ORDFØRER: Jan-Eirik Nordahl (Ap) i Sørreisa har erfaringer som bør få debatten om nærpolitireformen til å anta en noe mer edruelig form. Foto: Torgeir Bråthen

Ordføreren mot strømmen

For fem år siden ble lensmannskontoret i Sørreisa nedlagt og tjenesten ble flyttet til Finnsnes. Men fem år etter har ikke dagens ordfører noe ønske om å få tilbake lensmannskontoret.

I dag er det vanskelig å skille ut hva som er valgkampretorikk – særlig fra Sps side – og hva som er ekte bekymringer og usikkerhet på hvordan reformen vil slå ut.

Regjeringen og politidirektoratets «nærpolitireform» har vært under massiv beskytning over det ganske land etter at den ble introdusert. Også fra fagforeningshold i politiet har det vanket kritikk.

Men mest av alt har det blitt en politisk kampsak, der Senterpartiet har tatt på seg jobben med å lede ildgivningen mot det som blir omtalt som en voldsom sentralisering av politiressursene.

Som Sp-leder har Trygve Slagsvold Vedum og hans partikolleger vandret fra studio til studio, fra debatt til debatt og fyrt løs på dette nye sentraliseringsforslaget. Ikke minst har navnet «nærpolitireformen» fått gjennomgå.

Ifølge kritikerne ville nemlig den påtenkte reformen i virkeligheten sørge for at politiet forsvant fra mange lokalsamfunn. Og reformen innebærer faktisk at en rekke lensmannskontorer rundt i landet vil bli nedlagt. Slik sett forekommer det jo paradoksalt at det skulle bli bedre polititjenester i de bygdene og tettstedene som mistet disse lensmannskontorene.

Protestene fra ordførere og lokalpolitikere har derfor vært massive i kritikken av det som tilsynelatende var det motsatte av å få politiet nærmere og mer tilgjengelig når det var behov for politihjelp.

Men ikke alle ordførere i landet har delt denne oppfatningen. En av dem er ordføreren i Sørreisa, Jan-Eirik Nordahl (Ap). Han går freidig nok motstrøms i denne saken.

Bakgrunnen er denne: For fem år siden ble lensmannskontoret i Sørreisa nedlagt og tjenesten ble flyttet til Finnsnes. «Vi var sterkt i mot nedleggelsen den gangen, og daværende ordfører tok saken helt opp til justisministeren. Men kontoret ble nedlagt likevel», forteller Nordahl til Nordlys. 

Men fem år etter har ikke dagens ordfører noe ønske om å få tilbake lensmannskontoret. Nordahl mener at kommunen hans har fått bedre polititjenester etter at kontoret ble nedlagt og tjenesten «sentralisert» til Finnsnes.

«Vi har fått mer synlig og tilstedeværende politi, som fungerer preventivt og effektivt», er Nordahls oppfatning . Han nevner også konkrete eksempler på hvordan polititjenesten nå faktisk er nærere og bedre bemannet, og dermed fungerer forebyggende.

Eksempelet Sørreisa og ordførerens erfaringer burde kanskje tilføre debatten om politireformen en smule mer edruelighet. I dag er det vanskelig å skille ut hva som er valgkampretorikk – særlig fra Senterpartiets side – og hva som er ekte bekymringer og usikkerhet på hvordan reformen vil slå ut.

Det burde kanskje tilsi at man la bort de mest bastante påstandene og lot reformen sette seg, og deretter dømme ut fra erfaringene man etter hvert vil høste. Det er ingen reformer som er perfekte og kanskje må ting justeres underveis. Kanskje vil det noen steder ikke fungere så godt som i Sørreisa og da må man selvsagt gjøre nødvendige endringer.

Ordfører Nordahl mener imidlertid at erfaringene hans viser at nærpolitireformen ikke nødvendigvis vil slå dårlig ut for distriktene. Men han forstår at mange kan være usikre på hva endringene vil bety. «Alle vil kjempe for sitt, det gjorde vi i Sørreisa også. Men vi tok feil. I praksis fikk vi en bedre tilstedeværelse av politiet etter at lensmannskontoret ble lagt ned», oppsummerer han.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse