Annonse
Med den nye produksjonsavgiften gir lokalsamfunnets fellesarealer i fjord og vik gir grobunn for styrkede omsorgstjenester i kystkommunene i regionen. Foto: Ned Alley, ANB

Fra oppdrettsfisk til omsorg

Dette vil resultere i at kommunenes evne til å levere gode omsorg, skole, helse- og barnehagetjenester styrkes.

Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget et representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen. Forslaget ble fremsatt av SVs representanter Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø, Heikki Holmås og Audun Lysbakken.

Vedtaket betyr at Stortinget ber regjeringen å sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018. Det er innlysende at dette vedtaket vil få en klar positiv betydning for kommunal tjenesteyting i årene som kommer. Nettopp fordi denne avgiften er ment som en inntekt til kystkommuner med oppdrettslokasjoner.

Gitt at det kreves et vederlag på 25 øre pr. kilo vil dette kunne bety at Skånland kommune alene får en merinntekt på ca. 1,5 millioner kroner årlig. Inkluderes kommunene Ibestad, Harstad, Kvæfjord, Gratangen og Skånland i dette regnestykket vil vederlaget bety en årlig merinntekt tilsvarende 11 millioner kroner. Dette vil resultere i at kommunenes evne til å levere gode omsorg, skole, helse- og barnehagetjenester styrkes.

Havbruk som næring er viktig for verdiskapningen i kystsamfunnene, og for noen vil det være naturlig å stille kritiske spørsmål vedrørende deres evne til å bære vedtaket om produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. I denne sammenhengen er det verdt å nevne at næringen gikk med et overskudd på 25 milliarder i 2016. Et produksjonsvederlag som nevnt her betyr en samlet kostnad på 276 millioner kroner. Det er derfor vanskelig å forstå argumentene om at 1,5 % av overskuddet til et produksjonsvederlag vil kunne ødelegge for næringen.

For SV vil det alltid være naturlig å fokusere på miljø og forurensning i forhold til havbruksnæringens virksomhet. Grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder samt fokus på rømningsfare er viktig for partiet. I det langsiktige løp vil det være påkrevd med en miljøstyrt prosess hvor myndigheter, samfunn, næringen og ulike organisasjoner samarbeider om et reint hav, reine fjorder og en rein næring. Det kan derfor føles riktig at produksjonsvederlaget også bidrar inn i denne prosessen.

På en positiv og sommerstemt måte kan man avslutningsvis konstatere at lokalsamfunnets fellesarealer i fjord og vik gir grobunn for styrkede omsorgstjenester i kystkommunene i regionen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse