Annonse

Oppdrett må gagne fellesskapet!

Det må lønne seg å legge til rette for oppdrett. Norske kystkommuner må få stabile inntekter når de legger til rette for oppdrettsnæringen.

– Vi bruker mye penger på å legge til rette for slik næring. Da er det også naturlig at vi sitter igjen med noe av avkastningen!

I september 2018 nedsatte regjeringen Havbruksskatteutvalget, som skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i oppdrettsnæringen. Utvalget skal levere sitt forslag 1. november i år.

Bestillingen fra Stortinget var krystallklar: Utvalget skulle vurdere hvordan kommunene kan få stabile og forutsigbare inntekter for å legge til rette for oppdrett, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

Imidlertid viser regjeringens utforming av utredningsmandat at man er minst like ivrig på at slike inntekter skal gå direkte til staten, sier hun.

Ljunggren frykter at utvalget har fått et mandat som ikke er tydelig nok på hva som faktisk var Stortingets intensjon og bestilling.

Da regjeringen satt sammen et utvalg der det store flertallet var skatteeksperter, kan det være mangel på kunnskap om hvordan velferden i kommunene faktisk skapes og hva som kreves av tilrettelegging og godvilje i kommunene. Det koster å legge til rette for næringsvirksomhet, sier hun.

2018 var det første året oppdrettskommunene fikk noe igjen for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Det gjelder også Karlsøy kommune

Her i Karlsøy vil jeg som ordfører sørge for et trygt og fremtidsrettet lokalsamfunn, men det koster penger. Å innføre en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen som tilfaller kommunene – slik flertallet på Stortinget har vært positive til – vil gi kommunene større mulighet til å bygge velferd for innbyggerne.

Vi som kommunepolitikere opplever at det er en manglende forståelse hos byråkrater i Oslo om hvilke konflikter norske kystkommuner får med oppdrettsnæringen og andre interessenter på grunn av den uavklarte situasjonen.
Karlsøy står foran et omfattende arbeid med rullering av kystsoneplan og tilrettelegging av nye lokaliteter. Skal dette arbeidet få en positiv klang i Karlsøy, så må forståelsen komme!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse