Annonse
Ordfører Erik Losnegaard Mevik fra Arbeiderpartiet i Kvænangen svarer på kritikken mot Mariner Harvest sitt oppdrettsanlegg ved Spildra. Foto: Ola Solvang

"Vi fremstilles som nyttige idioter"

Lokalpolitikerne i Kvænangen er verken korrupte eller nyttige idioter for Marine Harvest, skriver ordfører Erik Mevik.

Slik jeg ser det forsøker Bjørklund å frarøve oss all integritet og respekt ved å framstille oss om korrupte. Vi framstilles som nyttige idioter for Marine Harvest.

Når man er politiker må man tåle å komme i medias søkelys. Det skal stilles kritiske spørsmål. Vi skal tåle at folk er uenig, ja også forbannet.

Når det er sagt føler jeg at Ivar Bjørklund, i mangel på argumenter, velger å ta mannen og ikke ballen, eller i dette tilfellet 11 av kommunestyrets 15 medlemmer og ikke ballen.

Det forsøkes bevisst å skape et bilde av at kommunestyrets medlemmer ikke er styrt av faktum i saken, men har latt en større middag og midler til kunstgressbane være avgjørende for våre avgjørelser. Slik jeg ser det forsøker Bjørklund å frarøve oss all integritet og respekt ved å framstille oss om korrupte. Vi framstilles som nyttige idioter for Marine Harvest.

”I løpet av våren 2015 ga selskapet 725.000 til fotballbane i Burfjord og inviterte kommunestyret på en større middag med tilhørende ”Innspill til politikerne”.  Kommunestyret gikk deretter inn for at Spildra Øst likevel kunne brukes til oppdrett.”

I 2015 søkte Burfjord IL om midler til kunstgressbane fra Marine Harvest. De fikk innvilget søknaden med 725.000.

Marine Harvest innkalte til et åpent folkemøte (alle i kommunen ble invitert) kl 16:30 på en tirsdag. Det ble servert en enkel middag, kuvert prisen har jeg fått oppgitt å være 50kr.

Er det noen som tror de to overnevnte momenter er avgjørende for de avgjørelser kommunestyret i Kvænangen tar?

Jeg sier i alle fall ”hurra” til at Marine Harvest gav Burfjord IL 725.000 til kunstgressbane. Og takker for maten i forbindelse med folkemøtet.

Jeg er utrolig skuffet over at vår landsdelsavis på lederplass (ref. lederen i Nordlys 20.04.2016) velger å forsterke inntrykket av at vi har urent mel i posen. Skal den generelle samfunnsdebatten være slik at vi kan hive ut påstander om avgjørelser fattes på grunnlag av sponsormidler og middager, og så la de henge i lufta?

Jeg oppfordrer både Ivar Bjørklund og Nordlys til å følge opp saken med politianmeldelse. Korrupsjon er en vederstyggelighet og bør straffes. Politiet bør etterforske slike saker. Vi som er medlemmer av samfunnsdebatten bør være forsiktig med å slenge om oss med antydninger om at avgjørelser er fattet på bakgrunn av middager og sponsormidler. ”Evig eies kun et dårlig rykte”.

Til sakens realiteter skal jeg holde meg kort.

Vedtak om dispensasjon fra kystsoneplanen ble gitt i oktober og 11 av 15 representanter stemte for. 27.04 skal kommunestyret behandle om klagene tas til følge. Administrasjonssjefens innstilling er at klagene ikke tas til følge.

I behandlingen av kystsoneplanen lå A10 (Spildra øst) inne helt fram til slutten. Det ble på daværende tidspunkt, som nå mye oppstyr rundt lokaliteten. AP har hele tiden hatt samme standpunkt, og ønsket å ta inn A10 i gjeldende kystsoneplan. I vedtaket hvor man vedtar kystsoneplanen heter det:

«Kystsoneplanen forutsettes rullert i løpet av 2016. Ved rullering av planen vurderes konsekvensene av lokalitet A10, samt ytre Kvænangen.»

Det kan i så måte vanskelig sies at lokaliteten er fredet for fiskeri. Alle områder som ikke er satt av til andre formål kan benyttes til fiske, det er den absolutt største delen av kystarealene i Kvænangen.

Vi kan slå fast at det aldri har vært mer areal per fisker tilgjengelig i Kvænangen. I 1980 var det 292 registrerte fartøy i Kvænangen, foreløpige tall for 2016 er 18. Av disse er det en god del som ikke fikser inne på Kvænangen.

I dag er det 20 stykker som har fiske som hovedyrke i Kvænangen. Dette inkluderer de som jobber på tråler, og som ikke fisker på Kvænangen.

Vi er nå inne i 2016. Det er et nytt politisk regime som styrer kommunen. At det kommer endringer er helt naturlig. Kritikken om å gi dispensasjon fra en vedtatt kystsoneplan så kort tid etter vedtak er en kritikk jeg til dels er enig i. Det er uheldig.

Det er ingen hemmelighet at Kvænangen kommune sliter på plan-siden. Det forrige kommunestyret la ned samarbeidet med Nord-Troms plankontor. Et samarbeid jeg vil ta initiativ til å få på plass igjen, dog med en noe annen utforming enn sist.

Dette medfører i alle fall at rulleringer av kystsoneplanen kommer langt bak i våre prioriterte arbeidsoppgaver. Men må vi gå til rullering så får vi gjøre det.

Ut fra en helhetlig vurdering har kommunestyret kommet til at det var en riktig prioritering å gi Marine Harvest dispensasjon. Marine Harvest er best på å legge fram den faglige argumentasjonen på hvorfor næringen behøver lokaliteten.

Vi er enig med Ivar Bjørklund i at alt for lite av verdiskapningen tilfaller kommunen. Vi ønsker å innføre arealavgift eller slakteavgift i tillegg til det havbruksfondet måtte gi. Dette jobber vi for, men dette er en nasjonal avgjørelse, som krever påtrykk fra hele kysten.

Avslutningsvis vil jeg si at vi jobber for at både oppdrettsnæringen og fiskerinæringen skal oppnå utvikling og vekst.  Det å ikke satse også på fiskerinæringen vil være historieløst. Samtidig må vi møte framtida, særlig om vi skal bestå som egen kommune. Vi mener vi kan gjøre begge deler, men det blir vanskeligere og vanskeligere når murene bygges stadig høyere. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse