Annonse
FORTRINN: Norsk reiseliv markedsfører fred og uberørt natur. Det vil stortingsflertallet ta vekk grunnlaget for.

Au da! Regjeringen har fått en smekk over fingrene

Det går over stokk og stein og loven i skutersaken.

Den store utvidelsen av prøveordningen for snøskuterkjøring er vurdert og funnet ulovlig.

 Den store utvidelsen av prøveordningen for snøskuterkjøring er vurdert og funnet ulovlig. Ikke av noen som allerede er part i saken, men av Sivilombudsmannen, den uavhengige instansen som siden 1962 har kontrollert at det går lovlig for seg i offentlig forvaltning på alle nivåer. Det har det ikke gjort i denne saken. Men det ser ikke ut til å stoppe skuterkameratene i regjering og på Stortinget. Senterpartiets Marit Arnstad har varslet at partiet sikrer Høyre og Frp et alternativt flertall for å fortsette forsøksordningen. Det går over stokk og stein, og norsk lov, i skutersaken.

Det var en interessant allianse som i november klaget til Sivilombudsmannen: Friluftslivets Fellesorganisasjon, Virke og Den Norske Turistforening. Virke? Har vi ikke hørt om reiselivsbedrifter som tripper etter å la turistene boltre seg med skutere fra hotellveggen? Jo da, men hovedorganisasjonen Virke tenker helhetlig. De frykter at snøskuterkjøringen vil gå utover norsk reiseliv, som kjører fram merkevaren fred og uberørt natur som et av sine viktigste konkurransefortrinn. – Stortinget må få loven om motorferdsel til behandling, og modernisere loven slik at den tar vare på både reiseliv og naturinteresser, uttalte Hilde Charlotte Solheim, direktør for Virke Reise Norge. Hun tok til orde for en skikkelig saksbehandling som også sikrer friluftslivet og sårbare naturområder.

Et hovedprinsipp for det offentlige er at vedtak må fattes med hjemmel i lover og forskrifter. Motorferdsel i utmark er forbudt, med spesielle regler for skuterløyper i Nord-Troms og Finnmark. Men det offentlige har også anledning til forsøksordninger. Da må de følge bestemmelsene i den såkalte forsøksloven. I 2001 fikk sju kommuner anledning til selv å håndtere skuterløyper. Hensikten var å vinne erfaringer med lokalt styre. Den rødgrønne regjeringen utvidet til 40 kommuner, før Erna og Siv slapp alle hemninger og lot alle kommuner med den minste snøflekk slippe inn i ordningen. 105 kommuner meldte seg.

Er dette fortsatt en forsøksordning? Eller tok regjeringen «en spansk en» fordi den uansett jobber for et større frislipp av motorisert ferdsel i naturen? Den avtroppende sivilombudsmann Arne Fliflet ordla seg i juridiske ordelag i sin uttalelse i forrige uke. Men budskapet var krystallklart: «Jeg har kommet til at forsøksordningen ligger utenfor de rettslige rammer som forsøksloven setter.» Venstre og KrF, mener at ordningen må opphøre. – Det er oppsiktsvekkende at regjeringen og Senterpartiet ikke vil stanse forsøket til tross for Sivilombudsmannens krystallklare uttalelse om at det er lovstridig, uttalte Venstres nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Såpass klartenkt er ikke Senterpartiet. – Vi har programfestet denne saken og gikk til valg på å la det lokale selvstyret avgjøre motorferdsel i utmark, sa Marit Arnstad til NTB. Hun vil ha en ny, liberalisert lov. I mellomtiden er partiet villig til å fortsette misbruket av ordningen. Au da, Arnstad.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse