Illustrasjonen viser "rød-dager" for luftkvaliteten i Tromsø i april og mai 2018, basert på data fra nettstedet luftkvalitet.info

Så dårlig er lufta i Tromsø

Årets nasjonaldag ligger bak oss og den lyse årstida står for døra.  I Tromsø betyr det også at piggdekksesongen omsider er over, og byens innbyggere kan puste normalt igjen. Den vedlagte sammenstillingen, basert på data fra luftkvalitet.info, viser hva vi syklister og fotgjengere har vært nødt til å finne oss i denne våren.  Jeg sender gjerne også en tanke til astmatikere og andre med luftveisplager.

I 2016 ble Tromsø kommune pålagt å gjennomføre en handlingsplan for å få ned svevestøvandelen i Tromsø, fordi antallet “rød-dager” var for høyt. 

Punktene i planen er gjengitt under “Natur og miljø” på kommunens hjemmesider, og inneholder mange gode og relevante tiltak, som kan ventes å gi effekt over tid.  Men på kort sikt, dvs. hittil, viser den vedlagte illustrasjonen at tiltakene er utilstrekkelige.  Dersom høsten 2018 gir oss tørrværsperioder så vil vi se flere dager med røde verdier for trafikkstøvet.  Det oppleves urimelig at dette går ut over trafikanter som tar ansvar for å redusere utslippene, mens de som er årsak til problemene sitter beskyttet i en bilkupé med filtrert inneklima.

Svevestøvsutfordringene er en klassisk interesskonflikt, der folkehelse, trivsel og grønn ferdsel står mot behov for rask og komfortabel individuell transport.  Fellesskapsløsninger og miljøhensyn kommer i konflikt med individets rett til å velge transportmetode utfra egeninteresse.  Et flertall av byens politikere har konkludert med at det er nødvendig med et større innslag av fellesskapsløsninger i lokal samferdsel, gjennom Tenk Tromsø.  Håndtering av svevestøvsproblematikken hver vår og høst bør tenkes inn i denne sammenhengen, bl.a fordi det må legges bedre til rette for myke trafikanter dersom andelen skal økes.

Virksomme akutt-tiltak finnes, og noen har vært prøvd i andre byer i landet.  Kommunepolitikerne i Tromsø har hittil valgt å ikke inkludere slike tiltak i “verktøykassa” mot trafikkstøv, kanskje fordi tiltakene har til felles at de går ut på å redusere trafikkmengden, og dermed er upopulære blant motoriserte trafikanter.  Kostnadene ved å la være er gjerne mindre synlige.

Finnes det lokalpolitikere som tør å ta ballen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse