Annonse
Jeg frykter at terskelen for å si fra om kritikkverdige forhold i Helgelandssykehuset har blitt større i løpet av det siste år. Slik kan vi ikke ha det, skriver tidligere områdesjef Svein Arne Monsen. (Foto: NRK / Ole Christian Olsen)

Om å varsle

Med foretaksmodellen er den politiske styringen av sykehusene blitt betydelig redusert. Dette stiller store krav til ledere og byråkratiet i sykehuset om etterrettelighet, åpenhet og sporbarhet.

Det er nå 10 måneder siden jeg varslet om det jeg opplevde som kritikkverdige forhold i måten ledelsen i Helgelandssykehuset styrte viktige prosesser på.  Jeg påpekte manglende involvering og sporbarhet i gjennomføringen av «Helgelandssykehuset 2025». Varslet mitt var ledsaget av nærmere 70 referanser som underbygde mine påstander. Jeg la også ved dokumentasjon på at jeg hadde forsøkt å varsle internt.

Helgelandssykehuset engasjerte et eksternt konsulentfirma for å behandle varselet. Rapportene er nå klare og Helgelandssykehuset sitt styre har ferdigbehandlet disse. I granskningsrapportene er jeg tillagt å komme med påstander som jeg ikke kjenner meg igjen i. Det jeg faktisk har varslet om er i mindre grad belyst. Rapporten inneholder faktiske feil og mangler. Jeg fikk aldri mulighet til å se rapportene og gi disse tilbakemeldingene før de ble behandlet av Helgelandssykehuset. Jeg har ingen juridisk kompetanse, men er glad for at Legeforeningen også er kritisk til en slik handtering. Det stemmer med min rettsoppfatning.

Den samme dagen som jeg varslet sa jeg opp jobben som områdesjef i Helgelandssykehuset.  Dette var en jobb jeg hadde hatt i 10 år. Jeg har hatt betydelig sans for samfunnsoppdraget det er å få være med på å skape gode spesialisthelsetjenester for befolkningen på Helgeland.  Å delta i arbeidet med å skape god kvalitet i tjenestene og å planlegge et godt tilbud for framtiden har vært givende.

Med foretaksmodellen er den politiske styringen av sykehusene blitt betydelig redusert. Dette stiller store krav til ledere og byråkratiet i sykehuset om etterrettelighet, åpenhet og sporbarhet. Det vi driver på med har stor interesse og betydning. Alt vi gjør, må tåle dagens lys. Det vi arbeider med har stor samfunnsinteresse. Dette er den andre grunnen til at mitt varsel var offentlig. Hovedgrunnen var at jeg hadde forsøkt å varsle internt uten at det nyttet.

Politiets Fellesforbund har et vedtak hvor de fraråder politifolk å varsle. Årsaken er at belastningen ofte blir for stor for varsleren. Jeg kan bekrefte at det er krevende å bli utsatt for det jeg oppfatter som gjengjeldelse og sanksjoner. Jeg er dypt bekymret for en del av den retorikken som er brukt fra styreleder i Helgelandssykehuset i hans omtale av denne saken. Jeg frykter at terskelen for å si fra om kritikkverdige forhold i Helgelandssykehuset har blitt større i løpet av det siste år. Slik kan vi ikke ha det.

Jeg har fått mange spørsmål om at jeg angret på at jeg varslet. Det gjør jeg ikke. Jeg står trygt i min oppfatning av hva som er rett og hva som er galt. Det lærte jeg før jeg begynte i Helgelandssykehuset.  Jeg er svært glad for all støtte jeg har fått. Jeg er spesielt glad for de som har trodd meg på at mitt varsel ikke var et partsinnlegg i en bykamp, men et forsøk på å skape endring i måten vi jobber på i Helgelandssykehuset. Jeg har fortsatt et ønske om dette.

Sandnessjøen 18. februar 2020
Svein Arne Monsen
Anestesilege

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse