Annonse
Det er en selvsagt rett at aktører i ei næring skal ha muligheter til å tjene penger, men det er veldig uklokt å gi de muligheter for monopolistisk tilpasning.  Det er faktisk forbud om det i en rekke land. Det er her norske politikere av alle farger har feilet, de har gitt næringen frie hender til i praksis å skrive det regelverk de vil styres etter.  Og – hva verre er,  politikerne syns ikke å forstå hva de har gjort og hva de gjør, skriver Nils Petter Mikkelsen. Foto: Scanpix

Omvei til privatisering av fiskeressursene – Stortinget som sandpåstrøer

Nær samtidig med at ’kvotemeldinga’ legges fram har det kommet fram at politikere Stortinget vil jobbe med et nytt grunnlovsforslag om at fisken tilhører fellesskapet. Vi er altså påan igjen og våre folkevalgte har gått en ørkesløs runde med seg selv, gir de signal at de vil ta en ny runde. Saken gjelder grunnlovfesting av eksklusive rettigheter til utbytte av fiskerressursene, som sies å være vårt felleseie.

Stortinget bør rett og slett forstå at jobben deres er å sikre muligheter for mange, i stedet for særlige rettigheter for de få.

Nær samtidig med at ’kvotemeldinga’ legges fram har det kommet fram at  politikere Stortinget vil jobbe med et nytt grunnlovsforslag om at fisken tilhører fellesskapet.  Vi er altså påan igjen, etter at  de  folkevalgte har gått en ørkesløs runde med seg selv, så gir de signal at de vil ta en ny runde.  Saken gjelder grunnlovfesting av eksklusive rettigheter til utbytte av fiskerressursene, som sies å være vårt felleseie.    

Nyere norsk fiskerihistorie er glimrende oppsummert av  Eidissen kommisjonen – i ei setning slik:  ”Det som startet som beskyttelse av en skjør næring har etter hvert utviklet seg til å bli  privilegier for relativt få. ”  Nå vil noen på Stortinget gjøre et nytt forsøk på å grunnlovsfeste særrettene, gjennom ei setning uten mening; ”…  at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode”.   Dèt har i  realiteten stått  i havressursloven i et tiår, uten at privilegier er rørt og monpolistisk utvikling har blitt forsøkt stanset.   Derimot har saken gått videre som fiskebåteeier og  organisasjoner har ønsket, eller nær sagt krevd.  Selvsagt har verdier av  de marine ressursene kommet kystsamfunnene til gode i  lang tid  - men det ført til at felles ressurser er havnet på få hender og vil havne på ennå færre hender i framtiden. Fellesskapet har ikke sett ei krone utbytte av sitt eierskap, den er blitt på ’kysten’, på færre og færre hender. 

Stortinget er svært opptatt av retter, det er liksom in nå.  Fiskeriene er blitt en ’odelsrett’ .   Deltakerloven som i likhet med adelslover ble formulert og har fungert privilegisk.    Men – de retter som er samlet på færre og færre,  og som stortinget syns vel om og nå vil verne i grunnloven vil føre til færre muligheter for de mange uten retter.  For meg virker det som om stortingskomiteen ikke kjenner til, eller ikke bryr seg om, at fiskeriene og andre næringer er dynamiske i sin natur (for de må være det).  De som vil tjene penger fort, har fått tildelt privilegier som gir dè, og ingen andre, muligheter.   Enkelt sagt, de vil tjene sine penger så mye som mulig og så raskt som mulig, og derfor finner de veier å gjøre det på. 

For et par tre tiår siden ble de første reguleringer innført som ga tallfestede kvoter til båteiere, med deltakerloven  i bunn.  Nesten umiddelbart ble kvotene (=egentlig kvantumsfestet eksklusiv fiskerett)  priset og tatt  med når fiskefartøy ble omsatt.   Det samme velprøvde mønsteret ser vi nå i funksjon,  for da fisket etter leppefisk ble kvoteregulert og  lukket for et år siden, var spekulativ kvoteomsetning  i gang dagen etter tildelinga.  De som burde sikre fellesskapet sine ’retter’ gjorde  denne gang, etter det jeg vet, absolutt ingen ting.  Men kan godt forstå advokatene som humrer av fryd når de skriver:  ”Det prinsipielt nye ved forslaget er at man nå mer eksplisitt anerkjenner at fisketillatelsene er gjenstand for en omsetning.” 

Det er en selvsagt rett at aktører i ei næring skal ha muligheter til å tjene penger, men det er veldig uklokt å gi de muligheter for monopolistisk tilpasning.  Det er faktisk forbud om det i en rekke land. Det er her norske politikere av alle farger har feilet, de har gitt næringen frie hender til i praksis å skrive det regelverk de vil styres etter.  Og – hva verre er,  politikerne syns ikke å forstå hva de har gjort og hva de gjør. 

Det er sannsynligvis for sent å gjøre noe gjennom endring av lover og regler.   Det kjøres nå kampanjer for å  unngå at det gjøres noe på den økonomiske området, og ved å introdusere bruken av ’det er nok skatt’.  Det alene skremmer politikere rett inn i handlingslammelse.  Faktum er at det eneste som vil virke er økonomiske tiltak, fordi at fiskerinæringen er en økonomisk virksomhet, og bør behandles som en.   Stortinget  bør rett og slett forstå at jobben deres er å sikre muligheter for mange, i stedet for særlige rettigheter for de få. Derfor bør de sette seg sammen igjen – kanskje med fagfolk i spedd – og drøfte følgende:  ”Hva vil virkningen bli om vi vedtok at fellesskapet skal få avkastning av sitt eierskap til fiskeriressursene ved at alle som skal høste av fellesskapets ressurser skal betale for sitt uttak av disse.” 

Her skal de få et forslag til vedtak:

“Individ  eller sammenslutninger av slike skal ikke kunne gis anledning til å gjøre uttak av rikets felles ressurser i hav eller på land uten at det ytes vederlag for uttaket.  Det tilligger staten å sikre at ressursene utnyttes slik at det oppås maksimalt langtidsutbytte med tilstrekkelig sikkerhetsmargin lagt inn.”

Dermed har de faktisk vedtatt at det skal betales for ’vorres fesk’ (ressursrente), og dagen etter er det ikke en eneste som byr sin kvote til salgs,  for ingen vil kjøpe slike. Etter et par måneders kjefting og noen konkurser vil det roe seg. Det er på den måten næringa kan stoppes på sin vei mot en blåmandag som vil komme, om det fortsetter som nå.  Da vil næringa være tilbake på sin næringsvei – som i tidligere tider ga muligheter for mange, og ikke privilegier for de få.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse