som har pågått i mange år, og blir dokumentert som lovstridig, så kan lovbruddet bare fortsette?

I de over 20 årene jeg har deltatt i kommunepolitikken i Tromsø har det i alle saksdokument, i politiske debatter og i vedtak vært lagt til grunn at skytinga på leirdue- og pistolbanen i Tromsdalen var lovlig hjemlet. Det er nå 11 år siden reguleringsplan 1157, «Tromsdalen friluftsområde» ble vedtatt.

I Kystens Hus-erklæringa for valgperioden 2015-2019 skriver Ap, SV og Rødt: “Samarbeidspartiene legger til grunn at 2015 var siste året med skyteaktivitet i Tromsdalen friluftsområde. Vi vil iverksette reguleringsplanvedtaket, plan 1157, som ble vedtatt i september 2005, og raskest mulig vedta forvaltningsplanen for samme området.»

Få dager etter at byrådet tiltrådte sendte byrådslederen forespørsel til kommunens eiendomskontor om en juridisk vurdering av mulighetene for å stenge skytebanen fra og med skytesesongen 2016. I utredninga datert 30.12.15. refereres det blant annet til kommunestyrets behandling av sak 41/05 «1157 Friluftsområde i Tromsdalen». I vedtakets punkt 3 går det frem at: «Eksisterende skytebaner i Tromsdalen tillates brukt i perioden mai til september.»

De siste månedene har legaliteten til leirdue- og pistolbanen imidlertid blitt trukket i sterk tvil.

Hanne Johnsen i Folkeaksjonen for et åpent Tromsdalen turområde har fra byarkivet fått dokument om en leieavtale datert 11.mai 1983 mellom daværende grunneier Gunnar Jensen og skytterlaget Glimt. Leieavtalen gjelder området der skyteanleggene til Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) og Tromsø pistolklubb er etablert (eiendommen 16/7).

I brev 18. februar i år fra Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) til Tromsø kommune skriver til og med de blant annet: «Vi utelukker ikke at vi kan ha oversett ting da vi startet vår virksomhet i Tromsdalen på 60-tallet.» Men de skriver også: « Dette skulle kommunen i så fall ha grepet fatt i da og kan ikke tas opp nå 50 år seinere.»

I utredning fra byutviklingssjefen i Tromsø datert 25.februar i år, som svar på flere spørsmål fra finansbyråden går det frem at det ikke noen gang er gitt tillatelse til etablering av skytebaneanleggene: «Vi har i vårt arkiv ikke funnet noen vedtak om at skyteaktiviteten har vært godkjent etter plan- og bygningsloven. Vi finner heller ingen søknad om slik tillatelse som har vært avslått.» Om grunnlaget for saksbehandlinga av byggesakene som gjelder byggverkene, som det heller ikke er søkt byggetillatelse for, skriver byutviklingssjefen:«Vi har lagt til grunn tidligere vurderinger av at skytaktiviteten var lovlig etablert virksomhet i området.»

Det har ikke vært omstridt at riflebanen som ble etablert i 1955 var lovlig. At også nye områder ble tatt i bruk etter 1965, har ikke blitt problematisert, og byutviklingssjefen beskriver dette slik:

«Tidligere vurderinger synes å være basert på at skyteaktiviteten tok til før plan- og bygningsloven av 1965 ble gjort gjeldene for området, uten at det har vært sondert mellom opprinnelig aktivitet og senere utvidelser og endringer av skyteaktiviteten. Byggesakskontoret har ikke funnet noen foranledning til å etterprøve eller overprøve disse vurderingene.»

Året før reguleringsplanen «Tromsdalen friluftsområde» ble vedtatt, i 2004, hadde kommunen foretatt makebytte med Gunnar Jensen for eiendommen 16/7 der leirdue- og pistolbanen ligger, og for 16/5, riflebanen. Dette for å realisere reguleringsplanen for friluftsområdet. Skytinga i Tromsdalen skulle bli historie. Men som en heftelse ved eiendommene var det imidlertid en leiekontrakt med skytterlaget Glimt, med utløp først i 2033. En avtale som kommunen er bundet av. Avtalen ble opprinnelig inngått i 1955, så fornyet 25. mai 1983 og 18. mars 1993. Fornyelsen i 1993, gjelder både det opprinnelige området for riflebanen fra 1955 (16/5), og området med leirdue- og pistolbanen (16/7) som ble inngått 11.mai 1983.

Som nevnt innledningsvis var det ingen informasjon i kommunestyrets saksdokumenter i 2005 om at leirdue- og pistolbanen var blitt etablert på eiendommen(16/7), på et tidspunkt da det uten tvil var krav om reguleringsplan for å etablere skytebane.

Så sent som i 2011 da riflebanen, som ble (lovlig) etablert i 1955, ble avviklet, ble ikke kommunestyret informert om at de to andre banene var ulovlig anlagt.

Skytevirksomheten er etablert uten godkjent søknad og uten lovhjemmel. Byggverkene på skytebanene er etablert uten byggetillatelser. For 2016 foreligger det ingen avtale mellom Tromsø kommune og TJFF/Pistolklubben om skyting på leirdue- og pistolbanen.

Er det slik at lovbrudd når det gjelder plan- og bygningsloven som har pågått i mange år, og blir dokumentert som lovstridig, så kan lovbruddet bare fortsette?

Det nå opp til Tromsø jeger- og fiskerforening og Tromsø pistolklubb å dokumentere at leieavtalen som gjelder til 2033 gir rett til skyteaktivitet på eiendommen 16/7 i Tromsdalen før de eventuelt tenker å starte skyting der.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse