Annonse
VINTERCRUISE: Skipet Viking Sky anløp Tromsø 31. januar 2019. Tromsø har blitt en hot destinasjon for cruiseskip - også om vinteren - nå ønsker ordførere i Nord-Norge flere cruise nordover - siden cruisenæringa har møtt restriksjoner sør i landet. Foto: Silje Solstad/Nordlys

Bærekraftig cruise i nord

Det har kommet tildels sterke reaksjoner at 15 ordførere i Nord-Norge i forrige uke skrev en felles og positiv kronikk om mulighetene innenfor en fremtidig bærekraftig cruisenæring i Nord-Norge. Enkelte har tolket kronikken inn i en slags aller verste mening, og har oppfattet at vi inviterer næringen til å flytte versting-virksomhet fra Vestlandet til Nord-Norge. Jeg ser det derfor som både viktig og nødvendig å svare ut noen av reaksjonene. 

Først og fremst: Cruisenæringen må inn i et bærekraftig spor. De siste årene har negative effekter av cruisenæringen fått mye oppmerksomhet både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Cruiseskipene forurenser luft og vann, og tilstedeværelsen av besøkene bidrar ikke til tilstrekkelig verdiskapning og arbeidsplasser på land. 

Totalt sett står verdens cruisetrafikk for en relativt liten del av de globale utslippene. Å reise på havet er fornuftig, men det må gjøres på helt andre måter enn det vi gjør i dag. Havet er overbelastet, ikke med trafikk, men med utslipp og søppel.

Den store og kritiske omstillingen verden må gjennomføre nå, innebærer at alle kilder til utslipp og forsøpling må bidra til reduksjon. Vi må nå 1,5-graders målet fra Paris-avtalen, og cruisenæringen må også omstille seg, på lik linje med alle andre. Ingen kan gjøre alt, men alle må bære sin del av børa.

Heldigvis, og på høy tid, etableres det nå strengere regler, globalt, for bruk av tungolje som marint drivstoff, gjeldende fra 1 januar 2020. Vi kan imidlertid ikke være komfortable med at de nye reglene likevel innebærer lavere miljøstandard i Nord-Norge enn sør for 62 breddegrad når det gjelder svovel i drivstoff. Arktis er noe av det mest sårbare området vi har, derfor gir det ikke mening at realistiske og tilgjengelige miljøkrav ikke skal gjelde for Nord-Norge. Vi må få utvidet lavutslippssonen, slik at tungolje blir forbudt for bruk langs hele norskekysten. Regjeringen bør snarest etablere nasjonalt lovverk rundt dette, og starte jobben opp mot den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO, for å få skjerpe kravene ytterligere ogsåinternasjonalt.

Sammen med ordførere både i nord og sør, er jeg nå med i et samarbeid for sterkere miljøkrav til næringen. Gjennom det siste året er det utformet 14 punkter som vi forplikter oss til å jobbe for, hjemme og overfor nasjonale og internasjonale organer. Her ligger strenge utslippskrav, premiering og straff ved bruk av prisregime ved havnene, utslippskrav til cruiserelatert transport på land og mer.

Et av forholdene dreier seg om de store investeringene vi trenger for å sikre landstrøm til havnene våre, til bruk for cruise. Cruisenæringens utslipp må reduseres mens de ligger til kai, og en av løsningene på dette problemet vil være strømanlegg. For å få dette til, så trenger vi et nasjonalt løft, og staten må inn med beløp langt utover det som har vært tilgjengelig hittil. Tromsø har søkt om støtte, men fått avslag. Bergen, som første havn, har fått 50 MNOK til bygging av et slikt anlegg. Det er kun Kristiansand som i dag har landstrøm dimensjonert til cruisebåter. Det har de fått til gjennom tilskudd fra EU.

Noen av cruiseselskapene ligger langt fremme i teknologiutviklingen, og er godt i gang med å gjøre skipene sine klima- og miljøvennlig. Hurtigruten er et strålende eksempel på et selskap som leverer på bærekraft og som vi er veldig stolte over at har hovedkontor i Tromsø. Et annet selskap som gjester Nord-Norge med jevne mellomrom er tyske AIDA - som nå kommer ut med sitt første skip som går på LNG. Det reduserer utslippene, med 20 % reduksjon av CO2, 85 % reduksjon av NoX (Nitrogenoksid) og null utslipp av svoveldioksid og partikler. Samtidig går teknologiutviklingen svært raskt. Noen av aktørene mener LNG-skip er et overgangsfenomen før hydrogenskipene kommer. De mest fremoverlente mener det er sannsynlig at hydrogenteknologien vil være her allerede om 10 år.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle havner til å differensiere havneavgiftene basert på miljøindikatorene som er etablert. Tromsø havn er kommet langt i dette arbeidet, og tar sikte på å innføre EPI-standard så snart som mulig. Selv om vi ikke kan avvise skip, må det være dyrere for de som forurenser. Rensing av drivstoff bør gjøres i lukkede systemer ombord, slik at både luft og vann beskyttes, og reglene på rensing må gjøres gjeldende for alle havner på samme måte som forverdensarvfjordene.

Utfordringene med cruise må løses med lover og regler fastsatt både lokalt, nasjonalt og gjennom internasjonale bestemmelser. Lokalt vil det være variasjoner, rett og slett fordi det varierer hvor mange båter de ulike havnene og fjordene kan ta imot. Og noen områder er mer attraktive enn andre. Fra 2026 blir det svært strenge krav i verdensarvfjordene. Frem til vi har gode hybridløsninger eller batteridrevne båter som klarer å seile inn hele fjorden og deretter legge seg til kai og lade batteriene, så er det sannsynlig at disse fjordene bare kan besøkes av cruiseskip som går på LNG

Potensialet i Nord-Norge ligger i at vi har kapasitet til skip og folk, ikke at vi skal ta imot forurensning. I dag seiler 15 % av den norske cruisetrafikken videre nordover fra Vestlandet. Reduksjon av trafikken i de mest besøkte vestlandsfjordene bør ikke bety reduksjon av trafikken i Nord Norge. I Nordkapp tar de imot 130 skip i 2019. Det er mye i nordnorsk sammenheng, OG både Nordkappregionen Havn, og aktiviteten og verdiskapningen cruisereisende gir på land, er svært viktig for regionen. Landsdelen har plass til å ta imot flere skip, og det bør være et åpenbart gode for Norge å fordele trafikken.

Det er viktig å debattere cruisenæringen, men det blir trasig dersom dette blir en debatt for eller mot cruise. Vi er alle forpliktet til å være med å utvikle en bærekraftig reiselivsnæring, dette inkluderer cruiseturisme. Klarer vi dette så vil destinasjonene, det vil si våre egne lokalsamfunn, styrkes. Det jobber alle ordførere for! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse