Annonse
Denne vinteren har vi fått mange sterke og vakre bilder på hva Tromsø sentrum er i ferd med å bli. Snøfestival. Julemarked. Utendørs film. Soldag. Levende handel og et yrende liv fra mennesker som har bodd her hele livet til mennesker som er her for første gang, skriver Trude Ørpetvedt. Foto: Yngve Olsen

Opplevelser, samvær og handel

Jeg er overbevist om at handelsnæringen vil ha en sterk posisjon også i framtidens sentrum.

Den digitale revolusjon endrer lands styresett. Den samler folk til massedemonstrasjoner, tar knekken på bransjer og forandrer våre liv.

Vi kan ikke la oss overraske lengre over at det skaper endringer også i Tromsø sentrum. Vi må forstå endringene og skape et sentrum av vår tid. Det kan bli enda bedre enn «det gamle».

I alt for lang tid har vi latt debatten om utviklingen av Tromsø sentrum handle om butikker som legges ned. Det er alltid trist når en butikk blir borte, men oppslagene om «butikkdød» og «sentrumsdød» er løsrevet fra globale trender.

Du kan reise hvor som helst i den vestlige verden og se at utviklingen i Tromsø ligner på det som skjer i resten av Norge, Europa og USA:

  • Antallet fysiske butikker i Norge er redusert med over 10 prosent de ti siste åra. Antallet netthandel-aktører er i samme periode økt med 33 prosent.
  • 75 prosent av alle nordmenn handler på nett.
  • Vi reiser oftere og handler mer i utlandet.
  • Store konserner legger ned butikker uten at det etableres nye.
  • En fersk rapport fra bransjeorganisasjonen Virke viser at omsetningen i landets klesbutikker har falt med over 900 millioner kroner. Det merkes si alle senter i hele landet.

Megatrendene er ikke noe fjernt, noe som mest berører andre. De handler om vår hverdag og våre egne liv her vi lever. Når butikker legges ned i Tromsø sentrum eller på Jekta representerer det ikke noe unikt for Tromsø, men speiler virkeligheten de aller fleste steder i verden.

Det handles mer på nett, det handles mer på reise og dermed handles det noe mindre lokalt. I tillegg bidrar det grønne skifte til at vi tenker oss mer om hva vi kjøper og hvor ofte vi kjøper det. Butikkene blir ikke borte, men vi kan ikke basere sentrumsutviklingen på handel alene. Sentrum må romme noe mer.

Jeg tror framtiden handler om å skape et byrom med møteplasser og opplevelser. Det inkluderer handel, men handelen er ikke nok til å bære det moderne mennesker søker.

Et byrom tuftet på sosiale møteplasser, opplevelser og handel vil kle Tromsø. Vi skal være senteret som rommer små og store butikker, festivaler, konserter, lekearealer for barna, benker og kafeer for pensjonistene, kontor- og møtearealer for nærings- og arbeidsliv og med et økende antall fastboende, ikke minst gjennom utviklingen av den nye sentrumsbydelen Vervet. 

Noe færre butikker betyr på ingen måte ingen butikker. Jeg er overbevist om at handelsnæringen vil ha en sterk posisjon også i framtidens sentrum. Mange sentrumsbutikker gjør det godt og lever utmerket i en sameksistens med utstrakt netthandel. Sentrumsbutikkene må skape opplevelser du ikke får på nett:

  • Butikkenes fordel er at de er nær kunden
  • Butikkenes fordel er at du kan oppleve produktet i en sosial kontekst
  • Butikkenes fordel er at du kan kjenne på produktet og prøve det.

Butikken har altså en framtid, men dersom sentrum kun besto av butikker finnes det alternativer som i verste fall kan konkurrere ut sentrum. Det være seg bilbaserte kjøpesenter, netthandel eller handel i utlandet.

Denne vinteren har vi fått mange sterke og vakre bilder på hva Tromsø sentrum er i ferd med å bli. Snøfestival. Julemarked. Utendørs film. Soldag. Levende handel og et yrende liv fra mennesker som har bodd her hele livet til mennesker som er her for første gang. Det er jo en grunn til at så mange faktisk velger å oppholde seg her.

Jeg tror grunnen ligger i mangfoldet. Opplevelsene. Møteplassene. Handelen. De tre framtidspilarene for Norges største senter i nord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse