Annonse
Vi har spurt kompetansen og svaret er at dette klarer vegingeniørene. Men det må dokumenteres tydelig! skriver Jens Revold om bru over Ramfjorden ved valg av vestre trasé for E8. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Lytt til «Nye veier» og gå vest!

I dag er jeg en glad mann. ENDELIG kommer det fornuft inn i debatten om E8 i Ramfjorden. Min gamle politiske kollega Gunnar Pedersen  fra Høyre har i et innlegg i Nordlys 11.10 kommentarer som fortjener et saklig tilsvar.

Vi er mange i Tromsø som ikke har forstått hvorfor man gikk bort fra det vestlige alternativet for vegløsning, med bro over fjorden. I avisene og på sosiale media, i debatter både i Ramfjorden, Tromsø, på arbeidsplassene og i familiene har man diskutert og undret seg. Hvorfor? Ganske få svar har vært gitt, men nå får vi iallfall noen indikasjoner.

Selv var jeg ikke med på det endelige vedtaket i 2008, men det var et langt forspill der jeg som leder i Plan og Næringskomiteen (2003-2007) hadde saken oppe i flere runder. Hvis vi ser på Pedersens anfektelser så er ikke det han nevner nytt, men ting som også da ble diskutert ganske bredt. For å ta det mest sentrale punktvis:

  1. Flertallet i Ramfjorden ønsket øst. Mulig det, men for undertegnede var det klart at vi gjerne hører folket, men lar ikke en bygd av mange styre hvor innfartsveien til Tromsø skal gå. Vi hadde for mange år siden en slik diskusjon angående E6 i Balsfjorden – om Storsteinnes - eller ikke. Det ble straka vegen og det er vi mange som er glade for. Slik må stamveier bygges og lokale ønsker kan bare i begrenset grad tas hensyn til.  Slik er det bare! I ettertid har det vist seg at flertallet nok har skrumpet – for de mange barnefamiliene er det viktigste å få bygget veien raskt og utenom bebyggelsen. Derfor vedtok også den rødgrønne regjeringen med daværende statssekretær Ellen Øseth fra SV i spissen,  å bygge veien på vestsiden på instruks. Dette ble en av den regjeringens siste beslutninger før Erna overtok.
  1. Så kommer kommunens begrunnelse for å gå øst – i korthet fremtidig vegløsninger, natur, landskap og Ullsjfordsforbindelsen. Til det siste er å si at at Ramfjorden har veldig lite å gjøre med Ullsfjordforbindelsen. Det å styrke og utvikle denne er et godt tiltak, og må når det kommer knyttes på eksisterende trasé – vest. Så snakkes det om landskapsbilde – og skjev bru! Men store all verden – hvor mange bruer bygges ikke dette landet? Hva med Rombaken ved Narvik som nå får ikke mindre enn to bruer?
  1. Så er det da økonomi og samfunnsnytte. Det er jo svært interessant å se at FrP´s eget selskap «Nye Veier» regner på dette og stadfester det noen kritikere, kommunens, fylkets og SVVs planleggere har sett hele tiden – uten Tindtunellen henger ikke prosjektet sammen, det blir dyrt og vi får en lengere trasé. Og nøyaktig der er vi ved kjernen – Ingen politiske partier i Tromsø - ikke Høyre og ikke Frp har vedtatt eller kommet med forpliktende utsagn rundt denne. Hvorfor? Fordi det blir så skrekkelig dyrt! Dermed har hele prosjektet hengt i  løse lufta.  Jeg må si at jeg alltid har tenkt at slik dette nå er utformet så har det mindre sjanse enn en snøball et visst sted – når vi kommer til steinharde prioriteringer i for eksempel Stortingets samferdselskomité. Der godtar man nemlig ikke lengre veiløsninger.  Hvorfor tok ikke de blå et skikkelig strategivalg der man tydelig sa at Tindtunellen er neste steg – et forpliktende vedtak? Grunnen er enkel – en slik dobbelttunell av en slik lengde (opp 4 mrd. Kroner)  ville støvsuge samferdselsmidler til Norges 8. største by for årevis framover og sette andre prosjekt i fare.
  1. Kun på et punkt kan jeg gi Gunnar Pedersen rett – det må gjøres en grundig vurdering av bropillarfundamentet på Leirbakken. Vi har spurt kompetansen og svaret er at dette klarer vegingeniørene. Men det må dokumenteres tydelig!

Det blir spennende å se hvorledes denne uhyre viktige saken for Tromsø utvikler seg framover.  Jeg håper virkelig at begge sider legger stridsøksene ned og tenker rasjonelt over dette. Lytt til «Nye veier» og gå VEST!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse