Annonse

Omdømmeproblem

Etterlønnsordningen skulle være et sikkerhetsnett for å hindre at noen skulle stå på bar bakke etter å ha fungert som heltidspolitiker

Etterlønnsordningen skulle være et sikkerhetsnett for å hindre at noen skulle stå på bar bakke etter å ha fungert som heltidspolitiker

Vi har noen av verdens beste velferdsordninger. For gode, vil nok mange politikere hevde. I Troms er det altså slik at de to profilerte høyrepolitikerne Magnus Mæland og Terje Olsen har en oppfatning av at det norske velferdssystemet allikevel ikke er godt nok.

Da Magnus Mæland måtte gå av som fylkesråd for utdanning, søkte han om å få doblet etterlønnsperioden fordi han skulle bli far, og så mørkt på utsiktene til bli en arbeidsløs familieforsørger. 

En annen vordende familiefar med tre måneders oppsigelse ville måtte leve med denne usikkerheten. Etter utløpet av oppsigelsestida ville NAV være det neste sikkerhetsnettet.    Terje Olsen var ansatt i Nordreisa kommune da han måtte forlate fylkesrådposten. Han trengte derfor ikke tre måneder til å lete etter arbeid. Men han følte seg sliten og ønsket å bruke etterlønnsperioden til å ta seg litt inn igjen.

Nå tviler vi ikke på at Olsen følte seg trøtt og sliten. Det gjør de fleste av oss fra tid til annen. Når det topper seg, må vi kanskje ta ut noen uker ferie for å lade batteriene. Har vi møtt veggen fullstendig, må vi kanskje innom fastlegen og be om en sykemelding. 

Terje Olsen fikk imidlertid 212.000 kr fra fylkeskommunens kasse.   Selv om fylkesrådsleder Line Fusdal i onsdagens avis forsøker å rettferdiggjøre partifellens uttak av etterlønn, virker det likevel noe underlig i møtet med gjeldende reglement: «Etterlønn bortfaller ved inntreden i ny stilling. Etterlønnsmottakere plikter i slike tilfeller å gi melding til fylkeskommunen.»  

Det kan ikke herske noen tvil om intensjonene bak dette etterlønnsreglementet som ble vedtatt i juni 2008. Etterlønnsordningen skulle være et sikkerhetsnett for å hindre at noen skulle stå på bar bakke etter å ha fungert som heltidspolitiker.   

Når oppfatningen til folk flest blir at politikere selv bruker dette sikkerhetsnettet for personlig vinnings skyld, for å bevilge seg penger vanlige borgere aldri kunne gjort, skaffer Troms fylkeskommune seg et uheldig omdømmeproblem. 

Slikt er dessverre med på å skape politikerforakt, og er således uheldig for hvordan man ønsker at lokaldemokratiet burde fungere.
 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse