Annonse

Overraskende lettvint om KrF

Samlet sett vil den nye fylkeskommunen bli en ruvende maktfaktor og talerør for den nordlige befolkningen i møte med sentrale myndigheter og en helt sentral aktør i utvikling av nordområdene, mener Widar Skogan.

Jeg vil tro at Karlstrøm er enig i at vedtatt politikk skal følges opp av tillitsvalgte.

Leder i For Finnmark Randi Karlstrøm har i Nordnorsk debatt en litt unyansert historiefortelling om KrF.

Før fylkestingsvalget i 2015 hadde både Troms og Finnmark KrF laget egne fylkesprogram der begge fylkeslag hadde vedtatt å jobbe for en regionreform med nye oppgaver til færre og større fylker i Nord-Norge. Dette står i fylkesprogrammet og er fulgt opp både i Troms og i Finnmark. Jeg vil tro at Karlstrøm er enig i at vedtatt politikk skal følges opp av tillitsvalgte. Jeg er derfor litt forundret over å bli kritisert for å følge opp det valgprogrammet jeg gikk til valg på og som var vedtatt av fylkesårsmøtet i Troms KrF.

Tidlig i  2017 la regjeringen fram for Stortinget et forslag om ny fylkesinndeling. For Nord-Norge ble det beskrevet tre alternativ og regjeringens forslag var at en burde bruke mer tid på å avgjøre ny inndeling i Nord-Norge.

Dette forslaget skapte tverrpolitisk motstand i nord og et utvidet nordnorsk råd med et bredt utvalg av fylkespolitikere fra alle de tre fylkene i Nord-Norge ble enig om å kreve at Stortinget vedtok ny fylkesinndeling i Nord samtidig som resten av landet. Dette enstemmige kravet fra Nord-Norge ble fulgt opp av Stortinget og ny inndeling ble vedtatt i juni 2017. Jeg var selv til stede på møtet i  nordnorsk råd i Narvik og har i ettertid forundret meg over den sterke kritikken mot Stortingets behandling av ny fylkesinndeling når en slik behandling var et tverrpolitisk krav fra Nord-Norge.

Karlstrøm skriver videre om en telefonsamtale med meg i mai 2017. På den tiden hadde KrF sitt medlem i fylkesrådet i Troms bedt om å bli byttet ut, og på vegne av fylkesstyret i Troms KrF ringte jeg Finnmarkingen og partifelle Randi Karlstrøm for å spørre om hun kunne tenke seg å være KrF sitt medlem i fylkesrådet i Troms. Sett i ettertid var det nok bra for alle parter at dette ikke førte fram.

Karlstrøm skriver videre om et møte i Alta med Stortingsgruppa i KrF og insinuerer at jeg var der. Nei jeg var ikke der og kan heller ikke huske å ha hørt om nevnte møte.

I motsetning til Karlstrøm er jeg rimelig sikker på at det ikke blir noen reversering av den nye fylkesstrukturen som nå er vedtatt av Stortinget. Tvert i mot mener jeg at større fylker kan demme opp for ytterligere sentralisering til de store byene.

Troms og Finnmark KrF går derfor til valg med et sterkt engasjement for å utvikle den nye fylkeskommunen til et enda bedre redskap for vekst og utvikling i nordområdene. De ulike fagområdene i fylkeskommunen vil komme styrket ut av sammenslåingen med mulighet for en bredere og spissere fagkompetanse. Med færre, større og mer kompetente fylkeskommuner vil det bli lettere å få overført oppgaver og virkemidler som i dag ivaretas av statlige institusjoner.

Samlet sett vil den nye fylkeskommunen bli en ruvende maktfaktor og talerør for den nordlige befolkningen i møte med sentrale myndigheter og en helt sentral aktør i utvikling av nordområdene.

Den nye fylkeskommunen kan med større tyngde enn tidligere utfordre nasjonale myndigheter i saker som jernbanebygging, fiskeripolitikk og offentlig infrastruktur i nordområdene.

KrF vil stemme mot ethvert forsøk på å dele opp det nye fylket og vil heller bruke penger og energi på framtidsrettet arbeid for folk og næringsliv i nord

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse