Annonse
Illustrasjon: Statens vegvesen

Østre E8 gir raskest veibygging

Vegvesenet har avgitt ny rapport om E8 i Ramfjorden. Nå har de innsett at østre E8 er raskest å gjennomføre. De hevder ikke lengre at raskest gjennomføring skjer ved vestre E8.

Isteden hevder de nå at man ”ikke må forhaste seg”. Det er en dårlig begrunnelse, ettersom regplanen for østre E8 har ligget ferdig siden januar 2018. Høringsrunde er gjennomført, og alle innvendinger er avklart. Vegvesenet bør få ordre om fremlegging av regplanen uten opphold.

I juli 2015 gjorde regjeringen planvedtak om østre E8 som trasevalg. Dette kan nå gjennomføres både raskest og rimeligst. Regjeringens beslutning ble bl a begrunnet med at østre trase gir best tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen. Det gir positiv næringsutvikling og byutvikling langs Fv 91 og i Ramfjord. Vegvesenet hevder at E8 ikke har nevneverdige lokale ringvirkninger.

Østre E8 er gjeldende planvedtak

Et eventuelt nytt valg av vestre E8-trase vil kreve en ny behandling av kommunedelplan for vestre med nytt planprogram og 2 nye høringsrunder med innsigelser. Det kan medføre nye, tidkrevende runder i rettssystemet. Dette er ikke medregnet når Vv hevder at begge traseer krever like lang tid for gjennomføring.

Vegvesenet reg nord har benyttet Nye Veier AS til å fremme omkamp om regjeringens E8-vedtak med gamle argumenter fra 2015 i delvis ny innpakning. Fakta fra Vv er ikke nye. Påstandene om kostnader og samfunnsøkonomi er kjent fra før og er like feilaktige idag.

Statsråden har gitt Vv og Nye Veier i oppdrag å vurdere en samlet løsning for E8, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (UFB). Oppdraget er fremdeles ikke utført, Vv analyserer bare E8 Sørbotn – Laukslett. De tar ikke hensyn til at analysen skal omfatte hele strekningen Sørbotn – Tromsdalen inklusive UFB. De beskriver et innsnevret område for å oppnå en spesiell sammenligning mellom østre og vestre trase.

Østre raskest og rimeligst

E8 kombinert med Tindtunnelen medfører at planlagt E8 delstrekning Ramfjordmoen – Nordbotn bru – Leirbakken – Laukslett ikke skal bygges. Da sparer vi 8-900 mill kr.

Hvis Tindtunnelen ikke bygges, så skal E8 opprustes/nybygges på hele strekningen Ramfjordmoen – Laukslett – Hundbergan – Sandvikhøyden – Berg – Nova – Tromsdalen sentrum – Tomasjord, i alt ca 28 km. Gjennom Tromsdalen sentrum og litt sørover kreves 4-feltsvei som ikke får plass uten delvis tunnelbygging. Dette eventyret kan koste 5-6 milliarder, dobbelt så mye som Tindtunnelen, 4-felts og dobbeltløps på 10,5 km.

Forlengelse av Tindtunnelen for å møte en eventuell vestre E8 gir ekstra tunnellengde ca 1,5 km og ekstra byggekostnad 350-500 mill kr.

Lengre kjøredistanse på 5-6 km ved vestre E8-trase, for hoveddelen av E8s trafikk, gjør vestre til den dårligste samfunnsøkonomiske løsningen. Valg av vestre trase fører også til at trafikk mellom Fv 91, Ramfjord og Vollan vil kjøre på østsida i Ramfjord.

Farlige grunnforhold

Ifølge NVE har Leirbakken, Hans Larsanes og fjordterskelen imellom den verste risikograden i hele Troms fylke. Akkurat her på fjordterskelen ønsker vegsjef Naimak å plassere et monument før han blir tvungen pensjonist. I overgangen mellom lavdybde gruntvannsfjord og større dybde i ytre fjord er det størst fare for grunnutglidning, både under anlegg og senere ved istrykk, tyngde og kjørevibrasjoner.

Her på «bakketoppen» av marbakken tenker man å plassere den lange og høye steinfyllinga på flere hundre tusen tonn, i tillegg til bruas pillarer, der hver pillar skal omgis av tunge steinfyllinger for å «stabiliseres».

Ettersom pillarene ikke når ned til bunnen av løsmassene, så vil både pillarene med brua og den høye/lange steinfyllinga utøve et enormt trykk både nedover og sidelengs akkurat i marbakketoppen. Om våren kommer også sidetrykket fra ismassene.

Istrykk, tidevann og tyngde kombinert

Istrykket kan variere for hvert år. Vi er forpliktet til å bygge for det verste året med sikkerhetsmargin i tillegg. Med vestre E8 blir fjordmunningen «gjenbygd» ved at steinfyllinga først tar bortimot halve fjorden, i tillegg kommer brupillarene som dekker resten. Trykket fra tidevannsstrømmene blir 2-3 ganger sterkere. Sidetrykket fra ismassene kan bli 2-3 ganger sterkere enn i dag, dvs flere hundre tusen tonn. Det kommer i tillegg til tyngde og sidetrykk fra selve brua med pillarer, steintilfyllinger og E8s egen steinfylling. Hvorfor skal vegsjefen drive med risikosøkende virksomhet, når vi vet at østre E8 er helt trygg?

Veianleggets «berg-og dalbane» på vestsida er en egen fiaskosak. Stigningene fører til at støyplagen på østsida vil overstige kjente grenser. Det passerer over 700 trailere pr døgn på E8.

Den visuelle forurensingen i Ramfjord fra den skjeve brua og lang/høy steinfylling kan ikke beskrives uten mye større spalteplass.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse