Annonse
BITTER STRID: En felles folkeavstemming for Finnmark og Troms er å invitere til en bitter strid mellom finnmarkinger og tromsværinger, skriver forfatterne. Foto: Arkiv

Om svik, tvangssammenslåing og folkeavstemning

Nå starter den lange kampen for organisasjonene ForFinnmark og ForTroms frem mot stortingsvalget i 2021.

Skrevet av ForTroms v/Bjørn Willumsen og Ingrid Evertsen og ForFinnmark v/Randi Karlstrøm og Arne Pedersen

Nordlysredaktør Skjalg Fjellheim advarte rett før valget at det var farlig for velgerne dersom styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet mistet makten.  Nå gikk det nettopp slik. 

Redaktør Fjellheim har gjort hva han kunne for å påvirke beslutningstakerne til å overse at et stort flertall av velgerne bastant avviser at Troms og Finnmark skal bli et fylke.

Fjellheim har i sin visdom funnet ut at dette er et protestvalg og nærmest et ikke ordinært valg. Under denne klisjeen ligger åpenbart en oppfatning av at den nettopp uttrykte velgervilje kan man sette til side. Når populismen råder, så må styringspartiene ta over politikken. Dette er arrogant og farlig, herr Nordlys-redaktør.

Velgerne har ifølge Fjellheim straffet Høyre og FrP. Når Arbeiderpartiet nå har nådd et historisk lavnivå er det Fjellheims forklaring at det er velgerne som har sviktet partiet. Det største sviket skal finnmarkingene ha begått, for der var tilbakegangen for Arbeiderpartiet aller verst. Det er altså et svik å velge bort Arbeiderpartiet. Som om det er folket som er svikerne i denne betente saken om tvangssammenslåing!

Sånn sett følger Fjellheim opp sin egen uttalelse på riksdekkende fjernsyn at finnmarkingene ikke forstår sitt eget beste. Fjellheim må ikke bli overrasket over at hans skriverier om finnmarkingene utløser sinne og aggresjon.

Virkeligheten er motsatt. Det er Arbeiderpartiet og Høyre som i flere saker har sviktet velgerne.

Det ligger en lang historie bak Høyres og Arbeiderpartiets fall. Praktisk politikk viser at de to partiene er av samme ulla. Velgerne har nok en gang gitt Solberg, Frp og Arbeiderpartiet en nøye gjennomtenkt advarsel. Folk i Nord-Norge har fått nok av sentralisering, nedbygging, mangel på en funksjonell distriktspolitikk, manglende opprydding i fiskeripolitikken, samt forsøpling av fjordene i Nord-Norge.

Finnmark har sagt sitt gjennom folkeavstemninga i 2018. Troms er ikke part i finnmarkingene sitt valg. Vi trenger ikke en felles folkeavstemming, slik Nordlys og førstekandidatene til AP og SP i Troms og Finnmark, som lyn fra klar himmel, lanserer i timene etter fylkestingsvalget. Finnmarkingene har allerede hatt sin folkeavstemming. 87 % sa nei til sammenslåing.

Skulle man hatt en ny folkeavstemning slik Nordlys, Ivar B Prestbakmo og Bjørn Inge Mo nå går ut med, kunne den ha blitt utført kun i Troms. Men den ville sannsynligvis lidd samme skjebne som Finnmark sin: Ingen bryr seg om den, og kjører sitt eget løp som om den ikke hadde eksistert!

En ny felles folkeavstemning er ikke nødvendig og heller ikke ønskelig fordi den setter Finnmark og Troms opp mot hverandre. Det har vi virkelig arbeidet strategisk for å unngå. Finnmark og Troms har gode relasjoner og etter 2021 skal vi ha de samme gode relasjonene. 

Et stort flertall av politikerne i det nye fylkestinget har i sine programmer forpliktet seg til å stemme for at Finnmark og Troms igjen blir selvstendige fylker og at adskillelsen skal foregå på en fredelig måte. Slik velgerne gjennom stemmeseddelen så tydelige har vist at de vil ha det. Et stort flertall i det nye fylkestinget gikk til valg på å reversere tvangssammenslåingen. Denne folkeavstemningen fant sted sist mandag. Nå må det være nok, vi trenger ingen ny avstemming!

Ivar B Prestbakmo og Bjørn Inge Mo gikk sammen ut på Nordnytt dagen etter valget og varslet at de går inn for ei folkeavstemning som skal skje tidligst etter neste stortingsvalg, og bare dersom det blir en rødgrønn regjering. Det er grunn til å stille spørsmål ved om denne beslutningen er forankret i deres respektive partier. Begge partienes programmer går inn for reversering av tvangssammenslåingen.

I henhold til Inndelingslovens § 8 kreves det kun et vedtak i fylkestinget for reversering. Hvorfor går SP og AP sine førstekandidater ut med denne nye forhalings-strategien dagen etter et valg som ga et overveldende flertall for reversering i det nye fylkestinget? Vi har krav på svar.

Dersom den 4. statsmakt hadde fungert i Tromsø, ville de også stilt disse spørsmålene, i stedet for å opptre som politiske aktører og som mikrofonstativ for disse topp-politikerne.

En felles folkeavstemming for Finnmark og Troms er å invitere til en bitter strid mellom finnmarkinger og tromsværinger. Enda en folkeavstemming kan medføre at finnmarkingene tvinges til å måtte oppgi sitt eget fylke av et folkeflertall i Troms. Et slikt kynisk splitt- og herskespill advarer vi sterkt imot.

Nå starter den lange kampen for organisasjonene ForFinnmark og ForTroms frem mot stortingsvalget i 2021. Vår oppgave er å informere og debattere med velgerne. Vår oppgave er å få flertallet i det nye fylkestinget til å vedta reversering, slik de ifølge sine programmer er forpliktet til og slik at et nytt rød-grønt flertall på Stortinget i 2021 kan oppheve tvangsvedtaket. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse