Annonse
UIT: Dette bildet er fra markeringa av samefolkets dag i 2012. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Ønsker Fremskrittspartiet fremskritt for Nord-Norge?

I Nordlys fredag kan vi lese at Troms FrP med nestleder Ida Hov vil fjerne samisk- og nordnorgekvoten for høyere utdanning. Jeg vil hverken beskylde FrP eller Hov for å være kunnskapsløse eller historieløse, men forslaget virker ikke helt gjennomtenkt. Man kan nesten lure på om Fremskrittspartiet ønsker fremskritt for Nord-Norge?

Selv om forslaget til Hov og FrP nok er laget i beste mening. Vil forslaget ta Nord-Norge tilbake i tid. En tid hvor Nord-Norge manglet fagfolk og kompetanse. Det vil være et stort tilbakeskritt for hele landsdelen. Ett tilbakeskritt for Nord-Norge, burde ikke være i interesse for et parti med framskritt i navnet.

Hov ønsker blant annet å fjerne de samiske kvotene. At FrP kommer med et slikt forslag på samefolkets dag er merkelig, enda merkeligere er at Hov påstår at dette er en forskjellsbehandling av studenter med samisk bakgrunn.

En kjapp titt på Samordna Opptak viser at av 106 plasser på medisin er 2 forbeholdt studenter med samisk bakgrunn. På Jus er antallet 3 av 150, mens på tannlege er 2 av 40 avsatt til samiske studenter. Det går derfor ikke inflasjon i plasser forbeholdt samiske søkere. Hadde jeg ikke vist bedre kunne jeg kanskje trodd at dette var populisme av FrP, og nok et sjofelt angrep på oss samer fra partiet.

Det er også slik at storsamfunnet har ansvar for å beskytte en minoritet og et urfolk. Dette innebærer også at man må sikre fagfolk som snakker samisk og forstår den samiske kulturen. Dette blir godt ivaretatt gjennom kvotering av studenter med samisk bakgrunn. FrP som regjeringsparti har akseptert ILO-konvensjon nr. 169. Da må man også bidra til å få fagfolk med samisk bakgrunn.

I tillegg foreslår Hov å fjerne den nordnorske kvoten. Bakgrunnen for kvoten er fordi det tradisjonelt sett har vært færre nordlendinger som tar høyere utdanning enn folk fra for eksempel Østlandet. Dette blant annet fordi man ikke har hatt kultur for læring i Nord-Norge. Historisk sett har det vært et arbeidsmarked og et arbeidsliv i nord hvor det har vært gode muligheter for arbeid uten mye utdanning. Dette har medført et gjennomsnittlig lavt utdanningsnivå.

Dette søker man å rette opp gjennom å gi nordlendinger en kvote på noen av studiene som er viktige for landsdelen. Det handler om demografi. Man trenger advokater, sykepleiere, leger, tannleger og andre typer fagfolk også i Nord-Norge. Derfor er kvotene viktig for rekruteringen til landsdelen. 

Nordlendinger har mye lettere for å etablere seg i Nord-Norge etter endt studie enn folk fra andre deler av landet. En undersøkelse fra 2001 viser at 75 prosent av alle nordnorske legestudenter blir i landsdelen. 80 prosent av studentene uten bakgrunn fra landsdelen velger å ikke bosette seg i landsdelen .

Og her er vi ved kjernen av nordnorgekvoten; UiT skal  gi Nordnorsk ungdom utdanningsmuligheter og sikre rekruttering av fagfolk til landsdelen. Dette sikres ved en solid Nord-Norge kvote på de profesjoner som er nødvendig for å få landsdelen til å fungere som resten av landet. UiT har et spesielt mandat og samfunnsansvar i så måte. 

Et eksempel på dette er odontologi utdanningen ved UIT. I Finnmark og Nord-Norge hadde vi tannlege mangel. Det var få som var villig til å jobbe i tannhelsetjenesten i Nord-Norge. I 2004 ble derfor odontologi utdanning opprettet ved Universitet i Tromsø. Resultatet av dette har ført til at vi i Finnmark og Nord-Norge i dag har god dekning av fagfolk innenfor odontologi. Dersom linja ikke hadde blitt opprettet med en nordnorsk kvote hadde situasjonen antageligvis vært betydelig annerledes, og vi hadde nok fortsatt hatt mangel på fagfolk i dag.

Selv om forslaget til Hov og FrP nok er laget i beste mening, vil forslaget ta Nord-Norge tilbake i tid. En tid hvor Nord-Norge manglet fagfolk og kompetanse. Det vil være et stort tilbakeskritt for hele landsdelen. Et tilbakeskritt for Nord-Norge burde ikke være i interesse for et parti med fremskritt i navnet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse