Annonse
Det er slett ingenting i veien med kvaliteten hos ASK, men innretningen er annerledes enn det fylkeskommunen ønsker. Nettskolen Troms vil bare i liten grad bestå av forhåndsproduserte videoer. Undervisning gis normalt i et virtuelt klasserom i sann tid, hvor elever møter egen faglærer til tilpasset og målrettet undervisning, skriver fylkesråd Roar Sollied. Foto: Marius Fiskum, Troms fylkeskommune

Om valg av nettskoleløsning for Troms

Når man offentlig beskriver det som «komplett farse» at fylkesråden eller etaten ber skolene forholde seg til et valgt konsept, så er det respektløst og helt ulikt det vi opplever fra andre leverandører.

Jeg viser til Bård Halls leserinnlegg i Nordlys lørdag 21. april. Han skriver mot fylkeskommunen og til fordel for den private aktøren ASK, og jeg forholder meg til det.

Utdanningsetaten i Troms valgte for over to år siden å bruke Nettskolen Vestfold som modell for ny nettskole i Troms. Det er et valg som er gjort for å tilby mer komplett nettundervisning tilpasset enkeltelever og klasser. ASK tilbyr i hovedsak forhåndsprodusert videoundervisning for «pensumet» til hvermansen. Det passer best for privatister, for elever som mangler et fagtilbud på en skole. Det er slett ingenting i veien med kvaliteten hos ASK, men innretningen er altså annerledes enn det fylkeskommunen ønsker. Det er et hovedpoeng.

Modell valgt ut fra formål

Nettskolen Troms vil bare i liten grad bestå av forhåndsproduserte videoer. Undervisning gis normalt i et virtuelt klasserom i sann tid, hvor elever møter egen faglærer til tilpasset og målrettet undervisning og læring. Eleven har oppmøteplikt akkurat som i tradisjonell undervisning, og fravær blir ført på normal måte. Eleven kobler seg bare opp til klasserommet.

Når Hall mener man bare kan «legge inn fylkesvåpenet som logo i den ferdige løsningen fra ASK», bør han være vel vitende om at vi ved privat anskaffelse av tjeneste først ville ha gjort en anbudsrunde med spesifikasjon av hva vi trenger,- ikke av hva ASK har å tilby. Pris får man da diskutere i konkurranse med andre over en viss kontraktsperiode og i forhold til det som faktisk etterspørres.

Når Hall mener at «det vil ta år før elevene i Troms får et tilbud om nettbasert pensum i videregående skole,» så viser det igjen at han tar utgangspunkt i egen modell og ikke i vår. Vårt distribuerte og tilpassa sanntidstilbud er allerede i gang, men vi vil kunne bygge det ut for å nå stadig flere elever og skoler. Det handler da mer om organisering enn produksjon for å dekke «fullt pensum». (Begrepet pensum er for øvrig for lengst utfaset til fordel for læremål.)

Respekt for roller

Det jeg synes er vanskeligst med ASK, er at de ikke respekterer beslutninger som er tatt. Når man offentlig beskriver det som «komplett farse» at fylkesråden eller etaten ber skolene forholde seg til et valgt konsept, så er det respektløst og helt ulikt det vi opplever fra andre leverandører. Når de også gir uttrykk for at de er opptatt av offentlig pengebruk, kan det nettopp være en fordel å ikke bruke penger dobbelt før vi vet om vi trenger noe supplement. Jeg har tidligere mottatt rystende epost på vegne av samme bedrift, der utdanningsetaten er idiotforklart, der fylkesråden blant annet anklages for «knebling» av lærere som ikke får samarbeide med ASK.

Jeg har vært på besøk hos ASK. Det var et trivelig og lærerikt møte. Vi skal bestille i markedet, produkter og kurs når vi har behov for det. I fortsettelsen får vi respektere hverandres roller.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse