Annonse
TRENGER FORSKNING: Økt kunnskap om de økologiske effektene av lakseoppdrett vil være viktig for framtidig forvaltning av kystområdene, inkludert eventuelt grønt lys for vekst i havbruksnæringen. Foto: Yngve Olsen

Oppdrett og bærekraft

Vi trenger fakta om hvordan oppdrett påvirker torskestammene, ikke minst i Nord-Norge.

Frontene mellom fiskerne og oppdrettsnæringen har de seinere år spisset seg kraftig. Striden står om hvilke konsekvenser havbruket har for villfisken.

Nå lanseres et nytt forskningsprosjekt som skal se på hvordan lakseoppdrett påvirker ville torskestammer, og hvor store effektene er på torsken i nordnorske fjorder. Prosjektet har fått støtte fra forskningsrådet, har samlet sett en ramme på 41 millioner kroner over fem år, og skal ledes av Havforskningsinstituttet.

Dette er forskningsinnsats som kommer seint, men godt. At dyrking i havet, som all annen menneskelig inngripen, har noen følger, er innlysende. Uenigheten består i hvor omfattende konsekvensene er.

Det er en kjensgjerning at enkelte arter, som for eksempel reker, har forsvunnet fra tradisjonelle felt mange steder. Fiskerne har lenge ropt varsko om situasjonen, og mange mener nå at også kysttorsken er truet. Det er kamp om lokaliteter, de tradisjonelle fiske- og gyteplassene er lukrative for oppdrett. I tillegg kommer havbruksnæringas bruk av kjemikalier, som lusemiddel, for eksempel.

Denne konfliktfylte situasjonen kan ikke fortsette. Vi trenger fakta om hvordan oppdrett påvirker torskestammene, ikke minst i Nord-Norge. Etter innføringen av nye reguleringsmekanismer i næringa, er det forventet at oppdrettsvirksomheten vil øke her.

Det vil være et svik mot våre etterkommere dersom nå vi ser oss blinde på stadig stigende tall og verdier for oppdrettslaksen, og lar være å reagere på alarmerende meldinger fra fiskerne. Å reversere utviklingen for truede arter er både vanskelig og tidkrevende, derfor trenger vi økt kunnskap nå.

La det være sagt: havbruksnæringa er kommet for å bli, og den er viktig for kysten. Men den har ikke livets rett, dersom den ikke er økologisk bærekraftig. I en verden der forbrukerne i stadig større grad er miljøbevisste, er dårlig omdømme det samme som dårlig forretning.

Økt kunnskap om de økologiske effektene av lakseoppdrett vil være viktig for framtidig forvaltning av kystområdene, inkludert eventuelt grønt lys for vekst i havbruksnæringen. Derfor er dette et av de viktigste forskningsprosjektene for kysten nå.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse