Annonse
Utfordringene og mulighetene er mange for utviklingen av reiselivsnæringen i Tromsø. Vi trenger mer kunnskap om hva «salg av samisk kultur» innebærer og hvordan dette kan gjøres på bærekraftige måter. Hvor grensen for hva som er akseptabelt og ikke-akseptabelt går, skriver sametingsråd Silje Karina Muotka. Bildet er fra det årlige NM i reinkappkjøring i Storgata. Foto: Yngve Olsen Sæbbe/Nordlys

Å oppleve samisk kultur i Tromsø

Sametinget har derfor sammen med Tromsø kommune igangsatt prosjektet «Vahca», som betyr nysnø på nordsamisk. Gjennom dette prosjektet skal vi arbeide for at samiske tradisjoner og kulturuttrykk blir forvaltet og formidlet på en respektfull måte som vi, samer som nordmenn, kan kjenne oss igjen i.

Mange reiser langt for å oppleve samisk kultur i Tromsø. Det gis oss anledning til å vise vår historie, vår særegenhet og vårt mangfold på en måte som kan gjøre oss stolte og sterke.

I Tromsø er det en kraftig vekst i turismen der også etterspørselen etter samisk kultur vokser. Vi samer har erfaringer med at vår kultur har blitt framstilt forenklet og forvridd, kanskje nettopp fordi vi som minoritet ikke har vært den som har vært målbærerne av fortellingene som er gitt.

Lokalt har vi opplevd fornekting og fortrenging av samisk tilstedeværelse. Vi ser det fremdeles hos visse lokalpolitikere og debattanter som finner samisk historie, stedsnavn og samfunnsrolle som provoserende påfunn. Det kan framstå som paradoksalt at samtidig som mange kommer langveisfra for å oppleve samisk kultur i Tromsø er det høyrøstede stemmer lokalt som mener samisk kultur ikke har noe i Tromsø å gjøre.

Å selge og formidle samisk kultur er likevel ikke lett. Aller minst når det er snakk om en urfolks- og minoritetskultur som ikke alltid har opplevd anerkjennelse og likeverd. Lover regulerer i liten grad hvordan samiske tradisjoner og kulturuttrykk kan formidles. For enkeltaktører kan det enkleste og kortsiktige ofte være å spille med de stereotypiske forventningene. Studier viser likevel at over tid vil slik formidling oppfattes både irrelevant og uengasjerende, ikke minst overfor den gruppen betalingsvillige turister som kommer til Tromsø.

Det er også viktig at vi samer opplever at kulturen vår som formidles og selges oppleves ordentlig og sann. Det kan være både sårt og opprivende å framstilles som noe en slettes ikke er. Skal vi selge opplevelsen av og uttrykkene for samisk kultur, så skal det være verdifullt også for kulturen som hele og ikke bare for torgselgeren. Til det trengs kunnskap, ansvarlighet og samarbeid.

Sametinget har derfor sammen med Tromsø kommune igangsatt prosjektet «Vahca», som betyr nysnø på nordsamisk. Gjennom dette prosjektet skal vi arbeide for at samiske tradisjoner og kulturuttrykk blir forvaltet og formidlet på en respektfull måte som vi, samer som nordmenn, kan kjenne oss igjen i. Dette prosjektet faller sammen med Tromsø kommunes reiselivsstrategi som har oppmerksomheten rettet mot identitet opplevelser og produkter som er herfra, som er lokale. Dette sammenfaller også med FNs prinsipper for et bærekraftig reiseliv.

Utfordringene og mulighetene er altså mange for utviklingen av reiselivsnæringen i Tromsø. Vi trenger mer kunnskap om hva «salg av samisk kultur» innebærer og hvordan dette kan gjøres på bærekraftige måter. Hvor grensen for hva som er akseptabelt og ikke-akseptabelt går. For dette er det behov for mer kunnskap samtidig som ulike kvalitetssystemer bør etableres. I tillegg vil en vektlegging av etikk og forståelsen av bærekraft kunne bidra til at flere ser dette som fremtidige gode næringsveger.

Vi starter Vahca-samarbeidet med et kick-off seminar 5. februar i Tromsø. Alle som bryr seg om hvordan samisk kultur blir forvaltet i en reiselivssammenheng er velkommen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse