Annonse

«Oppdrett og superprofitt»

Statsråd Nesvik («Sp vil slakte arbeidsplasser i distriktene» Nordnorsk debatt 5.d.s.) tviholder på det gamle og avleggse oppdrettssystem som ikke bare gir sykdommer, lus og sårskader i merdene – ofte i strid med Dyrevelferdsloven – men som også fortrenger villlaksefisket og det viktige kyst- og fjordfisket.

Det er overraskende at en minister som har ansvaret for at ikke kun oppdrett, men også for at fjord- og kystfiskerne skal ha levelige forhold, tviholder på et akterutseilt system med åpne merder som resulterer i null kysttorsk og desimering av rekebestanden.

Og det er ikke en hvilken som helst næring han legger sine beskyttende vinger over, nei det er en næring som høster «superprofitter»:

«Beregninger fra SSB viser at oppdrettsnæringen i Norge tjente 27 milliarder på gratis bruk av norske fjorder i 2016. Regnestykket er satt sammen av tidligere SSB-forsker Mads Greaker, som har sett på hvor mye høyere avkastning oppdretterne har hatt, enn de fire prosentene økonomene regner som normal inntjening i næringslivet. Oppdretternes eksklusive tilgang til å drive fiskeoppdrett i fjordene skaper en helt ekstraordinær profitt» (VG 1. juni 2018).

Det er dette beløp (27 mrd. kr.) som norske oppdrettsanlegg subsidieres med, takket være at statsråden dropper «polluter-pay-prinsippet» for oppdrettsnæringen. Dette forhold sementerer næringen i en teknisk «urtilstand» som blokkerer teknologiske nyvinninger.

En samtale med en siv.ing. fra NTNU – medeier i et firma som planlegger lukket anlegg i Møre og Romsdal som har opplegg for tørking av avføring fra laksen for pakking og senere salg som jordforbedringsmiddel – har overbevist meg om at tregheten i innovasjoner og manglende overgang til lukkede anlegg er forårsaket av denne gedigne subsidiering.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse