Frank Bakke-Jensen og Steinar Eliassen.

Oppgitt over nazi-sammenligning

Frank Bakke-Jensen: Finnes det grenser for hvilke utrykk man kan bruke?

Største ran av Nord-Norge siden nazistene brente Finnmark. Nazistene??

Fredag den 13. november var jeg i Båtsfjord for å presentere Sjømatindustrimeldinga. Et politisk dokument av stor viktighet for et samfunn totalt avhengig av den aktiviteten menneskene skaper i fiskeflåte og industri. Båtsfjordmiljøet mobiliserte det de har av engasjerte personer fra industri og politikk. 

Mottakelsen var selvsagt blandet etter hvert som vi gjennomgikk punktene, men reaksjonene ble lagt fram i en saklig og åpen atmosfære. Dette passer med hva vi har spilt inn. Dette passer ikke. Hva er prosessen videre, og hvordan kan vi fortsette å påvirke den politiske prosessen? En liten og i manges øyne ubetydelig time sammen med næringslivet, men også en viktig liten brikke i en åpen demokratisk prosess.

Da jeg om kvelden sammen med alle andre fikk inn de første terrorbildene fra Paris, var faktisk min første tanke nettopp dette. Hvor heldig vi er som kan delta i et åpent fungerende demokrati.

Stor blir derfor undringen når jeg på mandag leser uttalelsene til Fiskeprodusent Steinar Eliassen. Største ran av Nord-Norge siden nazistene brente Finnmark. Nazistene?? Det er regjeringens forslag til regionalisering av leveringsplikten som har frembrakt reaksjonen.

En regionalisering som kan føre til at flere kjøpere vil by på fangsten. Som også kan føre til at fiskerne får bedre betalt for fangsten. Ja, fortsetter man tankerekken kan det føre til at råstoffet blir så bra betalt at trålerne leverer det i den tilstand og til det tidspunktet industrien vil ha det.

Det kan altså føre til at mer av råstoffet blir tilgjengelig for industri i Finnmark, noe som igjen vil medføre tryggere og mer lønnsomme arbeidsplasser. Dette vet nok Steinar, men om han hadde svart slik hadde han kanskje ikke kommet i avisa. Det kan man ikke risikere. Jeg skjønner altså hvorfor han svarer som han gjør, men jeg forstår ikke sammenligningen med nazistene. 

Hvorfor vil en av landsdelens fremste næringslivstopper fremstå som så umoderne at han peker på nazistene? Det er jo over 70 år siden. Hvorfor dagens despoter og kriminelle? Regjeringens politikk målbærer jo ønsket om helårlige arbeidsplasser for å sikre de ansatte. Konkurransekraft og økt kompetanse i industrien. Helt uhørte visjoner om lønnsomme, moderne industriarbeidsplasser som klarer seg i konkurranse med utenlandsk industri i mange år fremover.

Ikke midlertidig ansatte bare i sesongen slik som store deler av saltfiskindustrien har i dag. Her må man jo kunne trekke linjene direkte til pedofile nett-troll som lokker og påfører barn lidelser for resten av livet.

Eller hva med kommisjonen som skal avklare rettighetsspørsmålene i forbindelse med aktivitetspliktene. Hvem kan ha tro på rettferdighet og rettsikkerheten i slike prosesser. Jeg tenker at du umiddelbart bør sammenligne dette med henrettelsene IS foretar seg.

Kjære Steinar. Tusen takk for dine innsiktsfulle, konstruktive og visjonære betraktninger. Du er nok en person som alltid har satt åpenhet, ryddighet og redelighet i høysetet. Hva skulle nasjonen, landsdelen og vi som etter fattig evne forsøker å etablere demokratiske prosesser gjort uten deg.

Frank Bakke-Jensen, Stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson for Høyre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse