Annonse
Synes du som fylkesordfører at det er merkelig at det stilles spørsmål ved to så helt forskjellige holdninger til fylkessammenslåingen som vi opplever? Mens Finnmark slåss for livet, sitter Troms stille i båten. Hvor er solidariteten? Det er lett å tenke: Hvis kameraten forsvinner, blir det mer på meg! skriver representantene for Troms-aksjonen. Foto: Troms fylkeskommune

Om å sitte rolig i båten når nabobåten er i trøbbel

Hele denne saken er etter vår mening et overgrep mot våre to fylker i nord. Den kommer ikke til å føre noe godt med seg.

Vi tar til orientering at fylkesordføreren i Troms fortsatt vil sitte stille i båten. Det var nettopp det vi spurte etter i vårt innlegg i Nordnorsk debatt. Så vet vi det. Vi konstaterer at vi har en politisk leder som sitter stille mens havet er i kok rundt båten. I visse tilfeller kan det være klokt, men ikke alltid. Når det blir kritisk, må man foreta seg noe. En god skipper skal vise vei. Hvis ikke, vil mannskapet og de som er ombord, se seg om etter en annen leder. Det er enkel gruppedynamikk. Å bare sitte stille i båten kan bli skjebnesvangert. Ikke bare for skipperen, men også for mannskapet og passasjerene. Når kameratbåten holder på å synke, er det for passivt å bare sitte stille. Slik opptreden er også ulovlig og uverdig, i følge havets skrevne og uskrevne lover.

Finnmark og Troms arbeiderparti og fylkestingene har to helt forskjellige strategier i denne saken. Det er påfallende. Mens Finnmark slåss for å bestå, er det forunderlig å være vitne til det som vi opplever som stor passivitet fra Troms. Vi er glade for at vedtaket i fylkestinget står fast om at Troms ikke møter i fellesnemda hvis Finnmark ikke møter. Men det skulle bare mangle. Om bare Troms skulle møte, er det ikke lenger en fellesnemd, bare en nemd.

Synes du som fylkesordfører at det er merkelig at det stilles spørsmål ved to så helt forskjellige holdninger til fylkessammenslåingen som vi opplever? Mens Finnmark slåss for livet, sitter Troms stille i båten. Hvor er solidariteten? Det er lett å tenke: Hvis kameraten forsvinner, blir det mer på meg!

Hele denne saken er etter vår mening et overgrep mot våre to fylker i nord. Den kommer ikke til å føre noe godt med seg. 86% sa nei i Finnmark til sammenslåing. Riktig nok på kort varsel, men det svekker ikke engasjementet i Finnmark. 79% i Troms har sagt nei i en spørreundersøkelse. Det er et signal som etter vår mening er kraftig underkommunisert og også forsøkt bagatellisert. Vi hadde forventet at et så sterkt votum i våre to fylker skulle føre til mer engasjement i fylkestinget i Troms og ikke minst i Troms arbeiderparti.

Når fylkesordføreren velger å kalle oss for aksjonister som til og med truer demokratiet, opplever vi at du også stempler Finnmark fylkesting og dine partikamerater der som aksjonister. Sivil ulydighet er også tillatt i et demokrati. Det kan være ubehagelig og støyende, men noen ganger nødvendig. Demokratiet er ikke bare avhengig av at velgerne hvert fjerde år stemmer ved valgene. Demokrati forutsetter en årvåkenhet og et engasjement. Når prosessen som har ført til denne ulykksalige situasjonen, etter vår mening har manglet legitimitet og vært så uryddig fra sentralt hold, er det riktig at det ropes et kraftig nei.

Det truer overhodet ikke demokratiet. Det gjør derimot forakt for velgerne. I neste omgang kan det i et friskt og oppegående demokrati også føre til reaksjoner fra velgernes side. Det er valg om ett år. Vi får se.

Av Troms-aksjonen mot tvangssammenslåing v/Per Oskar Kjølaas, Ingrid Evertsen, Nils Aarsæther, Britt Kramvig, Bjørn Willumsen, Elin Jørgensen, Sofie Axelsen Ousland

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse