VIL FLYTTE MAKT: Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte i februar ekspertutvalget rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KMD

Kampen for å flytte på makten

Uten overflytting av innhold og nye oppgaver til de nye fylkene vil regionreformen være meningsløs, skriver Nordlys.

I juni 2017 satte Regjeringen ned et ekspertutvalg etter at Stortinget hadde vedtatt en fylkesinndeling med en reduksjon fra 19 til 11 fylkeskommuner i Norge.

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til og ledes fra de nye storfylkene.  Under ledelse av professor Terje Hagen, ble det foreslått å flytte 5000 arbeidsplasser og 24 milliarder kroner fra Staten til fylkeskommunalt nivå.

Hensikten er å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.  Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018, og nylig gikk høringsfristen ut.

Som forventet viser høringssvarene at man i Oslo kjemper mot maktspredning og delegering av beslutningsmyndighet.  LO og andre fagforeninger som organiserer de statsansatte advarer sterkt mot å fordele makt og penger til resten av landet.

Ikke bare det, også fylkesmennenes arbeidsutvalg, vender tommelen ned for å flytte på arbeidsplasser. Fylkesmannen er regjeringens forlengede arm i de ulike fylkene. I tillegg har storbykommunenes eget nettverk advart mot konsekvensene av regionreformen i sin høringsuttalelse.

Vegdirektoratet har på sin side tatt kraftig til motmæle mot et sentralt element i regionreformen, nemlig overføring til vegadministrasjon i Statens vegvesen til de nye fylkene.  

Regjeringen skal nå ta stilling til høringsuttalelsene, og etter all motvinden fra mange kanter er det vanskelig å si hva som blir igjen av oppgaveoverføringer.  Det man derimot kan legge til grunn, er at reformen er helt avhengig av at en reell overføring av innflytelse faktisk finner sted.

I motsatt fall, vil regionreformen være stein død, og miste sine siste tilhengere rundt omkring i landet. Det blir stadig færre av dem. Da vil regjeringen sitte tilbake med en sak som har skapt enorme mengder støy grunnet bruk av tvang, svak planlegging og gjennomføring. Og som ikke ført til annet resultat enn flytting av noen streker på norgeskartet.

Regionalisering er et virkemiddel som kan bidra til å balansere makt bedre i et sentralstyrt Norge.  For å få det til trenger man robuste regioner eller storfylker som er i stand til å håndtere mange nye oppgaver.

Men dersom reformen nå ikke fylles med konkret innhold, vil det føre til at motstanderne i for eksempel Finnmark får rett i at det hele dreier seg en tom politisk tønne. Det er regjeringens ansvar å motbevise at det ikke er tilfelle.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse