Annonse
Eks-statsråd Sylvi Listhaug appellerer til de samme kreftene som tok livet av så mange av våre flotte ungdommer på Utøya og ødela livet til enda flere. Å kalle stortingsflertallets «opprør» for «et spill» er direkte usmakelig, skriver Ester Fjellheim.

Usmakelig fra en professor i medisin

Rolf Seljelid har vanligvis gode refleksjoner om hint og mangt i sin Nordlys-spalte.

Dette er for så vidt også tilfellet i artikkelen “Og spillet går sin gang” i Nordlys 24. mars - inntil han kommer til de to-tre siste avsnitt i sin refleksjon.  Her avslører han at han tilhører «Sylvilismen» slik det framgår av en god artikkel ved Sp-politiker Per Gunnar Stensvaag  i Nordlys 27. mars.

Seljelid kritiserer stortingsflertallet for ikke å akseptere eks-statsråden Listhaugs famøse framstilling av Ap som terroristenes venner.  I stedet skulle dette heller danne «grunnlag for diskusjon og analyse» i Stortinget!!  Senere i samme avsnitt sier Seljelid at det ikke har noe med Utøya å gjøre. Med andre ord er dette også en støtte til de som hevder at Ap «trekker 22. juli-kortet».

Det er disse kommentarene jeg opplever som svært provoserende lesing satt i pennen av en professor i medisin.

Professor Seljelid var med på å bygge opp medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø. Dette universitets viktigste oppgave var å utdanne gode allmennmedisinere og klinikere til å ta seg av (nordnorske) pasienter.

Hva har så dette med ovennevnte problematikk å gjøre?

Jeg satt for 7 år siden i Tromsø kommunes kriseteam og var med på å ta imot ungdommer og pårørende da de nordnorske ungdommer som overlevde massakren på Utøya 22. juli kom til Tromsø for hjemreise. En massakre utført av den verste høyre-ekstremistiske terrorist etter krigen.  Han så også på Ap som den største motstander, i likhet med eks-statsråden Sylvi Listhaug, Hans målsetning var å fjerne rekrutteringen, det vil si ungdomspolitikere som støttet Arbeiderpartiet.

Å være med på å ta imot de overlevende fra Utøya og deres pårørende ved deres ankomst til Tromsø er den tyngste og vanskeligste oppgaven jeg som allmennpraktiker har stått overfor. Den viktigste kapital vi som klinikere i møte med kriserammede pasienter kan ha er empati og innlevelse. I møte med disse ungdommene og deres pårørende fikk jeg virkelig føle hva det var å komme til kort i min legevirksomhet.

Dette forklarer også hvorfor noen av oss har følt et så stert sinne over en statsråd som opptrer så til de grader splittende i vårt samfunn. Å kritisere stortingsflertallet for å stille mistillit overfor en slik statsråd er å «rette baker for smed». Eks-statsråden appellerer til de samme kreftene som tok livet av så mange av våre flotte ungdommer og ødela livet til enda flere. Å kalle stortingsflertallets «opprør» for «et spill» er direkte usmakelig.

Det synes ikke som verken media eller Seljelid har oppdaget det folkeopprør som fulgte i fotsporet til eks-statsrådens «blomsterhav» , blomster som også ble støttet av høyre-ekstremistiske krefter.

Motaksjonen som ble satt i gang på FB: «Mitt folk» samlet inn over 17 millioner kroner til Leger uten grenser, en aksjon støttet av 80 000 mennesker på de knappe 2 døgnene aksjonen hadde til rådighet før Stortinget skulle behandle mistillitsforslaget mot Listhaug.

Mottoet for aksjonen var «et varmere samfunn».  At så mange mennesker på så kort tid tok del i denne motaksjonen gir håp for framtiden.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse